Curriculum Vitae (CV)

Datum laatste wijziging: 24 augustus 2023  |  Trefwoorden: , , , , , , , , , , ,

Inhoud

 1. Vermijd leeftijd en geboortedatum
 2. Anonimiteit moet discriminatie tegengaan
 3. Den Haag stapt over op anoniem solliciteren
 4. Helaas is anoniem solliciteren nodig
 5. Anoniem solliciteren bij Rijk gaat niet lukken
 6. Rutte fel tegen anoniem solliciteren
 7. Nederlander verzwijgt liefst leeftijd op CV
 8. Bij sollicitatie beter een strafblad dan buitenlandse achternaam
 9. Meerdere functies bij een bedrijf
 10. De computer als filter van sollicitanten
 11. Solliciteren in het donker bij Aldi
 12. Toetsen op naleving gelijkheidsbeleid
 13. Spring eruit met jouw CV
 14. Wereldwijd benoemen Nederlanders meeste vervolgopleidingen op CV
 15. Sociaal, Teamplayer, Zelfstandig grootste cliche's op Nederlandse CV's
 16. Nederlanders benoemen bovengemiddeld veel talen op CV
 17. Pilot anoniem solliciteren
 18. Nederlander vooral sportief maar weinig creatief op CV
 19. Skillspaspoort gaat CV vervangen
 20. Solliciteren via social media CV's: hoe platforms zoals TikTok, Instagram en YouTube de toekomst van werving transformeren

Vermijd leeftijd en geboortedatum

Om discriminatie bij het werven van personeel te voorkomen wordt in Nederland al langer gesproken over het verbergen van geboortedata en namen op het CV. In Engeland is dit reeds iets concreter.

Anonimiteit moet discriminatie tegengaan

Discriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt. Sollicitanten met een niet-Nederlandse achternaam worden vaak niet eens uitgenodigd voor een gesprek. Ook oudere sollicitanten vissen vaak achter het net. De Tweede Kamer wil daarom het aantal proeven met anoniem solliciteren uitbreiden.

In Nederland zijn er al vaker proeven gedaan met anoniem solliciteren en ook andere Europese landen experimenten hiermee. De Tweede Kamer heeft het kabinet opdracht gegeven lokale experimenten met anoniem solliciteren aan te moedigen en de resultaten binnen een half jaar te rapporteren aan de Kamer. (Bron: Rendement, 7 dec. 2015)

Den Haag stapt over op anoniem solliciteren

Den Haag gaat door met anoniem solliciteren. De gemeente heeft dat uitgeprobeerd en de proef is zo goed bevallen, dat het nu definitief ingevoerd wordt. Wanneer iemand in de eerste helft van dit jaar solliciteerde bij de gemeente Den Haag, maakten ambtenaren de naam, de geboorteplaats en het geboorteland onleesbaar op de sollicitatiebrief en het curriculum vitae. Pas daarna ging de informatie naar de sollicitatiecommissie. Dat moest voorkomen dat sollicitanten bij de eerste selectie werden beoordeeld op afkomst in plaats van op hun werkervaring en opleidingsniveau. Den Haag breidt het anoniem solliciteren bovendien uit. Ook de leeftijd wordt straks weggehaald, om discriminatie van ouderen te voorkomen.

Volgens een onderzoek dat Den Haag heeft laten uitvoeren, hebben meer allochtonen* gesolliciteerd dan vorig jaar. In de eerste helft van 2016 was bijna een derde van alle sollicitanten ,,bicultureel''. In dezelfde periode vorig jaar was dat bijna een kwart. ,,Met name voor mensen met een Marokkaanse en Antilliaanse achtergrond lijkt een barrière te worden weggenomen dankzij anoniem solliciteren'', aldus het onderzoek naar de proef. (Bron: Dichtbij.nl, 3 nov. 2016)

* Lees voor allochtoon inwoner met migrantenachtergrond

Helaas is anoniem solliciteren nodig

De NVP-Sollicitatiecodecommissie blijft zich op het standpunt stellen dat iedere actie die discriminatie bestrijdt en gelijke rechten bevordert positief moet worden benaderd. Daarbij tekent zij aan dat het in de kern niet goed is dat dit soort proeven nodig blijven. Vooroordelen ten aanzien van bepaalde groeperingen bij werkgevers in sollicitatieprocedures is en blijft ten zeerste te betreuren.

