Minimumloon (inhoudingen)    Minimumloon per uur (tabellen) 


Minimumloon (tabellen) 2020

Datum laatste wijziging: 22 oktober 2019  |  Trefwoorden: Tabel, Minimumloon, 20-dagencriterium, 2019, 2020

1 januari 2020

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is vervat in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat uitgaat van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling.

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 januari 2020 bruto per maand, per week en per dag in euro's, exclusief vakantietoeslag:

Maand Week Dag
vanaf 21 jaar € 1.653,60 € 381,60 € 76,32
20 jaar € 1.322,90 € 305,30 € 61,06
19 jaar € 992,15 € 228,95 € 45,79
18 jaar € 826,80 € 190,80 € 38,16
17 jaar € 653,15 € 150,75 € 30,15
16 jaar € 570,50 € 131,65 € 26,33
15 jaar € 496,10 € 114,50 € 22,90


(Bron: Staatscourant, nr 56680, 18 oktober 2019)

Zie ook minimumloon per uur.

NB: De volgende uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon:

 • Participatiewet (PW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandenwet (Anw)
 • Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Ziektewet (ZW)
 • Toeslagenwet (TW). 


Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.635,60 naar € 1.653,60 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2020 herzien. Ook wordt de maximale transitievergoeding bij ontslag aangepast.1 juli 2019

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2019 bruto per maand, per week en per dag in euro's, exclusief vakantietoeslag.
 
Maand Week Dag
vanaf 21 jaar € 1.635,60 € 377,45 € 75,49
20 jaar € 1.308,50 € 301,95 € 60,39
19 jaar € 981,35 € 226,45 € 45,29
18 jaar € 817,80 € 188,75 € 37,75
17 jaar € 646,05 € 149,10 € 29,82
16 jaar € 564,30 € 130,20 € 26,04
15 jaar € 490,70 € 113,25 € 22,65


(Bron: Staatscourant nr 20730, 16 april 2010)


1 januari 2019

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 januari 2019 bruto per maand, per week en per dag in euro's, exclusief vakantietoeslag.

Maand Week Dag
vanaf 22 jaar € 1.615,80 € 372,90 € 74,58
21 jaar € 1.373,45 € 316,95 € 63,39
20 jaar € 1.131,05 € 261,05 € 52,21
19 jaar € 888,70 € 205,10 € 41,02
18 jaar € 767,50 € 177,15 € 35,43
17 jaar € 638,25 € 147,30 € 29,46
16 jaar € 557,45 € 128,65 € 25,73
15 jaar € 484,75 € 111,85 € 22,37


(Bron: Staatscourant nr 59237, 15 oktober 2018)

Zie ook minimumloon per uur.

Ga terug naar Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Minimumloon (inhoudingen)    Minimumloon per uur (tabellen)