Laaggeletterdheid


1. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... en aanbevelingen Week van de alfabetisering Opleidingen Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s Laaggeletterdheid hoog op agenda kabinet Verbeter de taalvaardigheid op de werkvloer Minister ...

2. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... de toelatingsnormen weet de weg naar de voedselbank nu al te vinden. Onbekendheid, schaamte, en laaggeletterdheid zijn enkele oorzaken daarvan. Ook wordt de toelatingsnorm iets verruimd nu de ...

3. Opleidingsniveau   20 maart 2009
6 januari 2020  |  , , ,
... Uiteindelijk kost dat bedrijven veel geld. Uit gevoel van schaamte of angst houden werknemers hun laaggeletterdheid verborgen. Organisaties kunnen helpen het probleem bespreekbaar te maken en zij ...

4. Schuldenpreventie   11 april 2013
23 april 2024  |  , , , , , , , ,
... moet worden versterkt. Dat kan volgens de raad met begrijpelijke communicatie en alertheid op laaggeletterdheid of aan het tijdig bieden van hulp of een regeling bij een achterstand in ...

5. Subsidieregelingen   6 januari 2016
3 juni 2024  |  , , , ,
Inhoud Alle subsidies zijn tijdelijk Categorieën subsidies Websites Europese subsidies Loonkostensubsidies ook voor EU-uitkeringsgerechtigden Loonkostensubsidies vanaf 2014 Bedrijf dat personeel ...

6. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het vmbo. Het kabinet gaat door met het beleid om laaggeletterdheid terug te dringen. Het budget hiervoor wordt met 5 miljoen per jaar verhoogd. Er ...

7. Voedselbank   8 maart 2020
28 april 2021  |  ,
... de toelatingsnormen weet de weg naar de voedselbank nu al te vinden. Onbekendheid, schaamte, en laaggeletterdheid zijn enkele oorzaken daarvan. Ook wordt de toelatingsnorm iets verruimd nu de ...

8. Laaggeletterdheid hoog op agenda kabinet   15 oktober 2014
17 oktober 2014  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | 
Medewerkers die niet goed kunnen lezen of schrijven, lopen meer risico om een bedrijfsongeval te krijgen en zijn bovendien minder goed inzetbaar. 10% van de beroepsbevolking is nog altijd ...

9. Laaggeletterdheid kost veel geld   4 april 2018
6 april 2018  | PwC  | Fred Barkhuis  | , ,
Laaggeletterdheid kost de samenleving ruim 1 miljard euro per jaar. De kosten komen voor rekening van de laaggeletterden zelf, de werkgevers, de zorgverzekeraars en de overheid. Die kosten zijn ...

10. Toename laaggeletterdheid moet stoppen   9 oktober 2016
12 oktober 2016  | SER  | Fred Barkhuis  | , ,
Prinses Laurentien heeft opgeroepen de toename van de laaggeletterdheid in ons land te stoppen. Ze wil daarom vier keer zoveel mensen bereiken met de inzet van honderd zogenoemde taalambassadeurs ...

11. Strijd tegen laaggeletterdheid   16 september 2014
18 september 2014  | Office magazine  | Fred Barkhuis  | 
Laaggeletterdheid is een serieus maatschappelijk probleem in Nederland. 1 Op de 9 mensen in Nederland is laaggeletterd. Van de laaggeletterde mensen met een baan werken de meesten in de ...

12. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
19 september 2012  | ECBO  | Fred Barkhuis  | ,
In Nederland zijn er 1,5 miljoen mensen boven de 16 jaar laaggeletterd, zij hebben moeite met lezen en schrijven. En 250.000 mensen zijn analfabeet en kunnen helemaal niet lezen of schrijven. De ...

13. Bestaande initiatieven om financiële geletterdheid te vergroten   24 december 2019
31 december 2019  | VVP  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Minister Hoekstra meent dat vooralsnog kan worden volstaan met lopende initiatieven om de Nederlandse financiële geletterdheid te vergroten. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen, die waren ...

