Financieel


1. Financieel   15 februari 2020
24 augustus 2021  |  , , ,
... om een opleiding te volgen en een beroepsactiviteit uit te oefenen. Diegene bevindt zich dan ook financieel in een betere positie dan schoolverlaters (jongeren onder de 30 jaar), en is in staat ...

2. Financieel, fiscaal   1 juli 2018
8 mei 2021  |  , , , ,
... Fonseca. Tweehonderd daarvan zijn nog steeds actief, zo blijkt uit onderzoek van Trouw en Het Financieele Dagblad naar interne documenten van Mossack Fonseca. (Bron: AV Accountancy, 5 apr. ...

3. WTL, een financieel aantrekkelijk Loonkostenvoordeel   28 februari 2016
14 maart 2016  |  ,
... infrastructuur waarbinnen tegemoetkomingen kunnen worden verstrekt, die het voor werkgevers financieel aantrekkelijker moet maken mensen, die in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt ...

4. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... ruim 253 duizend die vanuit de WW aan de slag gingen. Dit alles vanuit het UWV die voor acties ook financieel een bijdrage levert. Zie ook subrubriek Bedrijf starten vanuit de WW is populair. Laat ...

5. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... 088-telefoonnummer Verbetering uitvoering sociale zekerheidsstelsel door UWV Nieuwe Regelhulp financieel CV Formulier Bijstelling plan van aanpak WIA vervallen Matrix ‘Handhaving en ...

6. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... portemonnee. Ze zijn zo goed bedoeld, de 27 inkomensregelingen waarmee politici hun kiezers een financieel steuntje in de rug proberen te geven. Ze hebben namen als langdurigheidstoeslag, ...

7. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
Inhoud Wat is Agile? ING stapt over op Agile werken Kantoor inrichten voor Scrum Scrum ontwikkelmethode Artikelen over Agile 5 volwassenheidsniveaus van Agile werken Lean manufacturing ...

8. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... Regels voor Robotadviseur Geautomatiseerd advies moet voldoen aan dezelfde regels die gelden voor financieel adviseurs van vlees en bloed. Dat schrijft minister Dijsselbloem in het ontwerp van ...

9. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... AOW zijn onverantwoord. Dat heeft Rabobank-econoom Barbara Baarsma gezegd in een interview met Het Financieele Dagblad. 'Je kunt niet aan de AOW-leeftijd morrelen als je niet eerst alles op alles ...

10. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Op naar nieuwe Europese privacywetgeving Om welke privacygegevens gaat het? Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Bewaartermijnen persoonsgegevens Verwerkersovereenkomst (AVG) Geen ...

11. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... van de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel - beginsel dat regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp - wordt uitgesteld tot 1 januari 2021. Het ...

12. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... ze ook meer salaris. Dat is alleen al een prikkel om geen vakantie op te nemen. Maar nu zij financieel nadeel heeft op het moment dat zij vakantie opneemt, is er volgens de rechter ‘een ...

13. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... markten hun keuzeomgevingen en dienstverlening zo inrichten dat ze consumenten helpen bij financieel gezond gedrag. (Bron: VVP, dec. 2019) Lees in dit verband ook "Financiële educatie ...

14. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... (Aof-premie) betalen. Met het wetsvoorstel wil het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoetkomen voor de kosten van loondoorbetaling en re-integratie. Dit wordt ...

15. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... ziekte voor werkgevers met weinig werknemers. ChristenUnie wil de kleinere werkgevers minder lang financieel belasten met zieke werknemers en wil ook de grotere bedrijven tegemoet komen. 50PLUS ...

16. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... (Bron: SalarisNet, 11 okt. 2019) Moet werkgever die verlies maakt toch bonus uitkeren? Wanneer het financieel slecht gaat, wil een werkgever geen bonus uitkeren. Volgens FNV hebben de werknemers ...

17. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Aparte regels voor jongeren ATW niet van toepassing voor … Individuele afspraken Maximum werktijden Lunchtijd geen betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers ...

18. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... met een accent op kwantitatieve doelstellingen. De overheid ondersteunde deze inspanningen financieel. Aan de andere kant leidde het beperken van de IVA-instroom (Inkomensvoorziening ...

19. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... miljoen voor armoedige kinderen Nieuwe subsidie om kinderen in armoede mee te laten doen Stichting Financieel Paspoort zorgt voor financiele APK Subsidieregeling armoede en schulden verlengd naar ...

20. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... hoog. Arbeidsmigranten leven vaak onder slechte omstandigheden en krijgen zowel mentaal als financieel weinig ondersteuning. Overmatige stress, depressie en burn-out komen veelvuldig bij ...

21. Autoriteit Financiële Markten (AFM)   22 mei 2019
14 januari 2021  |  ,
... geobsedeerd door regels AFM waarschuwt voor risico's crowdfunding Reacties herziene Code Stichting Financieel Paspoort zorgt voor financiële APK AFM legt dwangsom op aan cryptoplatform Zoomtrader ...

22. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... hier aan ten grondslag liggen. "Hij weet het zelf altijd beter", vertelt een anonieme bron aan het Financieele Dagblad, dat over de onrust binnen de privacywaakhond schrijft. Wolfsen trad in 2016 ...

23. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
Inhoud Lijfrentebanksparen Voorwaarden Belastingdienst Cijfers banksparen 2011 Vrijstelling banksparen Wijzigingen banksparen 2014/2015 Wijzigingen banksparen 2016 Belastingvrij vermogen opbouwen ...

24. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... structureel 300 miljoen euro extra naar de basisscholen gegaan. ,,Schoolbesturen staan er financieel beter voor dan in eerdere jaren.'' (Bron: AD, 28 jul. 2017) Salaris basisonderwijs ...

25. Bedrijfsovername   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , ,
Inhoud Melding aan de SER Melding aan de Belastingdienst Bevoegdheden OR bij fusie en overname Informatieplicht aan werknemers Bescherming werknemers Rechten uitbestede werknemers bevestigd door ...


Bekijk items: 1 tot 25 (431 totaal)