Juist ten aanzien van dat bewustwordingsproces is nog een lange weg te gaan waarbij overheid, bedrijfsleven en vertegenwoordigende organisaties ieder een rol dienen te spelen. (Bron: NVP, nov. 2016)

Anoniem solliciteren bij Rijk gaat niet lukken


Wat goed is voor enkele gemeenten, is niet goed voor de Rijksoverheid, aldus het Kabinet. Die voelt niets voor de wens uit de Tweede Kamer om in de strijd tegen discriminatie ook bij het Rijk te testen of anoniem solliciteren helpt.

Volgens verantwoordelijk minister Stef Blok is het nog niet zonder meer duidelijk dat anoniem solliciteren leidt tot meer verscheidenheid op de werkvloer. Hij wijst daarbij op onder meer de proef met anoniem solliciteren van de gemeente Den Haag. Deze proef leidde ertoe dat meer mensen met een migratie-achtergrond op gemeentelijke vacatures solliciteerden. De kans om voor een gesprek uitgenodigd te worden, steeg echter nauwelijks. (Bronnen: Trouw, Elsevier e.a., dec. 2016)

Of de Tweede Kamer het hierbij laat zitten - kamerlieden willen de proef omdat zij vinden dat de Rijksoverheid een voorbeeldrol heeft in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt - is onzeker.

Rutte fel tegen anoniem solliciteren

Premier Mark Rutte is fel tegen anoniem solliciteren om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Rutte zei er ,,totaal niet'' in te geloven dat het weglaten van naam of afkomst op een CV discriminatie bij sollicitaties kan tegengaan. ,,Anoniem solliciteren, vreselijk. Dat is de allerslechtste maatregel die je kan nemen.''

Volgens de premier moet bijvoorbeeld een Marokkaanse Nederlander ,,gewoon door de voordeur naar binnen'' bij de zoektocht naar een baan. Als zo iemand wordt afgewezen ,,ga je nog een keer en nog een keer, en dan kom je uiteindelijk aan de slag’’.

Over het mogelijke succes van anoniem solliciteren zijn de meningen verdeeld. De VVD ziet er duidelijk geen heil in, maar de meeste linkse partijen hebben het opgenomen in hun verkiezingsprogramma, zo ook de PvdA.

Afgelopen december deed zich de curieuze situatie voor waar minister Stef Blok (VVD) namens de regering (VVD + PvdA) een Kamermotie van onder meer Ahmed Marcouch (PvdA) naast zich neerlegde waarin verzocht werd om een proef met anoniem solliciteren bij de overheid. (Bron: FOK.nl, 2 mrt. 2017)

Nederlander verzwijgt liefst leeftijd op CV

Twee op de drie Nederlanders verwacht dat bepaalde informatie op hun CV een nadelig effect heeft op het sollicitatieproces. Om die reden verzwijgt 34 procent het liefst zijn of haar leeftijd.

Een kwart laat liever een gat tussen twee werkgevers onzichtbaar. Dit blijkt uit onderzoek van Nationale Vacaturebank onder ruim 1.000 werkzoekenden. Uit het onderzoek blijkt verder dat zeven procent het liefst zijn of haar afkomst verzwijgt, uit angst niet in aanmerking te komen voor een baan. Werknemers die lang voor één werkgever hebben gewerkt, voelen zich hier over het algemeen niet bezwaard over; slechts drie procent zou dit liever niet vermelden op het CV.

Op de vraag wat mensen vinden van de mogelijkheid om anoniem te solliciteren, reageert 39 procent van de Nederlandse beroepsbevolking positief. (Bron: CarriereInBrabant, 23 jun. 2017)

Bij sollicitatie beter een strafblad dan buitenlandse achternaam

Geweldsdelinquent van Nederlandse afkomst vindt makkelijker een baan dan sollicitanten met een migratieachtergrond zonder strafblad. Dit blijkt uit nieuw onderzoek in het Tijdschrift voor Criminologie.

Om te ontdekken hoeveel kleiner de kans is om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek als je een strafblad hebt en of het type delict iets uitmaakt, deden de onderzoekers een veldexperiment. Ze stuurden 520 fictieve sollicitatiebrieven met begeleidend CV naar bedrijven met bestaande vacatures (online gevonden) voor laaggeschoold werk in de bouw, techniek en logistiek. De bedrijven wisten niet dat ze deelnamen aan een experiment.

