Dekkingsgraad


1. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... financiele situatie. De uitkomst van de berekening op basis van de rekenrente noemen we de dekkingsgraad. Zolang deze onder de 110% uitkomt, mag er niet geindexeerd worden. De rekenrente ...

2. CAO (bereik)   20 maart 2009
9 juli 2018  |  , ,
... immers voor circa 80% van de werkende beroepsbevolking collectieve arbeidsovereenkomsten af (CAO-dekkingsgraad), terwijl zoals eerder vermeld slechts 20% lid is van een vakbond ...

3. Cijfers   21 april 2019
18 januari 2021  |  ,
... alle landen werd in dezelfde mate steun verleend". Faillissementen 2021 De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in januari stabiel gebleven op 100%. Ook de ...

4. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Werktijdverkorting mogelijk bij problemen Coronavirus Cijfers dekkingsgraad 2020 Informatie over het Coronavirus voor ondernemers Europese Commissie: geen overhaaste maatregelen tegen ...

5. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
... gevolgen voor de Loonbelasting worden voorwaarden gesteld. Afstempelen is pas mogelijk bij een dekkingsgraad van 75% of lager. De pensioenverplichting moet daarbij gewaardeerd worden op de ...

6. Economische en financiele gevolgen   18 maart 2020
27 januari 2022  |  , , , ,
Inhoud Cijfers dekkingsgraad 2020 Nederland bij economisch meest getroffen landen Bijzonder uitstel van betaling: fiscale maatregelen coronavirus Banken geven mkb-bedrijven uitstel voor aflossing ...

7. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
... ontslag; leerwerkplekken voor jongeren dreigen massaal te verdwijnen, zie Jeugdwerkloosheid; de dekkingsgraad van pensioenverzekeraars is ruim onder het vereiste 104,2% gekomen, het gevolg is ...

8. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... sparen geld gaat kosten en schulden beloond zullen worden. En wat de pensioenfondsen betreft zal dekkingsgraad (het geld dat een fonds in kas moet hebben om in de toekomst aan de ...

9. Europees Parlement (inkomens en vergoedingen)   25 november 2016
27 april 2019  |  , , ,
... wordt niet gekort, ook al kampt hun pensioenfonds met grote tekorten. Het fonds heeft een dekkingsgraad van slechts 37 procent. De rekening wordt doorgeschoven naar het Europees ...

10. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
15 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Dekkingsgraad Marktwaarde of marktrente, dat is een groot verschil! Geld uit pensioenkas naar overheids- of bedrijfskas Afstempelen Waarde- en welvaartsvast Voorlichting over aanspraken ...

11. Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval?   2 maart 2017
12 december 2023  |  , , , , , , ,
... Deze vordering wordt gemakshalve niet meegenomen op de balans van de Overheidsschuld. Dekkingsgraad Voor de berekening van de dekkingsgraad wordt de actuele waarde van de beleggingen ...

12. Netto pensioen   13 september 2014
9 januari 2020  |  , , , ,
... door netto pensioendeelnemers in de gelegenheid te stellen om bij pensionering en einde deelname dekkingsgraadneutraal bij hun eigen pensioenfonds een uitkering te kunnen inkopen in de ...

13. Ondernemingsraad (pensioenen)   10 oktober 2012
2 februari 2019  |  , , ,
... een verzekeraar. Bij een verzekeraar zijn de indexatievoorschriften niet gekoppeld aan de beleidsdekkingsgraad en zijn de regels over de hoogte van de vaststelling van de premie anders. Met ...

14. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... Eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord in internetconsultatie Pensioenfondsen met dekkingsgraad minimaal 90 procent gespaard in 2020 Het pensioenakkoord geeft MKB zorgen Mogelijk ...

15. Pensioenplicht?   11 maart 2010
30 januari 2024  |  , , , , , , , , ,
... een aantal jaren ruim boven 67 jaar uitkomt; vanwege de problemen van menig pensioenfonds met de dekkingsgraad zullen jongeren kiezen voor dat fonds dat structureel beter presteert. Nieuwe ...

16. Pensioenwet 2007   20 maart 2009
8 augustus 2023  |  , , , ,
... beschikbaar. Het UPO 2019 is uitgebreid met een aantal nieuwe informatie-elementen (zoals premie, dekkingsgraad en kosten voor premieovereenkomsten). Ook voor gewezen deelnemers moet jaarlijks ...

17. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... (gedeeltelijk) gebruiken voor een verbetering van de pensioenregeling of ter verbetering van de dekkingsgraad. Ter herinnering: pensioenregelingen die vóór 1 januari 2015 ter beoordeling aan ...

18. Rechtspositie ambtenaren   15 september 2013
3 december 2020  |  , , , , , , , , , ,
... loonsverhoging deels zelf Minister Plasterk gaat niet in op ultimatum FNV Kort geding verloren Dekkingsgraad ABP pensioenen tijdbom onder loonakkoord ambtenaren Hoger beroep ook verloren ...

19. Rendement van pensioenpremie   3 juni 2017
3 juni 2017  |  ,
... tijd € 210.000 nodig is? Zijn dat misschien onevenredig hoge kosten en is het rendement en de dekkingsgraad helemaal niet het echte probleem? Dus eerst maar voordat we nieuwe ideeën lanceren ...

20. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... met pensioen gaan zelf kiezen wat voor soort pensioen zij willen, vast of variabel. De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen steeg volgens onderzoeksbureau Aon Hewitt in november van 99 ...

21. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... met pensioen gaan zelf kiezen wat voor soort pensioen zij willen, vast of variabel. De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen steeg volgens onderzoeksbureau Aon Hewitt in november van 99 ...

22. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... Zie HR-kiosk. De AOW-leeftijd gaat met ingang van 1 januari 2018 naar 66 jaar. Zie HR-kiosk. De dekkingsgraad pensioenen kruipt langzaam verder omhoog en dat is op zich positief. Toch is de ...

23. Veranderingen 2022   7 december 2019
2 december 2021  |  ,
... gehaald. De meeste pensioenfondsen hoefden in 2021 geen verlagingen door te voeren als er een dekkingsgraad van 90% of meer was. In 2022 zijn deze maatregelen niet meer van toepassing. Roken ...

24. Vervroegd uittreden (VUT)   20 maart 2009
22 augustus 2023  |  , , , ,
... moeten brengen inclusief opslagen voor kosten en vereist eigen vermogen. Voor zover de actuele dekkingsgraad lager is dan het vereist vermogen, is het toegestaan een koopsom in rekening te ...

25. Waardeoverdracht   20 maart 2009
22 maart 2021  |  , , , , , , , ,
... werkgevers Beslissing waardeoverdracht Toezicht AFM Rekenrente Verbod waardeoverdracht bij te lage dekkingsgraad Vrijwillig recht op waardeoverdracht Onderzoek n.a.v. knelpunten Klijnsma stuurt ...


Bekijk items: 1 tot 25 (146 totaal)