Personen


1. Personenchauffeurs   12 juli 2010
21 februari 2016  |  ,
Voor personenchauffeurs die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor één persoon rijden, wijken de arbeidstijden af van algemene bepalingen, zie onderstaand (Bron: Rijksoverheid). De regeling is ...

2. Transgender en intersekse personen   4 juli 2018
4 juli 2018  |  , , ,
Transgender en intersekse personen worden expliciet beschermd tegen discriminatie. De Tweede Kamer stemde op 3 juli 2018 in met een voorstel om deze vormen van seksualiteit op te nemen in de ...

3. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... dan dient ook het gebruikelijk loon te worden betaald. Dat geldt niet wanneer een groep van personen (een stichting) 5% of meer van de aandelen bezit. Zo kunnen aandeelhouders met een ...

4. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... een huis), het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. De kenmerken die hierbij naar voren komen zijn: a. arbeid (werkzaamheden); b. ...

5. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... de Wwb, Wsw en een deel van de Wajong samen. Ook een verplichting (quotum) arbeidsongeschikte personen aan werk te helpen gaat er (mogelijk) komen. Het gaat dus om arbeidsongeschikten, maar ...

6. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... bevoegde autoriteit waarbij familierechtelijke betrekkingen tussen een minderjarig kind en twee personen tezamen of een persoon alleen tot stand worden gebracht. Uitkering Om een uitkering te ...

7. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... De ontwikkeling hoeft dus niet nieuw te zijn voor Nederland. Daarnaast is het van belang dat de personen die de ontwikkeling uitvoeren, op de loonlijst staan bij het ontwikkelende bedrijf. ...

8. Aftrek zorgkosten   3 februari 2018
30 juli 2018  |  , ,
... die jonger zijn dan 27 jaar en niet in staat de ziektekosten zelf te betalen. Ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder met iemand in gezinsverband woont. Ouders, broers of zussen die bij ...

9. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, het RIVM en het Trimbos-instituut, waarbij personen van 12 jaar of ouder vragen beantwoorden over hun alcoholconsumptie. (Bron: CBS, 17 aug. ...

10. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... Zelfs in een ‘lights out’-fabriek – waar alleen maar robots op de werkvloer staan – zijn personen nodig om de robots te monitoren en het proces te controleren. Een robot moet verder ...

11. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... de bijstand van maximaal € 357,00 per maand. Samen dus € 657,00 per maand. Cijfers Het aantal personen dat ultimo 2012 een Anw-uitkering bedroeg 81.000. Aantal uitkeringsjaren Anw (x 1.000) ...

12. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... Stijging aantal gepensioneerden vlakt af In 2018 waren in Nederland bijna 3,2 miljoen personen gepensioneerd. Sinds 2015 neemt het aandeel gepensioneerden onder de bevolking niet meer ...

13. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van minstens 30.000 werknemers (75 procent van 40.000). Daar komen ook nog de gegevens bij van personen buiten de organisaties. Netiv: “Los van het feit dat organisaties enorm hoge boetes ...

14. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... groot beroep op de Wajong, bijstand en de zorg. Gemeenten krijgen dus vaak opnieuw met dezelfde personen te maken, maar dan op een latere leeftijd. De grotere rol van gemeenten bij de zorg ...

15. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... en gegevens van de Belasting, RDW en kadaster. Volgens NRC wordt bij de helft van de personen die het algoritme aanwijst daadwerkelijk fraude aangetoond, bij de andere helft zou dit ...

16. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. In het buitenland geboren personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, worden in deze definitie niet tot ...

17. Ander vervoermiddel van de zaak   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... verkeer Naslag Waarde economisch verkeer Als de werkgever een ander vervoermiddel dan een personen- of bestelauto aan uw werknemer ter beschikking stelt zoals een motor, bromfiets of ...

18. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... werk of woning op de 20ste verdieping moet zijn? En soms zijn de liften zo smal dat meer dan twee personen er niet in kunnen en daarna pal tegen elkaar staan. Bedrijven als Philips, Randstad en ...

19. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... het laten werken van vreemdelingen staan in de Wav. Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van één van de landen van de ...

20. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... Bruto arbeidsparticipatie geeft aan hoeveel procent van de beroepsgeschikte bevolking (alle personen tussen de 15 en 65 jaar) tot de beroepsbevolking behoort, en dus een betaalde baan van ...

21. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... werkgelegenheid op van ongeveer 0,3% omdat extra WIA-instroom een afname betekent van het aantal personen dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Ongeveer 150.000 mensen krijgen een ...

22. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... of na 1 januari 2004 ziek is geworden. Vanaf 2006 bestaan er dus twee groepen arbeidsongeschikten: personen met een WAO-uitkering en personen met een WIA-uitkering. Herhaaldelijk ziek en ...

23. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten' (7:610, lid 1 BW). Ook personen die ‘ten behoeve van een ander tegen beloning door die ander gedurende drie maanden, ...

24. Arbeidsovereenkomst met minderjarige   19 oktober 2009
21 maart 2017  |  ,
... bij overtreden van arbeidstijden- of Arbowet Tot welke leeftijd minderjarig? Personen van 16 jaar en ouder mogen zelf een arbeidsovereenkomst aangaan: ‘Een minderjarige die ...

25. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... een korte daling groeide het aantal contacten met 8%. Populaire rechtsgebieden waren in 2016 het personen- en familierecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht. Ondanks de groei van het aantal ...


Bekijk items: 1 tot 25 (571 totaal)