Levensverwachting


1. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... iedereen die geboren is na 1954. De verhoging is het gevolg van een nieuwe, hogere raming van de levensverwachting van Nederlanders, gemaakt door het CBS. Sinds 2012 schrijft de wet voor dat de ...

2. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... De Eerste Kamer stemde eerder al in met het wetsvoorstel dat de stijging van de AOW-leeftijd en de levensverwachting meer met elkaar in balans brengt Uitstel "Wet bedrag ineens": De invoering van ...

3. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid J. G. Suurhoff. Bij de voorgeschiedenis hoort de levensverwachting (bij geboorte): rond 1900 lag die op 44 jaar, in 1950 voor de man iets meer dan ...

4. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... AOW-leeftijd snel te verhogen. Groen Links De hoogte van de AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting. Maar mensen die al op jonge leeftijd zijn begonnen met werken, vaak in fysiek ...

5. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... kan bijdragen aan terugdringen van kinderarmoede Lage sociaal-economische status, minder lange levensverwachting Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen Boterhammenman zorgt ...

6. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In schema: U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw leeftijd als uw AOW-uitkering ...

7. Begrotingsakkoord 2013 (juni 2012)   25 juni 2012
30 augustus 2015  |  ,
... (eindloon van 2% naar 1,9% en middelloon van 2,25% naar 2,15%). Daarna wordt deze gekoppeld aan de levensverwachting. Verdere verhoging zal plaatsvinden in stappen van één jaar, 10 jaar ...

8. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... 2019 66 jaar is en vervolgens in 2023 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In dit kader moeten veel andere wetten worden aangepast, waaronder de ...

9. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... die dat mogelijk maakte koppelt de verhoging van de pensioenrichtleeftijd aan de verhoging van de levensverwachting. De verhoging per 1 januari 2018 maakt dat de pensioenopbouw verder wordt ...

10. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... 2019 66 jaar is en vervolgens in 2023 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Tevens wordt het mogelijk (tot en met maart 2015), dat de pensioendatum kan ...

11. Beroepspensioenregeling   22 oktober 2012
11 juli 2019  |  , , , , , ,
... van dubbele belastingheffing; de pensioenleeftijd moet gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van de levensverwachting; de eventuele vrijwillige premie mag, om in aanmerking te komen voor fiscale ...

12. Bestuurders pensioenfonds   29 maart 2013
2 maart 2020  |  , , ,
... omdat het besturen van pensioenfondsen steeds complexer wordt. Bijvoorbeeld de stijgende levensverwachting en de gevolgen van de financiële crisis voor de verplichtingen ...

13. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
9 februari 2024  |  , , , , , , ,
... 2000 weinig migratie 150 duizend inwoners van Poolse herkomst Hogere bevolkingsgroei door migratie Levensverwachting blijf stijgen Bevolking in 2016 relatief sterk gegroeid Bijna 13 miljoen ...

14. Cijfers   23 februari 2020
25 oktober 2020  | 
... en zorg; overzicht Uitgaven zorg en welzijn Ervaren gezondheid, ziekte, beperkingen Gezonde levensverwachting Overledenen en doodsoorzaken Uitgaven basisverzekering per persoon Gezondheid ...

15. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... en prepensioenregelingen – maar ook de stijging van de opleidingsniveaus en van de (gezonde) levensverwachting. (Bron: NZG, 21 dec. 2018) Vacaturegroei komende jaren met name in zorg, ...

16. Cijfers Europa en daarbuiten   11 november 2012
20 februari 2020  |  , , , , ,
Inhoud Uitdaging Levensverwachting Bruto binnenlands product (bbp) Hervormingen Nederlandse pensioenen hoger dan in andere OESO-landen Nederland koploper pensioenvermogen Nederlands ...

17. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
22 april 2022  |  , ,
... verder stijgen tot 67 jaar en 3 maanden in 2022. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. (Bronnen: CBS en SalarisNet, 20 jun. 2018) Driekwart beroepsbevolking neemt ...

18. Demotie   20 maart 2009
8 augustus 2019  |  , , , , ,
... zorg dan ook voor een adequaat demotie-beleid. Door deze aanpassing van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting voorkomt het kabinet het toekomstig oplopen van de kosten van de AOW. De ...

19. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
... aangepast, in elk geval met de wijzigingen per 1 januari 2014. NB: Als gevolg van de gestegen levensverwachting zal de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd van ...

20. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Het doel van het beleid is om de verhouding tussen productieve en ...

21. Eindloon- of final-payregeling   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... stijging van de pensioenlasten. De belangrijkste oorzaken: de lage rentestand en de toegenomen levensverwachting. Bij de huidige marktrente (0,2%)* komt het voor dat de premie nagenoeg ...

22. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... van de totale wereldbevolking. Al jaren stijgt het aantal 65+'ers in de EU door de stijgende levensverwachting. Verwachting is dat de komende jaren het cijfer van 80-plussers alleen maar ...

23. Europees Parlement (inkomens en vergoedingen)   25 november 2016
27 april 2019  |  , , ,
... (65 jaar voor de huidige ambtenaren). Het wordt gemakkelijker om tot 70 jaar te werken, en de levensverwachting en de pensioenleeftijd worden aan elkaar gekoppeld. (Bron: Jobat.be e.a., 28 ...

24. Flexibele AOW   5 februari 2017
14 december 2019  |  , , , ,
... voor een flexibele AOW opgesteld, samengevat: De koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting moet anders en beter. In huidige koppeling gaat de AOW-leeftijd onverantwoord ...

25. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
15 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... of bedrijfskas Afstempelen Waarde- en welvaartsvast Voorlichting over aanspraken Stijging levensverwachting Pensioenen maximaal 7 procent gekort Werkgevers draaien op voor hogere ...


Bekijk items: 1 tot 25 (111 totaal)