Nederlandse Bank


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... van de voorwaarden is dat de betrokken werknemer specifiek deskundig is, welke deskundigheid op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of slechts schaars aanwezig is. Als tijdens de uitzending niet ...

2. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... * Inmiddels verlengd tot 1 januari 2017. Meer banen dankzij buitenlandse investeringen De Nederlandse overheid heeft dankzij actieve inspanningen het afgelopen jaar (2013) 193 projecten ...

3. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... jaar snel verder groeit. (Bron: UWV, 23 mrt. 2018) Jaarverslag UWV 2017 Door de groei van de Nederlandse economie verliezen minder mensen hun baan en vinden meer mensen weer werk. Bij ...

4. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... zijn aan S&O dat is erkend in een S&O-verklaring. NB: De belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven voor de fiscale regelingen die R&D bevorderen, blijft onverminderd ...

5. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
... Prioriteit geven aan klantbeleving leidt tot betere prestaties Vijf uitgangspunten agile bij grote Nederlandse corporate organisaties Nederlanders die Agile werken geven zichzelf gemiddeld een 8 ...

6. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... voor zijn alcoholconsumptie. Alcoholgebruik collega’s wekt ergernis Ruim de helft van de Nederlandse werknemers stoort zich aan het alcoholgebruik van collega’s tijdens en buiten ...

7. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... Verklaring duurzaamheid banken en pensioenfondsen De energietransitie raakt iedereen Eerste Nederlandse Klimaatwet is aanstaande Meldingsplicht energiebesparing per 1 juli 2019 Nationale ...

8. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... in Nederland aan de loonbelasting onderworpen zijn; mensen die in het buitenland verblijven en in Nederlandse overheidsdienst zijn, voor de Nederlandse diplomatieke of consulaire dienst werken of ...

9. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... AVG Verzekeren tegen AVG-boete mogelijk Evaluatie AVG laat in 2019 veel knelpunten zien Nederlandse regering wil aanpassingen AVG Privacyverklaring ministerie van Sociale Zaken en ...

10. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... gevestigd bedrijf dat de zorg in Portugal verleende. Het Zorgkantoor weigerde dit. Volgens de Nederlandse wet kan iemand die in het buitenland verblijft maximaal voor 13 weken per jaar zorg ...

11. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... overheid Algoritmes kunnen kans op discriminatie bij sollicitaties vergroten, maar ook verkleinen Nederlandse doorbraak maakt ai zuiniger Verkeerd gebruik algoritme kan leiden tot uitsluiting ...

12. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... personeelsbeleid Diversiteitsmanagement Integratie verloopt moeizaam Allochtoon erg slecht af op Nederlandse arbeidsmarkt Grote verschillen in scores op eindtoets groep 8 Asielzoeker mag meer ...

13. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... bijsluiters van medicijnen lezen of formulieren invullen. Laaggeletterdheid is een gegeven in de Nederlandse samenleving dat vraagt om structureel beleid en structurele voorzieningen. Dit is ...

14. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... overeind blijven. Dat blijkt uit berekeningen die Rabobank heeft gemaakt. Voor ongeveer 10% van de Nederlandse economie is er nu geen oplossing; het werk in dat deel van de economie kan vooralsnog ...

15. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... groei arbeidsdeelname Steeds meer jonge vrouwen in grote steden Meer werkende vrouwen Jonge Nederlandse vrouw werkt vaker in deeltijd dan man Vrouwelijke werknemers bovengemiddeld dupe van ...

16. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... En deze regeling zou ook voor ZZP-ers - die nu zelf hun ziekterisico dragen - moeten gelden. De Nederlandse arbeidsmarkt heeft op dit moment twee grote problemen. Ten eerste kunnen werkgevers ...

17. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 1% ziek houden? Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Per 1 maart 1996 werd de Nederlandse Ziektewet geprivatiseerd met de invoering van de Wet uitbreiding ...

18. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 1.000 Nederlandse HR-professionals. Is doorwerken na AOW-leeftijd contract voor onbepaalde tijd? Een ...

19. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... overplaatsing, wat uit jurisprudentie valt op te maken. Jurisprudentie Aanvullend op de Nederlandse wetgeving zijn uitspraken van rechterlijke instanties vastgelegd. Deze vastgelegde ...

20. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... aangevoerde regels zien bovendien op verplichtingen van de werkneemster ten opzichte van de Nederlandse overheid; niet op verplichtingen ten opzichte van de werkgever. Geen rechtsgeldig ...

21. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... Werknemers kunnen de vrijgekomen tijd gebruiken voor bijvoorbeeld kinderopvang of mantelzorg. Ook Nederlandse werkgevers staan niet te springen om kortere werkweken. Tegelijk is de noodzaak om ...

22. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... de individuele werknemer moeilijk is te berekenen. Dit blijkt uit onderzoek van Paralax onder 179 Nederlandse werknemers. Van de respondenten met kinderen vindt zelfs 60 procent flexibele ...

23. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen Boterhammenman zorgt voor Nederlandse kinderen die honger hebben Extra geld voor versterken gemeentelijke aanpak schulden ...

24. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Werkplek van de toekomst vereist ruimte voor meer samenwerking Werken met slimme afvalbakken Nederlandse AI Coalitie opgericht Belastingdienst belooft meer openheid over AI Investering 1 ...

25. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... asielzoekers 2019 Kortere verblijfsvergunning voor asielzoekers Vrijstelling ''Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt'' Nederlandse bedrijven helpen 3500 vluchtelingen aan werk ...


Bekijk items: 1 tot 25 (315 totaal)