De sollicitant in de brieven was telkens een 20-jarige in Nederland geboren man. De variabelen waren het wel of niet hebben van een strafblad, het type delict (geweld-, vermogens- of zedenmisdrijf), hoe lang geleden het strafbare feit was gepleegd (een jaar geleden of drie jaar geleden) en de etnische herkomst van de man. Om die etniciteit aan te duiden, gebruikten de wetenschappers deels een 'duidelijk Hollandse naam' en deels een 'Arabisch klinkende naam'.

Zonder strafblad kregen de Hollandse namen 3,5 keer vaker een positieve reactie op hun sollicitatie (32 procent) dan de Arabische namen (9 procent). Opvallend wordt het pas echt als de onderzoekers de geweldplegers van Nederlandse komaf naast de jongens zonder strafblad met de Arabische naam plaatsen. 'Die hebben zelfs dan nog minder kans om uitgenodigd te worden'. (Bron: De Volkskrant, 5 jun. 2017)

Meerdere functies bij een bedrijf

Een kwart van de sollicitanten zet het niet op het CV als ze in één bedrijf meerdere functies hebben gehad. Een flinke misrekening, want 97 procent van de recruiters zegt dit juist wel belangrijk te vinden, aldus nieuw onderzoek. Kwalificaties, beknoptheid en een persoonlijke motivatie vinden zij ook belangrijk. Daarnaast zegt 44 procent van de Nederlandse recruiters het geen probleem te vinden als kandidaten hun CV een beetje rooskleuriger voorstellen dan de werkelijkheid, en vindt 92 procent het ook geen probleem als een kandidaat een half jaar zonder werk heeft gezeten.

Recruiters hechten daarentegen duidelijk minder aan vrijwilligerswerk (15,4%) dan dat kandidaten denken (41,6%), maar het helpt de sollicitant weer wel als ze bij een bekend merk hebben gewerkt (voor 90,4% van de recruiters een pré) of als ze meer dan 2 jaar bij hetzelfde bedrijf hebben gewerkt (dat vindt 96,2% van de recruiters belangrijk). Ook 72,2% van de kandidaten denkt trouwens dat zulke loyaliteit goed oogt op het CV. (Bronnen en meer hints: Werf& en TQL, okt. 2017)

De computer als filter van sollicitanten

Met kunstmatige intelligentie als poortwachter in sollicitatieprocedures wordt jouw CV steeds minder relevant. Algoritmes worden met de dag slimmer en mogen daarom in toenemende mate bepalen wie er doorgaan naar de volgende ronde.

Goed testen is noodzakelijk, zegt de woordvoerster van ING, dat met software de eerste selecties maakt voor het populaire traineeshipprogramma. De technologie helpt om uit tweeduizend kandidaten zestig mensen te selecteren om uit te nodigen voor een gesprek. ‘Momenteel zetten we bij drie testen met software de kandidaat af tegen de normgroep. Hierdoor proberen we op een objectieve manier te voorspellen of iemand geschikt is, en dat werkt zeer efficiënt. Met diepgaander gebruik van AI (artificial intelligence) gaan we experimenteren in ons innovation center.’

Unilever gebruikt twee softwareprogramma’s voor de selectie van trainees voor het Future Leaders Programme, waaraan elk half jaar duizenden jongeren willen meedoen. Slechts tien tot twintig van hen komen door de weging. AI-programma’s zijn nu twee keer ingezet en een derde keer is begin oktober begonnen. (Bron en meer: Intermediair, 26 okt. 2017)

Spring eruit met jouw CV

Het bedrijf dat een vacature heeft uitgezet krijgt vaak meerdere, soms wel tientallen of honderden, sollicitaties binnen voor één functie. Om een eerste schifting goed door te komen is het daarom essentieel dat je curriculum vitae goed in het oog springt. Uiteraard kun je er zelf eentje in elkaar draaien met Word maar er zijn vandaag de dag zoveel handige tools die je helpen om een gelikt CV te maken met slechts één druk op de knop. Kijk eens op de pagina van CV wizard. Deze website helpt je in een handomdraai met een origineel CV maken.

Solliciteren in het donker bij Aldi


Stel je voor: je gaat solliciteren voor een nieuwe baan, maar als je het kantoor instapt voor het sollicitatiegesprek is het pikkedonker. Je ziet geen hand voor ogen en hebt geen idee hoe jouw nieuwe baas eruitziet. Máár jouw nieuwe baas heeft ook geen idee hoe jij eruitziet en kan je dus alleen beoordelen op basis van je vaardigheden en niet je uiterlijk.

