Pensioengrondslag

Datum laatste wijziging: 17 augustus 2019  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Salaris/diensttijdregeling
  2. Pensioengrondslag
  3. Verlof
  4. Naslag
  5. 1 euro pensioen minst waard in horeca

Salaris/diensttijdregeling

De meeste pensioenen in Nederland worden opgebouwd via salaris/diensttijdregelingen*, d.w.z. dat de hoogte van het uiteindelijk te bereiken pensioen afhangt van het aantal dienstjaren dat bij een werkgever is doorgebracht, de hoogte van het salaris, het opbouwpercentage per dienstjaar en de franchise. Voorbeelden van salaris/diensttijdregelingen zijn eindloonregelingen en middelloonregelingen.

* Er is geen wettelijk onderscheid tussen de begrippen diensttijd en dienstjaren. Deze begrippen hebben dezelfde betekenis.

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag (ander woord voor grondslag is basis) is het deel van het loon waarop de pensioenopbouw is gebaseerd. De pensioengrondslag is hetzelfde als het pensioengevend salaris maar dan met aftrek van de AOW-franchise. De pensioengrondslag wordt gebruikt om de hoogte vast te stellen van het pensioen dat u daadwerkelijk zult ontvangen. Bij een volledige opbouw (meestal 40 jaar) zal de pensioenuitkering 70% van de pensioengrondslag zijn. Het bedrag dat de werknemer uiteindelijk aan pensioen ontvangt, wordt sterk beïnvloed door het aantal opgebouwde dienstjaren en de hoogte van de AOW-franchise.

Verlof

In principe bouwt een werknemer geen pensioen op tijdens een periode van onbetaald verlof, denk aan ouderschapsverlof en sabbatical leave. Reden is dat de werknemer over deze periode geen salaris ontvangt. De werknemer kan de pensioenopbouw meestal wel vrijwillig voortzetten. Hij betaalt dan zelf de volledige pensioenpremie; dus ook het werkgeversdeel. In sommige CAO's is echter bepaald dat de werkgever ook in die situatie een deel van de pensioenpremie betaalt.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Informatie over pensioenen, maar dan meer toegespitst op de aanstelling van nieuwe werknemers, treft men aan in het artikel 'In dienst: pensioen' (2019)".

1 euro pensioen minst waard in horeca

Werknemers in de ene sector worden ouder dan de andere. Daardoor is elke euro pensioenopbouw bijvoorbeeld minder waard in de horeca dan in de zakelijke dienstverlening of het onderwijs.

Mannelijke werknemers in de horeca worden gemiddeld drie jaar minder oud dan de gemiddelde Nederlander. Mannen in de zakelijke dienstverlening juist drie jaar ouder. Dat zou gevolgen moeten hebben voor de hoogte van de pensioenopbouw van werknemers.

Adviesbureau Willis Towers Watson ontwikkelde daarom een model dat uitsplitst hoe oud werknemers per sector gemiddeld worden ten opzichte van de gemiddelde levensverwachting in Nederland. (Gebaseerd op inkomens- en sectorgegevens van het CBS en de Belastingdienst). Want die levensverwachting is van invloed op wat een werknemer kan verwachten aan pensioenopbouw. (Bron: PW De Gids, 15 sep. 2016)

Ga terug naar Pensioen (inleiding).