Loonsverhoging


1. Loonsverhoging   20 maart 2009
4 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Meest gebruikte beloningssystematiek: functie-of salarisschalen Initiële loonsverhoging Inflatie Nederland Incidentele loonsverhoging Voorbeeld indeling in salarisschaal (zie onder) ...

2. Loonsverhoging voor gemeenteambtenaren   15 mei 2012

... Het akkoord dat is bereikt tussen de vakbonden en de VNG houdt in, dat de werknemers 1 procent loonsverhoging per 1 januari van dit jaar (2012) krijgen, dan nog eens 1 procent per 1 april en ...

3. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... dat bijvoorbeeld in grote moeilijkheden verkeert, kan bijvoorbeeld tijdelijk worden vrijgesteld om loonsverhoging te betalen. Vredesplichtclausule In de CAO komt vaak een vredesplichtclausule ...

4. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... hebben de werkgevers na uitgebreide CAO-onderhandelingen een eindvoorstel neergelegd. De geboden loonsverhoging komt op 2,5%. Maar heel bijzonder is dat er een CAO-artikel komt om doorbetaalde ...

5. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... met het geld gaat gebeuren is aan de werkgevers en vakbonden. Er zijn verschillende mogelijkheden: loonsverhoging, arbeidsmarkttoelage of een bonus om leraren aan te trekken en/of te behouden. ...

6. Begroting   8 maart 2018

... personeelskosten in het komende kalenderjaar. In deze begroting worden naast de salariskosten, loonsverhogingen (individuele en algemeen), afdrachten sociale premies, pensioenkosten, ...

7. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... (zoals extra vakantiedagen) inleveren, de vrijkomende gelden kunnen dan voor een loonsverhoging van ongeveer 2% mogelijk maken. • AOW: AOW-ers met een aanvullend pensioen van ...

8. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... vooruit, maar door de bank genomen gaat er geen enkele inkomensgroep op achteruit (cijfers CPB). Loonsverhoging Het extra geld voor salarissen van leraren in het basisonderwijs komt er al op ...

9. Belastingplan 2022   22 september 2021
27 september 2021  | 
... van € 6.670 in 2021 tot € 4.510 in 2027. Zorg Het huidige kabinet wenst geen structurele loonsverhoging in de zorg in te voeren. Daartegenover komt - naast de eerder afgesproken bonus ...

10. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... Van een extra beloning houd ik bijna niets over vanwege het bijzonder tarief! Wanneer ik een loonsverhoging krijg, val ik in een hoger tarief en houd ik netto minder over Schijventarief Voor ...

11. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van baan voor beter salaris Gemiddeld uurloon hoog maar al twee jaar stabiel Meer ruimte voor loonsverhoging? Druk op beloningen en arbeidsomstandigheden blijft Paritair beloningssysteem ...

12. Benutten fiscale mogelijkheden   14 maart 2011
3 februari 2016
... overzicht wordt aangegeven, wat globaal het voordeel van verruilen is, omgerekend naar een bruto loonsverhoging, bij een maandloon van € 2.500. Doel Bruto Netto voordeel % Bruto salaris ...

13. Beoordelen   25 augustus 2016
28 mei 2020  |  , , , , , , , ,
... die het jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprek voert waarvan de bijpassende loonsverhoging of -verlaging afhangt. Ook medewerkers beoordelen elkaar, en vaak het hele jaar ...

14. Bezuinigingen op ambtenaren   15 september 2013
11 december 2019  |  , ,
Inhoud Roemernorm Bezuiniging op ambtenaren levert weinig op Begroting 2015 Loonsverhoging 2018 Roemernorm In 2010 ingesteld voor alle ministeries niet meer dan 10 procent van de personeelskosten ...

15. Bijzonder tarief   20 maart 2009
15 april 2024  |  , , , , ,
... vakantiedagen; beloningen over een ander tijdvak, zoals achteraf betaalde provisies of loonsverhogingen met terugwerkende kracht; nabetalingen die betrekking hebben op tijdvakken van ...

16. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... een nieuwe CAO waarbij het salaris van het personeel de komende 2 jaar op de nullijn blijft. De loonsverhoging is volgens de nieuwe regelgeving en noodzakelijk om talent binnen te houden bij de ...

17. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... te voorkomen dat de banken omvallen, zeker als het grote systeembanken* betreft.' De voorgestelde loonsverhoging moet nog door de aandeelhouders worden goedgekeurd. Daar krijgen ze op 23 april de ...

18. Budget zorgverzekering   21 oktober 2015
24 december 2018  |  , ,
... zijn de bedrijfskosten sterker gestegen dan de bedrijfsopbrengsten. Naast structurele cao-loonsverhogingen namen de personeelskosten toe als gevolg van een nieuwe cao-regeling over de ...

19. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... dat zij aan bepaalde artikelen van de CAO niet kunnen voldoen (bijv. een bepaalde collectieve loonsverhoging), kunnen dan een dispensatieverzoek bij de betrokken CAO-partijen indienen. Helft ...

20. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... de vakbond hebben veel horecawerknemers door het ontbreken van een CAO al ruim drie jaar geen loonsverhoging ontvangen. Dit betekent dat ze in die drie jaar ruim Euro 4.000 (bruto) zijn ...

21. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... van distributiecentra. De vakbonden willen voor de circa 3000 medewerkers onder meer 2,5 procent loonsverhoging en toezeggingen over vaste banen. Om hun eisen kracht bij te zetten, wordt in de ...

22. Discriminatie   28 september 2018
28 maart 2021  |  , , ,
... aangenomen wegens zwangerschap CEO moet loonverschillen mannen/vrouwen uitzoeken Man krijgt eerder loonsverhoging los NB: Zie ook subrubriek 'Gelijke behandeling'. Kabinet vraagt SER-advies over ...

23. Diversen   28 september 2018
23 maart 2021  | 
... radicale stap: In juni 2019 kregen vrouwelijke medewerkers behorende bij het pensioenfonds ABP een loonsverhoging van 10 procent. De loonkloof tussen mannen en vrouwen in dezelfde functie met ...

24. Diversen   21 maart 2018
15 april 2021  |  ,
... 1 januari 2019 tot 1 januari 2021) voor de ongeveer 19.000 werknemers bij het UWV. Afspraken zijn: Loonsverhoging in totaal 6%, verdeeld in twee stappen: 3% per 1 januari 2019 en 3% per 1 januari ...

25. Diversen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
15 april 2021  |  ,
... een hoger loon dan de CAO voorschrijft, dan is hij verplicht om de voorgeschreven periodieke loonsverhogingen door te voeren. Bereken het uurloon In de meeste CAO's worden loontabellen met ...


Bekijk items: 1 tot 25 (186 totaal)