De Duitse supermarktketen Aldi probeerde het uit en bracht anoniem solliciteren daarmee naar een heel nieuw niveau. Op een carrièrebeurs in Keulen voerde het bedrijf sollicitatiegesprekken in de zogeheten Blackbox. Er heerste absolute duisternis waardoor de gesprekspartners elkaar met geen mogelijkheid konden zien. (Bron: Metro, 29 nov. 2017)

Toetsen op naleving gelijkheidsbeleid


Geen uitzendondernemingen meer die meegaan in discriminerende verzoeken. Dat is het doel van het vernieuwde gelijkheidsbeleid van de NBBU. Discriminatie is een breed maatschappelijk probleem dat ook op de arbeidsmarkt nog geregeld de kop opsteekt, onder meer in het contact tussen opdrachtgever en uitzendonderneming. Ontoelaatbaar, vindt de NBBU.

"We toetsen of leden ingaan op discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Dat doen we door middel van mystery calls, als steekproef achteraf. Als de onderneming onvoldoende scoort op de audit of mystery calls komt de onderneming in een verbetertraject terecht. In het verbetertraject stellen we vast of de onderneming tekort is geschoten in haar beleid of dat een individuele medewerker een discriminerend verzoek verkeerd in behandeling heeft genomen. Bijvoorbeeld door onvoldoende gespreksvaardigheid of kennis of het niet herkend hebben van het discriminerend verzoek. Er dienen vervolgens passende maatregelen getroffen te worden om dit een volgende keer te voorkomen."

Uit verschillende hoeken klinkt de roep om naming & shaming van bedrijven die zijn ingegaan op discriminerende verzoeken. De NBBU is hier geen voorstander van. Dit leidt namelijk niet tot het oplossen van het probleem. Naming & shaming is wat de NBBU betreft alleen aan de orde na een eerlijke en onafhankelijke rechtsgang die leidt tot een veroordeling. (Bron: Brisk, 24 mei 2018)

Wereldwijd benoemen Nederlanders meeste vervolgopleidingen op CV

Nederlandse werkzoekenden vermelden wereldwijd het hoogste aantal vervolgopleidingen op hun CV. Ook zijn Nederlanders -bij het maken van het CV- op Europees niveau het sterkst in het benoemen van het aantal cursussen. Dit blijkt uit onderzoek van dienstverlener CVster, dat tienduizenden CV’s uit 39 landen analyseerde.

Nederlanders koplopers in vermelden vervolgopleidingen

Nergens ter wereld worden zo veel vervolgopleidingen (na de middelbare school) benoemd op het CV als in Nederland. En dit is positief nieuws, want opleidingen zijn voor veel werkgevers een belangrijk selectiecriterium.

Op een gemiddeld CV van een Nederlandse sollicitant staan namelijk 1,4 vervolgopleidingen vermeld. Dit is fors hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 0,96 en het Europese gemiddelde van 0,99.

De top drie landen met het hoogste aantal vermelde opleidingen op een gemiddeld CV wordt verder aangevuld door Denemarken (1,21) en België (1,20) en bestaat daarom enkel uit Europese landen.

Het aantal benoemde vervolgopleidingen ligt wereldwijd daarentegen het laagst in Nigeria (0,75). Binnen Europa worden het laagste aantal opleidingen vermeld in Albanië (0,77), Servië (0,78) en Oekraïne (0,79).

Uit het onderzoek blijkt verder dat werkzoekenden uit Egypte cursussen het vaakst vermelden op het CV. Op een gemiddeld Egyptisch CV worden namelijk 0,62 cursussen benoemd. Dit is bijna twee keer zoveel als het wereldwijde gemiddelde van 0,32 cursussen per CV.

Ook bij het vermelden van cursussen op het CV ‘scoort’ Nederland niet slecht. Nederlandse werkzoekenden vermelden gemiddeld 0,5 cursussen op hun CV. Dit komt neer op één cursus per twee CV’s. Nederland staat hiermee op de eerste plek op de Europese ranglijst. Wereldwijd staat Nederland wat cursusvermeldingen betreft op een vijfde plaats.

Meer informatie over het onderzoek.

