Indirecte discriminatie

Datum laatste wijziging: 15 december 2015  |  Trefwoorden: ,

Voorbeelden

Een voorbeeld van indirecte discriminatie was het in een pensioenreglement opnemen dat parttimers niet in aanmerking komen voor de pensioenverzekering. Omdat deze parttimers als regel vaker vrouw dan man zijn, is dit een indirecte vorm van discriminatie. Intussen zullen de meeste pensioenreglementen een dergelijk verbod hebben geschrapt.

Een ander voorbeeld is het tijdens een sollicitatiegesprek aan een vrouw vragen 'wat te doen als 's ochtends blijkt dat uw kind ziek is?'. Een dergelijke vraag wordt als regel niet aan mannelijke sollicitanten gesteld, waardoor hier sprake is van indirect onderscheid op grond van sekse.

Ga terug naar subrubriek Gelijke behandeling.