Arbeidsdeelname en deeltijd    Diversen 


Discriminatie

Datum laatste wijziging: 9 maart 2020  |  Trefwoorden: Mannen, Vrouwen, Gelijke beloning, Discriminatie

Inhoud

  1. Kabinet vraagt SER-advies over discriminatie op de arbeidsmarkt
  2. Loonkloof vrouwen en mannen, feit of fictie?
  3. Loonkloof mannen - vrouwen illegaal?
  4. Vrouwen minder vaak benaderd door recruiters
  5. HR-kiosk
  6. Nederlandse investeerders steken amper geld in start-ups van vrouwen
  7. Niet aangenomen wegens zwangerschap
  8. CEO moet loonverschillen mannen/vrouwen uitzoeken
NB: Zie ook subrubriek 'Gelijke behandeling'.

Kabinet vraagt SER-advies over discriminatie op de arbeidsmarkt

Het kabinet wil weten wat sociale partners kunnen doen om discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen en te bestrijden. Niet elke groep heeft dezelfde kansen op de arbeidsmarkt. Dit verschil in kansen wordt grotendeels verklaard door kenmerken zoals opleidingsniveau en werkniveau. Soms is het verschil in kansen echter het gevolg van discriminatie.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een adviesaanvraag hierover aan de Sociaal-Economische Raad.

Uit onderzoek van het SCP en het CBS in de afgelopen jaren blijkt dat er nog steeds aanwijzingen zijn voor discriminatie op de arbeidsmarkt. Ook bestaan er nog altijd beloningsverschillen* tussen mannen en vrouwen in gelijksoortige functies en zijn maar weinig vrouwen in topfuncties te vinden (Bron: Rijksoverheid, 15 feb. 2013).

* Zie Gelijke beloning mannen vrouwen.

Loonkloof vrouwen en mannen, feit of fictie?

Verdienen vrouwen gemiddeld per uur minder dan mannen; rekening houdend met verschillen in de wijze waarop zij zich positioneren en bewegen op de arbeidsmarkt? Uit statistisch onderzoek van het CBS blijkt dat het moeilijk is deze vraag betrouwbaar te beantwoorden. Er zijn inderdaad verschillen in het gemiddelde uurloon, zelfs na correctie voor een aantal verklarende factoren. Maar omdat niet voor alle belangrijke aspecten gecorrigeerd kan worden is onduidelijk of het resterende loonverschil wordt veroorzaakt door ongelijke behandeling of door andere factoren. Over de hele linie neemt het beloningsverschil af, maar het krimpt het sterkst bij de overheid. Het beloningsverschil is het grootst bij werknemers met kinderen.

De hoogte van het loon hangt af van een groot aantal factoren, zoals het type werk dat men doet, de sector waarin men werkt, het soort bedrijf, maar ook van persoonlijke prestatiefactoren en zakelijke ambitie. Hoeveel iemand per uur verdient, is zoals gezegd mede afhankelijk van de sector waarin men werkt. Vrouwen werken vaker in sectoren waar sprake is van een relatief laag gemiddeld uurloon zoals de horeca, de cultuursector en de sector gezondheid en welzijn. (Bron: CBS, 17 nov. 2014)

Loonkloof mannen - vrouwen illegaal?

Overal ter wereld werd deze week stilgestaan bij Internationale Vrouwendag, maar in IJsland hadden vrouwen ook echt wat te vieren. Daar maakte de regering namelijk bekend bedrijven te willen verplichten mannen en vrouwen gelijk te betalen. Als de wet door het parlement komt, en dat is wel te verwachten, is IJsland het eerste land ter wereld dat de bestaande loonkloof de facto illegaal maakt.