'Sociaal', 'teamplayer' en 'zelfstandig' grootste clichés op Nederlands CV

Breda, 28 augustus 2019 - Nederlandse werkzoekenden maken vaak gebruik van clichés op hun CV. Het grootste cliché is de uitspraak ‘ik ben sociaal’, maar ook ‘ik ben een teamplayer’ en ‘ik kan goed zelfstandig werken’ zijn uitspraken die op veel Nederlandse CV’s te vinden zijn. Dit blijkt uit onderzoek van dienstverlener CVster, dat tienduizenden CV’s uit 39 landen wereldwijd analyseerde.

Nederlandse sollicitanten zijn vooral ‘sociale, zelfstandige teamplayers’

Nederlandse werkzoekenden omschrijven zichzelf, in tegenstelling tot in andere landen, bovengemiddeld vaak als ‘leergierig’ en ‘behulpzaam’. Toch zijn dit niet de grootste clichés die op Nederlandse CV’s te vinden zijn. In de hoop een goede indruk achter te laten op een potentiële werkgever, beschrijven Nederlanders zichzelf namelijk het vaakst als ‘sociaal’, gevolgd door een echte ‘teamplayer’ en iemand die goed ‘zelfstandig’ kan werken. In de top 10 grootste clichés staat verder:

4. Leergierig
5. (Ik hou van een) uitdaging
6. Flexibel
7. Gedreven
8. Enthousiast
9. Creatief
10. Positief

Wereldwijd het meest gebruikte cliché: teamplayer

In 38 verschillende landen zijn de uitspraken ‘Ik ben een teamplayer’ of ‘Ik kan goed in een team werken’ op het CV te vinden in de top 3 grootste clichés. Deze competentie is hiermee het grootste CV-cliché ter wereld. Alleen bij Filipijnse werkzoekenden valt deze uitspraak net buiten de top 3. Hier eindigt ‘teamplayer’ op een vijfde plaats.

Ook de competenties ‘klantgericht’ en ‘professioneel’ worden wereldwijd op bijzonder vaak CV’s genoemd. Bij Nederlandse werkzoekenden vallen deze competenties echter buiten de top tien.

Ook tussen de verschillende continenten zijn interessante verschillen. Zo vermelden Europeanen minder vaak ‘ik kan me goed aanpassen’. Mensen in Europa beschrijven zichzelf daarentegen juist vaker als ‘positief’ en ‘sociaal’ dan wereldwijd gemiddeld.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op: Zie verder

Redactie:
Leergierig: ik beheers de materie nog niet en voldoe niet aan de minimum eisen, maar ben wel bereid om het te leren
Teamplayer: Ik werk het liefste in een groep, zodat ik niet individueel afgerekend kan worden op mijn bijdrage (prestaties)
Natuurlijk, naast een paar interessante karaktereigenschappen, zijn kennis en ervaring een van de meest belangrijke factoren om voor een functie te kwalificeren.
De praktijk is echter ook, om voor belangrijke functies in aanmerking te komen, dat je moet beschikken over relaties, vrienden en kennissen, die je introduceren. Zorg voor een netwerk.

Nederlanders benoemen bovengemiddeld veel talen op CV

Naast de moedertaal vermelden Nederlanders namelijk 22,9% meer talen dan wereldwijd gemiddeld. Dit en meer blijkt uit onderzoek van dienstverlener CVster, dat ruim honderdduizend CV’s uit 39 landen analyseerde.

Europeanen claimen talenknobbel

Vooral sollicitanten uit Europa beheersen de meeste talen buiten de moedertaal, zo laat het onderzoek zien. De wereldwijde top 10 van landen met het hoogste aantal gesproken talen bestaat volledig uit Europese landen. Gemiddeld worden er door Europese sollicitanten 22% meer talen vermeld dan door werkzoekenden uit andere landen.

Belgische werkzoekenden hebben volgens hun CV de grootste talenknobbel: sollicitanten vermelden hier 73,5% meer talen dan gemiddeld. Na België scoren ook -het meertalige- Zwitserland (+67,4%) en Finland (+52,8%) hoog. Nederlandse sollicitanten staan tevens in de wereldwijde top tien (+22,9%).

Het laagste aantal talen dat beheerst wordt, blijkt te worden vermeld op de CV’s van werkzoekenden uit landen waar Engels een officiële taal is. Zo benoemen sollicitanten uit Nieuw-Zeeland 60,1% minder talen dan wereldwijd gemiddeld. Ook in Nigeria (-58,3%), Australië (-53,4%), Canada (-45,4%), en Ierland (-36,7%) gebeurt dit weinig.

