​Gedaalde levensverwachting

do 8 okt 2020  | Bron: CMHF  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Levensverwachting, Mannen, Vrouwen, Pensioen

Op 9 september 2020 publiceerde het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de nieuwe levensverwachting prognosetafels. We waren gewend geraakt aan een steeds maar stijgende levensverwachting maar dat tij lijkt met de nieuwe prognoses gekeerd. Omdat pensioenfondsen hier gebruik van maken is de tegenstrijdige boodschap dat dit goed nieuws is.

Pensioenfondsen maken een inschatting van de levensduur van personen die een uitkering van het fonds ontvangen. Hoe langer deze periode zal zijn, hoe meer geld er apart gelegd moet worden voor later. Ofwel, men kijkt voor ieder geboortejaar hoe oud men verwacht gemiddeld te worden. Op die wijze kun je berekenen wat je voor dat geboortejaar in kas moet hebben. Zo schatte men in 2018 in dat mannen gemiddeld 90,2 jaar zouden worden en vrouwen 92,7. De levensverwachting bij geboorte voor zowel mannen als vrouwen neemt echter met circa één jaar af. Mannen, zo schat men nu in, zullen gemiddeld waarschijnlijk 89,3 jaar worden en vrouwen 91,7 jaar. (Bron: CMHF*, 9 september 2020)

* (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: