Marktwaarde


1. Marktwaarde   20 maart 2009
25 augustus 2017  |  , ,
Inhoud Inleiding Gedifferentieerd belonen naar marktwaarde Verdien je wel genoeg? Beloningsonderzoeken Beloningsonderzoeken; garbage in, garbage out! Verdien ik wel genoeg met € 3075? Inleiding ...

2. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
13 februari 2021  |  , ,
... chocoladefabrikant van Nederland geworden. Tesla bestaat nog maar net, maar het is op basis van marktwaarde nu al de vierde automaker in de wereld. Bedrijven die mensen en het milieu een warm ...

3. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... vaste toeslag(en), leeftijdssalaris c.q. periodieken, competentiebeloning, variabele beloning en marktwaardetoeslag - wordt ook wel het salarisgebouw* genoemd. De hoogte van de beloning hangt ...

4. Bijtelling auto (tabellen)   23 juni 2015
8 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... Bijtelling 2018 Zie 2017 Bijtelling 2017 CO2-uitstoot per kilometer Brandstoffen Percentage van de marktwaarde N.v.t. Alle brandstoffen 35% Is de auto van de zaak ouder dan 15 jaar? Dan betaalt ...

5. Broadbanding   20 maart 2009
22 april 2017  |  , ,
... Nadeel Standpunt FNV Bondgenoten Flexibele salarisbanden In het verlengde van het belonen volgens marktwaarde, ligt het begrip breedbandsalarissysteem, 'broadbanding' op zijn Amerikaans. Het ...

6. Cijfers ZZP-ers   27 juni 2012
21 november 2023  |  , , , , , , , ,
... financial controller. Hiermee kunnen we dan concluderen dat recruiters nieuwsgierig zijn naar hun marktwaarde, het gebruiken in hun werk zoals tariefbepaling naar de interim markt, maar ook dat ...

7. Cryptomunten   1 september 2017
1 maart 2021  |  ,
... gezien is groei van de tweede cryptomunt in de wereld, ethereum, nog significanter. De totale marktwaarde van bitcoin is met ongeveer 72 miljard dollar nog wel ruim twee keer zo groot als die ...

8. Diversen   1 juli 2018
24 oktober 2020  |  , ,
... per voltijdbaan. Onder arbeidsproductiviteit 1 wordt hier verstaan de toegevoegde waarde (de marktwaarde van de producten minus de productiekosten) per voltijdbaan. Dit onderzoek is ...

9. Diversen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
15 april 2021  |  ,
... aldus VVD'er Dennis Wiersma en D66-collega Antje Diertens. Volgens hen is inzicht in de 'arbeidsmarktwaarde'' in toenemende mate voor iedereen van belang. Zij wijzen erop dat het kabinet al ...

10. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... draaien en over te gaan op uitvoering van Art.126 van de Pensioenwet m.b.t. de bepaling van de “marktwaarde” van een fonds. Fondsen die in 10 jaar tijd qua vermogen bijna verdubbeld zijn. Wie ...

11. Financieel, fiscaal   1 juli 2018
8 mei 2021  |  , , , ,
... waarde is een begrip uit de economische wetenschappen. Bedoeld wordt het verschil tussen de marktwaarde van productie en de daarvoor ingekochte grondstoffen. Het is dus gelijk aan de omzet ...

12. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
15 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Dekkingsgraad Marktwaarde of marktrente, dat is een groot verschil! Geld uit pensioenkas naar overheids- of bedrijfskas Afstempelen Waarde- en welvaartsvast Voorlichting over aanspraken ...

13. Inkomsten en uitgaven / jaarverslagen   9 juni 2019
9 april 2020  |  , ,
... wordt gelet op de uitgaven in de zorg en de sociale zekerheid. ** Onder bbp verstaat men totale marktwaarde van goederen en diensten die binnen degrenzen van een land worden geproduceerd in een ...

14. Inleiding en begrippen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
24 oktober 2020  |  , ,
... is ook op internet te lezen. Randstad zet in op loopbaan-apk De loopbaan-apk is een arbeidsmarktwaardescan, een foto van de positie van een werknemer op de arbeidsmarkt. De scan bestaat ...

15. Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval?   2 maart 2017
12 december 2023  |  , , , , , , ,
... contante waarde van de pensioenverplichtingen. Voor de actuele waarde van de beleggingen wordt de marktwaarde gebruikt. Over dit deel van de berekening is weinig discussie, maar wel over de ...

16. Ontbinding leasecontract   24 mei 2017
17 februari 2021  |  , , , , , ,
... De leaseauto staat dan nog in de boeken bij de leasemaatschappij voor € 23.200,= terwijl de marktwaarde van de lease auto € 19.000,= is. De marktwaarde is het bedrag van de ...

17. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... draaien en over te gaan op uitvoering van Art.126 van de Pensioenwet m.b.t. de bepaling van de “marktwaarde” van een fonds. Fondsen die in 10 jaar tijd qua vermogen bijna verdubbeld zijn! ...

18. Marktrente of Marktwaarde? De DNB houdt ten onrechte indexatie tegen!   25 juni 2018
26 juni 2018  | Wilma Berkhout  | Andries Bongers  | , , ,
In de Pensioenwet staat (art 126) dat de verplichtingen bepaald moeten worden op grond van marktwaardering. Daar heeft de Nederlandse Bank marktrente van gemaakt. Marktwaardering is iets anders ...

19. Gedifferentieerd belonen naar marktwaarde   15 augustus 2012
29 augustus 2012  | Hay Group  | Fred Barkhuis  | , ,
Nederlandse bedrijven neigen steeds vaker naar het belonen van hun werknemers volgens het Angelsaksische model. Binnen dat model ligt er meer nadruk op het individu, op de waarde van een specifieke ...

20. ABP-baas vindt kortingen onnodig. Fondsen zijn steenrijk   27 september 2019
30 september 2019  | ABP  | Fred Barkhuis  | , , , , ,
Ze treedt naar buiten omdat de baas van de Nederlandse Bank - Klaas Knot - eerder deze week de indruk wekte dat de pensioenen er treurig bijstaan. Volgens Wortmann staan niet de pensioenen er ...

21. ABP-pensioengerechtigden stappen naar de rechter om pensioenverlies   26 september 2019
30 september 2019  | Ambtenarensalaris.nl  | Andries Bongers  | , , , , ,
... de rekenrente van de baan zou zijn en gewoon op basis van Art.126 van de pensioenwet met de "marktwaarde" van het vermogen rekening zou worden ...

22. Alweer een pensioenakkoord, maar wat is er nu eigenlijk nieuw aan?   7 juli 2020
7 juli 2020  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , , , , , , , , ,
... vaststellen - al in schrille tegenstelling met Art. 126 van de pensioenwet, dat stelt dat van de marktwaarde moet worden uitgegaan. Zelfs Knot DNB (als toezichthouder), jarenlange verdediger van ...

23. Beloningsonderzoeken: garbage in, garbage out!   11 september 2016
13 september 2016  | HR Praktijk & Amerikaanse Principal Compensation Consultant  | Fred Barkhuis  | ,
De mate van betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van survey ’s en resultaten van een onderzoek, hangen sterk samen met de kwaliteit van de aangeleverde beloningsdata van alle deelnemers aan deze ...

24. Bitcoin daalt 30% in 10 dagen   15 maart 2018
16 maart 2018  | Business Insider  | Fred Barkhuis  | , , ,
De daling van de bitcoin is onderdeel van een bredere neergang op de markt voor cryptomunten. De cryptomarkt als geheel heeft sinds 5 maart zo’n 140 miljard dollar aan marktwaarde verloren.

25. Carola Schouten minister  van Pensioen en Armoedebeleid; een prima combinatie   28 april 2023
15 september 2022  | HR-kiosk & De Volkskrant  | Andries Bongers  | , , , , ,
... staat (Art. 126) dat de verplichtingen (naar de toekomst) bepaald moeten worden op grond van marktwaardering. Daar heeft de Nederlandsche Bank (als toezichthouder) op eigen initiatief ...


Bekijk items: 1 tot 25 (51 totaal)