Bovenmatige beloning    Commissaris 


Broadbanding

Datum laatste wijziging: 22 april 2017  |  Trefwoorden: Broadbanding, Breedbandsalarissysteem, Belonen

Inhoud

 1. Flexibele salarisbanden
 2. Voordelen
 3. Nadeel
 4. Standpunt FNV Bondgenoten

Flexibele salarisbanden

In het verlengde van het belonen volgens marktwaarde, ligt het begrip breedbandsalarissysteem, 'broadbanding' op zijn Amerikaans. Het grote aantal salarisschalen is teruggebracht tot vier of vijf ruime banden. Elke band groepeert een groot aantal uiteenlopende functies, vaak van ongelijk niveau. De band heeft geen duidelijk begin- en eindsalaris. De band wordt gevormd door een gebied/zone rondom een referentiefunctie, die in de markt als marktwaardebepaling via salarisenquêtes wordt gemeten. De daadwerkelijke honorering is een afgeleide van de combinatie:

 • externe marktwaarde;
 • persoonlijke prestatiebeoordeling of doelstellingenrealisatie;
 • persoonlijke potentieelbeoordeling of ontwikkelingsbeoordeling;
 • groepsresultaat betreffende de productiviteitsverbetering;
 • bedrijfsresultaat.

Voordelen

 • het biedt meer dan een conventionele salarisstructuur de ruimte om in te spelen op persoonlijke groei van de werknemer;
 • het legt minder nadruk op status en hiërarchie;
 • het reduceert het aantal salarisgroepen of –schalen;
 • het biedt meer ruimte voor een individuele benadering, omdat er minder automatismen zijn;
 • het vergemakkelijkt de horizontale (overgaan naar een functie van gelijk niveau) en verticale (gaan naar een functie van ongelijk niveau) mobiliteit.

Nadeel

Nadeel kan zijn dat, meer dan voorheen met de indeling in salarisschalen, de werknemers langere (salaris)groei doormaken, wat kan leiden tot een extra verhoging van de loonkosten.

Tot nu toe is broadbanding beperkt in Nederland ingevoerd.

Standpunt FNV Bondgenoten

Een beloningssysteem moet transparant, controleerbaar, betrouwbaar en aanvaardbaar zijn. Dat wordt het best gewaarborgd met een systeem, waarbij:

 • functies op basis van hun functiezwaarte worden ingedeeld;
 • medewerkers op basis van functiebeheersing door de loonschaal groeien die bij hun functie hoort;
 • eventueel een bonus wordt toegevoegd op basis van geleverde prestaties.

Broadbanding zou hier alleen maar een verslechtering betekenen omdat er maar één beloningselement is, één bedrag uit een hele brede schaal, dat afhankelijk is van een mix van functiezwaarte, functiebeheersing en prestatie. Het belang van elk van die 3 onderdelen in het geheel is onduidelijker dan in een gangbare systematiek. Niet doen dus!


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Bovenmatige beloning    Commissaris