De nieuwe wet eist dat elk bedrijf met meer dan 25 werknemers middels een certificaat moet aantonen dat mannen en vrouwen evenveel salaris ontvangen voor hetzelfde werk. Dit bewijs zal elke drie jaar worden herzien. In Zwitserland en de Amerikaanse staat Minnesota wordt ook met een dergelijk certificatensysteem gewerkt, maar zijn bedrijven niet verplicht om gelijke beloning te bewijzen. IJsland kiest hier wel voor. (Bron: Volkskrant, 11 mrt. 2017)

Vrouwen minder vaak benaderd door recruiters

Met de lage arbeidsmobiliteit en de in veel sectoren krappe arbeidsmarkt is er werk aan de winkel voor recruiters. Er wordt dan ook volop aan de hoogopgeleiden getrokken: bijna een derde wordt één of enkele keren per maand benaderd voor een functie blijkt uit het onderzoek. Dat percentage is de laatste jaren gestaag gegroeid: van 24 procent in 2016 naar 31 procent in 2018. Ongeveer een op de tien ict’ers wordt minstens eens per week benaderd voor een andere baan; bij de functietypen docenten en zorg is dat een op de twintig.

Opvallend is dat 41 procent van de vrouwen zegt (vrijwel) nooit te zijn benaderd voor een functie, versus 20 procent van de mannen. En als ze worden benaderd, gaat een kwart van de vrouwen nooit op het aanbod in, tegen 17 procent van de mannen. Recruiters lijken dus wel een grotere kans van slagen te hebben als ze een man benaderen. Maar of dat de reden is van het minder benaderen van vrouwen, verdient nader onderzoek. (Bron: Intermediair, juni 2018)

HR-kiosk

Meer over het onderwerp discriminatie, zie HR-kiosk

Nederlandse investeerders steken amper geld in start-ups van vrouwen

Start-ups die geleid worden door mannen krijgen veel vaker kapitaal van Nederlandse investeringsfondsen dan bedrijven die zijn gestart door vrouwen of gemengde teams, blijkt uit onderzoek van Eva de Mol van de Vrije Universiteit en investeerder Janneke Niessen.

De onderzoekers analyseerden de verdeling van durfkapitaal van veertig investeringsfondsen. Ze concluderen dat slechts 1,6 procent van de gefinancierde Nederlandse start-ups geleid wordt door vrouwen. In slechts 6,8 procent van de investeringen gaat het kapitaal naar een gemengd team, aldus het onderzoek. (Bron: NU, 27 sep. 2018)

Niet aangenomen wegens zwangerschap

Een vrouw solliciteerde naar de functie van casemanager bij het COA. Aan het einde van het gesprek waarin een manager haar aannam voor de functie, vertelde de vrouw dat ze zwanger was. Daarop liet de manager haar weten dat ze erover na wilde denken. In een telefoongesprek, enkele dagen later, vertelde de manager de vrouw dat ze niet kon starten, omdat ze niet direct inzetbaar was. De vrouw maakte een geluidsopname van dit telefoongesprek die ze uittypte. De vrouw stelt dat het COA haar discrimineerde op grond van zwangerschap en moederschap door geen arbeidsverhouding met haar aan te gaan.

De kantonrechter (24 januari 2019) stelt dat COA onrechtmatig heeft gehandeld jegens de vrouw en eist een forse schadevergoeding.

CEO moet loonverschillen mannen/vrouwen uitzoeken

Uitzoeken of er beloningsverschillen zijn tussen mannen en vrouwen maakt je een aantrekkelijke en goede werkgever. Dat zegt Aegon-ceo Maarten Edixhoven in Forum, het opinieblad van VNO-NCW (8 maart 2020). 'Dat is best spannend, omdat er mogelijk financiële consequenties aan verbonden zijn. Maar het is een vorm van gelijkwaardigheid die je je mensen kan bieden.'

Edixhoven deed dat onderzoek zelf bij Aegon, met een verrassende uitkomst. Hij ondervond ook best wat weerstand in zijn bedrijf, maar zette toch door. 'Als je echt divers wilt zijn, moet je ook naar dit soort aspecten durven kijken. Misschien komt het bij ons doordat we zo nauw met de sociale partners samenwerken. Je kunt niet alleen maar kijken naar het duurzaam inzetbaar houden van ouderen en dan dit laten liggen.'

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Arbeidsdeelname en deeltijd    Diversen