Meewerkaftrek (tabellen)    Minimumloon per uur (tabellen) 


Minimumloon (tabellen)

Datum laatste wijziging: 4 januari 2018  |  Trefwoorden: Tabel, Minimumloon, 20-dagencriterium, 2017, 2018

1 januari 2018

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 januari 2018 (bruto per maand, per week en per dag, in euro's, exclusief vakantietoeslag):

Maand Week Dag
vanaf 22 jaar € 1.578,00 € 364,15 € 72,83
21 jaar € 1.341,30 € 309,55 € 61,91
20 jaar € 1.104,60 € 254,90 € 50,98
19 jaar € 867,90 € 200,30 € 40,06
18 jaar € 749,55 € 172,95 € 34,59
17 jaar € 623,30 € 143,85 € 25,13
16 jaar € 544,40 € 125,65 € 25,13
15 jaar € 473,40 € 109,25 € 21,85


(Bronnen: Staatscourant e.a., 17 okt. 2017)

NB1: Het minimumloon geldt vanaf 1 januari 2018 ook voor alle mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar werken op basis van een overeenkomst tegen beloning.

NB2: De volgende uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon:
Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW).


1 juli 2017

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in euro's, exclusief vakantietoeslag):
 
Maand Week Dag
vanaf 22 jaar € 1.565,40 € 361,25 € 72,25
21 jaar € 1.330,60 € 307,05 € 61,41
20 jaar € 1.095,80 € 252,90 € 50,58
19 jaar € 860,95 € 198,70 € 39,74
18 jaar € 743,55 € 171,60 € 34,32
17 jaar € 618,35 € 142,70 € 28,54
16 jaar € 540,05 € 124,65 € 24,93
15 jaar € 469,60 € 108,40 € 21,68


(Bronnen: Staatscourant e.a., 22 mei 2017)

De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. Het is de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat. Ook gaat in 2019 het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen omhoog.

Zie de betreffende subparagraaf.
 


>
Ga terug naar Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Meewerkaftrek (tabellen)    Minimumloon per uur (tabellen)