Aanvangssalaris

Datum laatste wijziging: 11 januari 2019  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Arbeidsovereenkomst
  2. Aanloopschalen
  3. Minimumloon
  4. Kan je het aanvangssalaris verhogen?
  5. Startsalaris Heineken te hoog

Arbeidsovereenkomst

Een vast onderdeel van de arbeidsovereenkomst is het salaris of de bezoldiging (overheid) dat de werknemer per maand of per vier weken verdient. Het bedrag dat vermeld wordt, is in (vrijwel) alle gevallen het aanvangssalaris. Toekomstige salarisverhogingen treft men tevergeefs in de arbeidsovereenkomst aan. Wordt na verloop van tijd het salaris verhoogd, dan wordt als regel volstaan met een salarisbrief waarin de verhoging wordt bevestigd.

Aanloopschalen

Nieuwe werknemers zonder ervaring en met vergelijkbare opleiding ontvangen in sommige organisaties een loon dat voor allen gelijk is. Er wordt dus in het begin van de loopbaan geen rekening gehouden met de zwaarte van de functies, zie subrubriek Functiewaardering.
Bij aanloopschalen is bijvoorbeeld het startsalaris van alle afgestudeerde HBO-ers gelijk en ook de salarisverhoging voor de komende twee jaar. Pas daarna vindt salarisdifferentiatie op basis van competenties, prestaties en/of functiezwaarte plaats.

Minimumloon

Het salaris en in het bijzonder het aanvangssalaris mogen niet onder het wettelijk vastgestelde minimumloon uitkomen, zie ook subrubriek Minimumloon (tabellen).

Kan je het aanvangssalaris verhogen?

Schoolverlaters en andere starters willen er door onervarenheid nogal eens bekaaid afkomen in de onderhandelingen over het salaris. Let daarom op de volgende punten:

Op het moment dat het salaris ter sprake komt tijdens het sollicitatiegesprek, heeft je toekomstige werkgever in feite al voor je gekozen. Zeker als je na het eerste gesprek voor een vervolggesprek moet komen. Wees daarom niet te bescheiden en vraag veel. Vraag zeker 20% meer dan je hoopt te krijgen. Wees niet bang dat men boos wordt, integendeel men zal je eerder respecteren, want je bent blijkbaar overtuigd van je kunnen en capaciteiten.

Zorg uiteraard dat je voldoende op de hoogte bent van de betaling van dergelijke of soortgelijke functies bij andere bedrijven en branches. Dus zorg dat je goed beslagen ten ijs komt en weet waar je het over hebt en dat je dus je salariseis kunt beargumenteren.

Startsalaris Heineken te hoog

De Nederlandse tak van bierbrouwer Heineken is te duur om op langere termijn concurrerend te blijven in de internationale omgeving. Beginnende werknemers krijgen 20 tot 30 procent teveel betaald, in vergelijking met dezelfde functies in soortgelijke bedrijven.

De bierbrouwer wil ingrijpen in de arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse tak. Behalve het verlagen van salarissen, wil de directeur ook een deel van de organisatie uit het cao-stramien tillen, omdat het de concurrentiekracht blokkeert.