Pensioenleeftijd


1. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... van pensioenuitkeringen aangepast. NB: De AOW-leeftijd gaat verder omhoog. In 2021 is de pensioenleeftijd nog 67 jaar, in 2022 wordt dat 67 jaar en 3 maanden. Deze verhoging raakt ...

2. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog Verbeelding van een redelijke verhoging AOW-leeftijd Verhoog de pensioenleeftijd met één maand per jaar, dat is eerlijker Zijn er buiten Nederland nog andere ...

3. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... zijn voor mensen die al met vervroegd pensioen zijn gegaan voordat zij wisten dat de pensioenleeftijd zou veranderen. Ouderen die een goed aanvullend pensioen hebben, gaan meebetalen ...

4. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... groep minder sterk. De toename is dus slechts gedeeltelijk te verklaren door de verhoging van de pensioenleeftijd. Nederland in Europese top 10 werkende 50-plussers In Nederland blijft de oudere ...

5. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... voor de metaal (PMT) ziet een verdubbeling van het aantal nieuwe arbeidsongeschikten sinds de pensioenleeftijd in stappen omhoog gaat van 65 naar 67 jaar. Ook bij het pensioenfonds Zorg & ...

6. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... voor onbepaalde tijd. Hier is geen bepaalde tijdsduur afgesproken, al geldt het bereiken van de pensioenleeftijd als regel als einddatum van de overeenkomst; de arbeidsovereenkomst voor ...

7. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... opgenomen is dat arbeidsovereenkomsten van werknemers automatisch eindigen bij het bereiken van de pensioenleeftijd (65 jaar). Bij de beoordeling is met name onderzocht of met een dergelijke ...

8. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
11 juni 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... minder vatbaar zijn voor ziekteverzuim en burn-outs. En waarmee ze gezond hun steeds hogere pensioenleeftijd kunnen halen.” 34-urige werkweek in nieuwe CAO Achmea Vakbond FNV Finance ...

9. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... Ja In principe is het de bedoeling dat het bedrag dat gespaard is op een Bankspaarrekening op de pensioenleeftijd wordt omgezet in een Bankspaarlijfrente. Negatieve rente voor kleine spaarders ...

10. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... In CAO's, een arbeidsreglement en arbeidsovereenkomsten staat vaak dat het dienstverband op de pensioenleeftijd eindigt, dit wordt ook wel de pensioenregel genoemd. Het Hof van Justitie EU ...

11. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Nederland rijkste land van de wereld Na pensionering meer te besteden dan daarvoor? AOW- en pensioenleeftijd flexibel voor iedereen is geen onmogelijkheid! Nieuwe software verlaagt ...

12. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... zijn de re-integratieverplichtingen voor werkgevers beperkt. Ook mag een baas een werknemer die de pensioenleeftijd al heeft bereikt opeenvolgende contracten aanbieden zonder dat dit tot een vaste ...

13. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... is uitgewerkt wordt naar verwachting in het voorjaar van 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. De pensioenleeftijd voor de aanvullende pensioenen zal gelijk gaan lopen met de AOW-leeftijd. De ...

14. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... Belastingplan 2014 (september 2013) Ingangsdata AOW en pensioenrichtleeftijd verhoogd Fiscale pensioenleeftijd naar 68 jaar AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog Bevriezing AOW-leeftijd op 66 jaar ...

15. Beroepspensioenregeling   22 oktober 2012
11 juli 2019  |  , , , , , ,
... de uitkeringen zullen volledig belast zijn zodat sprake is van dubbele belastingheffing; de pensioenleeftijd moet gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van de levensverwachting; de eventuele ...

16. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
22 april 2022  |  , ,
... blijft stijgen Minder gepensioneerden van 55 tot 65 jaar Vrouw krijgt structureel minder pensioen Pensioenleeftijd voor negende jaar omhoog Een op drie werknemers ligt wakker van pensioen Na ...

17. Demotie   20 maart 2009
8 augustus 2019  |  , , , , ,
... leven. Temeer daar ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen naar verwachting de standaardpensioenleeftijd zullen aanpassen aan de verhoogde AOW-leeftijd. Lees verder (Mr. Peter ...

18. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
... 2014 zijn pensioenbrief aanpassen. Vanaf die datum verandert de Pensioenwet op het gebied van de pensioenleeftijd en de maximale opbouwpercentages. Is de DGA te laat met het aanpassen van de ...

19. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
26 mei 2021  |  , ,
... houdt werknemers vitaal op een arbeidsmarkt die steeds flexibeler wordt en bij een opschuivende pensioenleeftijd. (Bron: Volkskrant, 11 aug. 2017) MKB-ondernemers ontevreden met eigen ...

20. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
8 november 2023  |  , , , ,
... niet vaak voor. Werknemers bij pensionering voor het eerst gemiddeld boven 65 jaar De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2019 verder gestegen naar 65 jaar en 1 maand, 4 maanden ...

21. Drie pijlers   11 maart 2010
24 december 2018  |  , , , , ,
... voor pensioendebat Nederlander weet weinig van pensioen Pensioenschijf-van-vijf Flexibelere pensioenleeftijd SER positief over individueel pensioen in gedeelde beleggingspot Klijnsma hakt ...

22. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... pensioen en al dan niet doorwerken Vervroegd pensioen bij zware beroepen verlengt levens Gewenste pensioenleeftijd houdt geen gelijke tred met officiële pensioenleeftijd Ingangsdata AOW en ...

23. Europees Parlement (inkomens en vergoedingen)   25 november 2016
27 april 2019  |  , , ,
... een langere werkweek, zonder salariscompensatie (van 37,5 uur naar 40 uur) verhoging van de pensioenleeftijd van 63 naar 66 jaar een nieuwe solidariteitsheffing van 6 procent (voor de ...

24. Flexibiliseren pensioen   15 maart 2013
1 juli 2021  |  , , ,
... ouderdomspensioen in partnerpensioen Deeltijdpensioen AOW-leeftijd flexibel voor iedereen AOW- en pensioenleeftijd flexibel voor iedereen is geen onmogelijkheid! Pensioensector in beeld gebracht ...

25. Gelijke behandeling leeftijd   22 januari 2011
9 april 2019  |  , ,
... voor nachtwerk zijn toegestaan, mits deze maatregelen er toe bijdragen dat zij gezond hun pensioenleeftijd kunnen halen. ¹ In een vraag-en antwoordbericht laat het ministerie van Sociale ...


Bekijk items: 1 tot 25 (143 totaal)