Ondanks het gedachtegoed dat er van Duitsers en Fransen vaak wordt uitgegaan dat zij enkel hun eigen taal spreken, scoren zij bovengemiddeld op de internationale ranglijst. Duitse werkzoekenden vermelden namelijk gemiddeld juist 44,9% meer talen naast de eigen moedertaal dan gemiddeld. Ze staan hiermee wereldwijd op een vierde plaats. Ook Fransen benoemen relatief veel talen op hun CV (+18,2%).

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de site van CVster.nl

Pilot anoniem solliciteren

Het A+O fonds Rijk (24 oktober 2919) heeft een pilot met anoniem solliciteren bij de Dienst Facilitair Management Haaglanden (ministerie BZK) mogelijk gemaakt. De opbrengsten van de pilot zijn nu in een factsheet beschikbaar. In de factsheet zijn ook aanbevelingen en tips voor een inclusieve werving te vinden.

De pilot bestond uit:
 • Een analyse van sollicitaties voorafgaand aan de pilot: hoe divers zijn de geselecteerde sollicitanten?
 • Een training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ voor leidinggevenden en alle leden van sollicitatiecommissies.
 • Het anonimiseren van de motivatiebrieven en CV’s.
 • Een enquête onder sollicitanten en interviews met enkele van hen.
 • Een interview met vacaturehouders.
Resultaten: De pilot leverde bij de betrokkenen vooral bewustwording op van de eigen vooroordelen. Het ministerie van BZK heeft de training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ opgenomen in het trainingsaanbod voor diversiteit en inclusie. De pilot heeft niet aantoonbaar geleid tot meer diversiteit onder de geselecteerde Rijksmedewerkers.

Nederlander op CV vooral sportief en weinig creatief

Breda, 30 oktober 2019 - Nederlandse sollicitanten benadrukken tijdens het vinden van een nieuwe baan vooral hun sportiviteit. Dit concludeert CV-tool CVster, dat het soort en het aantal hobbSkillspaspoort gaat CV vervangen y’s op ruim 600.000 CV’s uit 41 landen analyseerde. Op een Nederlands CV worden relatief veel sportieve activiteiten genoemd en weinig creatieve hobby’s.

Voetbal favoriete hobby op CV

De hobby’s op een CV kunnen een beeld geven van de persoon achter de sollicitatiebrief. Nederlanders vermelden voetbal het vaakst als hobby op hun CV. Maar ook andere veelgenoemde hobby’s zijn sportief: ‘fitness’ (5), ‘sporten’ (6), ‘wandelen’ (7), ‘hardlopen’ (8) en ‘zwemmen’ (9). Verder worden ook ‘lezen’ (2), ‘reizen’ (3) en ‘koken’ (4) vaak als favoriete bezigheid genoemd op een CV.
Hobby’s die creativiteit benadrukken vallen buiten de top 10. Dit is opvallend, want uit eerder onderzoek van CVster, naar clichés op het CV, blijkt dat Nederlanders zich op hun CV bovengemiddeld vaak omschrijven als ‘creatief’. Fotografie, een voorbeeld van een creatieve hobby, wordt daarentegen wel vaak genoemd in Italië (3), de Verenigde Staten (3), Zwitserland (4) en het Verenigd Koninkrijk (4).

Nederlanders relatief weinig hobby’s

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders relatief weinig hobby’s op hun CV zetten. Op een gemiddeld Nederlands CV waar hobby’s staan vermeld, komt het aantal namelijk neer op 1,57. Dit is precies 10% minder dan het wereldwijde gemiddelde (1,74 hobby’s per CV). Nederland staat hiermee in de onderste regionen, al vermelden Belgen (1,42 hobby’s) nog minder hobby’s op hun CV.
Meer informatie over het onderzoek

Skillspaspoort gaat CV vervangen

AWVN (2 juli 2020) voorziet dat werkenden, scholieren, studenten en andere werkzoekenden zich in de toekomst aan werkgevers voorstellen met een digitaal overzicht van hun competenties en vaardigheden. Uit dat ‘paspoort’ blijkt ook welke cursussen of trainingen men nog moet doen om voor een andere dan de huidige functie in aanmerking te komen. Dat zal de overstap naar heel andere bedrijven of bedrijfstakken makkelijker maken, iets wat op de huidige arbeidsmarkt een groot probleem is.