14. Gemeenten maken werk van klare taal   16 september 2018
19 september 2018  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | , ,
De gemeente Nijmegen gaat voortaan alle formulieren die met sociale regelingen van doen hebben opstellen in Nederlands op niveau B1.

15. Groene en witte boekje   14 oktober 2015
15 oktober 2015  | Analfabetisme, Laaggeletterdheid  | Fred Barkhuis  | ,
Voor het zonder fouten schrijven in de Nederlandse taal zijn er twee boekjes, het groene en het witte boekje. De verschillen zijn niet groot.

16. Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s   23 april 2014
25 april 2014  | Stichting vd Arbeid  | Fred Barkhuis  | 
Niet goed omgaan met procedures en instructies als gevolg van problemen met de taal is een van de oorzaken van ongevallen op het werk. De Stichting van de Arbeid heeft een praktische handreiking ...

17. Landelijke dag basisvaardigheden   21 december 2018
24 december 2018  | Panteia  | Fred Barkhuis  | , ,
Jaarlijks organiseert ‘Bibliotheek en basisvaardigheden’ de Landelijke dag basisvaardigheden. Dit jaar stond in het teken van hoger bereik en de vraag hoe de bibliotheek samen met de gemeente ...

18. Leren voor laagopgeleiden: maak het kleinschalig   11 juli 2016
13 juli 2016  | Maastricht University  | Fred Barkhuis  | ,
Veel laagopgeleiden doen niet veel aan hun duurzame inzetbaarheid, omdat leren hen niet ligt. HR kan helpen.

19. Meer geletterden moeten ook bijleren   2 maart 2015
4 maart 2015  | De Zaak  | Fred Barkhuis  | 
Als we kijken naar zakelijke brieven, offertes, folders en webteksten, dan valt op dat daarin weinig taalvernieuwing zit. Hoe het beter kan? De Zaak noemt tips ter verbetering en de redactie ...

20. Miljoenen extra voor laaggeletterden   18 maart 2019
20 maart 2019  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | , ,
... ruim anderhalf miljoen Nederlanders die moeilijk meekomen in de Nederlandse maatschappij door hun ...

21. Minister Asscher tekent Taalakkoord met werkgevers   30 januari 2015
3 februari 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | 
Bijna 30 werkgevers bij HWW Zorg in Den Haag hebben in het bijzijn van minister Asscher een akkoord gesloten over bevordering van taalvaardigheid op de werkvloer. De ondertekenaars komen uit ...

22. Taalheldenprijs 2017   28 januari 2017
31 januari 2017  | HR-kiosk e.a.  | Fred Barkhuis  | , ,
De Taalheldenprijs is een aanmoedigingsprijs voor mensen die zich op bijzondere wijze inzetten om laaggeletterdheid in Nederland te voorkomen en te verminderen. De prijs is een initiatief ...

23. Teksten aanpassen aan niveau laaggeletterden   25 januari 2019
29 januari 2019  | Achmea & Findinet  | Fred Barkhuis  | ,
Achmea wil haar taalgebruik waar mogelijk verder versimpelen, naar taalniveau A2.

24. Tel mee met taal   17 september 2018
18 september 2018  | Flynth  | Fred Barkhuis  | ,
Wilt u de taalvaardigheid van uw medewerkers verbeteren? Tot 15 oktober kunt u hiervoor subsidie aanvragen via de regeling ‘Tel mee met Taal’. U krijgt maximaal 67 procent van een ...

25. Verbeter de taalvaardigheid op de werkvloer   26 november 2014
27 november 2014  | Rendement  | Fred Barkhuis  | 
Minister Asscher gaat investeren in een betere taalbeheersing op de werkvloer. Hij heeft in de Kamerbrief voortgang aanpak Werk en Taal Akkoorden laten weten begin 2015 Taalakkoorden te sluiten.


Bekijk items: 1 tot 25 (29 totaal)