Wilt u meer weten over de pilot met het skillspaspoort op Schiphol? Download het rapport dan hier.

Solliciteren via social media CV's: hoe platforms zoals TikTok, Instagram en YouTube de toekomst van werving transformeren

In de snel veranderende wereld van arbeidswerving heeft de opkomst van sociale media een revolutie teweeggebracht in sollicitatieprocessen. Traditionele cv's en sollicitatiebrieven maken plaats voor vernieuwende benaderingen, zoals die op TikTok, Instagram en YouTube. Deze platforms bieden jonge werkzoekenden de kans om op creatieve wijze hun vaardigheden en persoonlijkheid te presenteren, waarmee ze de aandacht trekken van bedrijven die steeds vaker openstaan voor sollicitaties via deze kanalen.

Onderzoek van ExpressVPN laat zien dat informele cv's op sociale media een groeiende trend zijn, vooral onder Generatie Z. Voor ervaren professionals blijkt creativiteit cruciaal te zijn, waarbij sociale media de ruimte bieden om unieke vaardigheden en persoonlijkheid op een manier te tonen, die traditionele cv's niet kunnen evenaren.

Sociale media als wervingsinstrument

Bedrijven beginnen te erkennen dat sociale media een krachtig instrument kunnen zijn in het wervingsproces. Statistieken tonen aan dat ongeveer 70% van de wervingsfunctionarissen nieuw personeel heeft aangetrokken via sociale media, waarbij platforms zoals TikTok, Instagram en YouTube een steeds prominentere rol spelen. Deze verschuiving naar meer informele wervingsstrategieën stimuleert werkzoekenden om creatieve manieren te vinden om de aandacht van werkgevers te trekken.

TikTok resumes: een nieuw tijdperk

Een opvallende ontwikkeling is de opkomst van TikTok Resumes, een initiatief van TikTok zelf om werkzoekenden in staat te stellen zich via video-cv's direct aan te melden voor banen. Vooraanstaande bedrijven zoals Chipotle, Target en Shopify hebben zich bij dit initiatief aangesloten, waardoor sollicitanten hun video-cv's kunnen indienen via het platform. Dit baanbrekende concept markeert een nieuw tijdperk in de wereld van werving.


Instagram's visuele presentatiemogelijkheden

Ook Instagram is een geliefd platform geworden voor werkzoekenden om hun vaardigheden en creativiteit tentoon te spreiden. Het visuele karakter van Instagram maakt het ideaal om portfolio's en cv's op een aantrekkelijke manier te presenteren. Sommige werkzoekenden hebben zelfs hun persoonlijke Instagram-accounts omgevormd tot creatieve cv's, wat heeft geleid tot meer kansen bij gerenommeerde bedrijven.

YouTube voor levendige video-cv's

YouTube, dat lang bekend stond als een platform voor virale video's en contentcreators, wordt ook steeds vaker gebruikt voor video-cv's. Deze video's bieden werkzoekenden de mogelijkheid om hun persoonlijkheid en creativiteit op een levendige manier over te brengen. Werkgevers waarderen deze aanpak, omdat het hen diepgaandere inzichten verschaft in de kandidaten.

Balans tussen creativiteit en privacy

Ondanks de aantrekkingskracht van sociale media cv's, zijn er echter ook enkele overwegingen die in ogenschouw moeten worden genomen. Het delen van persoonlijke informatie op sociale media kan onbedoelde vooroordelen en risico's met zich meebrengen. Het is daarom van belang om bewust om te gaan met de informatie die wordt gedeeld en de privacy-instellingen nauwgezet te beheren.

Om ervoor te zorgen dat de online aanwezigheid helpt om op te vallen zonder de privacy in gevaar te brengen, kunnen diverse maatregelen worden genomen, zoals het gebruik van een VPN, het beheren van privacy-instellingen en het benutten van AI-tools zoals TypeTone.

In een wereld waarin technologie voortdurend evolueert, bieden sociale media cv's nieuwe mogelijkheden voor werkzoekenden om zichzelf te profileren en indruk te maken op potentiële werkgevers. Het is essentieel om creativiteit en waakzaamheid in balans te houden terwijl men zich een weg baant door dit nieuwe tijdperk van werving.

Lees hier in de blog van ExpressVPN meer hoe je kunt solliciteren via verschillende sociale media kanalen.

Ga terug naar subrubriek Gelijke behandeling.