Opleidingsniveau


1. Opleidingsniveau   20 maart 2009
6 januari 2020  |  , , ,
... Vrouwen zijn gemiddeld iets hoger opgeleid dan mannen. Werkzame beroepsbevolking naar geslacht en opleidingsniveau, 2009 Inkomen hoog opgeleiden twee keer zo hoog als laag opgeleiden Het ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
9 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Factoren die van belang zijn bij het bepalen van de specifieke deskundigheid zijn onder andere het opleidingsniveau, de voor de functie relevante ervaring en het beloningsniveau van de werknemer. ...

3. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... 1999 bijgehouden. De denktank ziet ook niet veel in het idee om de AOW-leeftijd te koppelen aan opleidingsniveau. Er zijn ook zware beroepen waarvoor een hogere opleidingseis geldt, zoals ...

4. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... schokkend dat ook hoogopgeleide allochtonen veel vaker werkloos zijn dan autochtonen met hetzelfde opleidingsniveau. 'Dat is zorgwekkend; het ondergraaft onze pretentie dat het wel goed komt met ...

5. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... groei van parttime banen. Andere oorzaken van deze inhaalmanoeuvre zijn onder meer het gestegen opleidingsniveau van vrouwen, de veranderde huishoudvorming (minder en later kinderen, ...

6. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... in dienst nemen niet gemakkelijk Participatieverklaring verplicht onderdeel inburgeringsexamen Opleidingsniveau vluchtelingen in Duitsland valt tegen Vrijwilligersverklaring UWV ...

7. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... teamleidster wel een serie fikse ontslag- en schadevergoedingen. Gezien haar leeftijd, bescheiden opleidingsniveau en eenzijdige cv verwacht zij moeilijk aan een nieuwe baan te komen. Foodforcare ...

8. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
3 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... steeds kleiner geworden. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het steeds hogere opleidingsniveau van vrouwen. In 2023 was het gemiddelde uurloon van vrouwen 12 procent lager dan ...

9. Beroepen   26 april 2018
21 januari 2021  |  ,
... die volgens de RIASOC theorie voor beroepskeuze het beste bij dit beroep passen en het gewenste opleidingsniveau: Advocaat (Ondernemend & Intellectueel, wo) Acteur (Artistiek & ...

10. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... afgeronde beroepsopleiding of startkwalificatie. Niet alleen hebben zij te maken met een te laag opleidingsniveau op een toch al ongunstige arbeidsmarkt, vaak kampen zij ook met persoonlijke ...

11. CAO (geschiedenis)   20 maart 2009
23 oktober 2015  |  , ,
... om in deeltijd te werken. Werknemers zijn verder mondiger en weerbaarder geworden, het stijgend opleidingsniveau draagt daaraan bij. Daarnaast hebben steeds meer mensen een andersoortig ...

12. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... werknemers tussen de 25 en 35 jaar zijn eerder intern mobiel (functiemobiliteit). Ook naar opleidingsniveau zijn er opvallende verschillen. Hoger opgeleiden wisselen vaker van baan en ...

13. Curriculum Vitae (CV)   1 december 2015
24 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... bij de eerste selectie werden beoordeeld op afkomst in plaats van op hun werkervaring en opleidingsniveau. Den Haag breidt het anoniem solliciteren bovendien uit. Ook de leeftijd wordt ...

14. Discriminatie   28 september 2018
28 maart 2021  |  , , ,
... kansen op de arbeidsmarkt. Dit verschil in kansen wordt grotendeels verklaard door kenmerken zoals opleidingsniveau en werkniveau. Soms is het verschil in kansen echter het gevolg van ...

15. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
26 mei 2021  |  , ,
... net als mensen die een universitaire of hbo-opleiding hebben afgerond. Afhankelijk van het opleidingsniveau zouden de mbo'ers Sk., Crf., of Exp. voor hun naam mogen zetten. Dat staat voor ...

16. Diversiteit (arbeidsmarkt)   10 september 2015
9 februari 2023  |  , ,
... zijn grote aantallen vacatures te vinden, gerangschikt per provincie, functiegroep, branche, opleidingsniveau, dienstverband (interim of stage) en per uren (fulltime of parttime). Verder ...

17. Eerder met pensioen   20 maart 2009
20 mei 2021  |  , , , , , ,
... Hij concludeert dat het verschil in werkelijke pensioenleeftijd tussen mensen van verschillende opleidingsniveaus steeds groter wordt. Dat verschil is ontstaan door het geleidelijk afschaffen ...

18. Gelijke beloning mannen vrouwen   22 januari 2011
14 november 2022  |  , , , , ,
... en vrouwen, maar de verschillen zijn voor een belangrijk deel verklaarbaar uit kenmerken als opleidingsniveau, beroepsniveau, het hebben van deeltijd- of voltijdwerk en werkervaring. ...

19. Human Resources Management (1990-1995)   20 maart 2009
26 juli 2023  |  ,
... Zelfsturing is alleen mogelijk met volwassen teams Het is alleen geschikt voor mensen met een hoog opleidingsniveau De kans op een burn-out is groter bij zelfsturing Zelfsturing is efficiënt Bij ...

20. Kledingvoorschrift   8 mei 2013
16 juni 2020  |  , , , , , , ,
... Sollicitant voor lager-opgeleid werk komt vaker tattoo-verbod tegen Kijken we naar het vereiste opleidingsniveau op de vacaturemarkt, dan zien we dat het vooral bij lager-opgeleid werk voorkomt ...

21. Leerplicht   3 mei 2013
5 oktober 2018  |  ,
... moeten zorgen. Zo moeten ouders een onderwijsplan maken en worden er eisen gesteld aan het opleidingsniveau van de mama’s en papa’s die het onderwijs geven. Ook gaat de ...

22. Loonsverhoging   20 maart 2009
4 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... wie dit een op de zeven was. Het percentage werknemers dat terugging in functieniveau is voor alle opleidingsniveaus vrijwel even hoog. (Bron: CBS, 27 dec. 2017) Red.: Jammer dat het CBS geen ...

23. Naar nieuwe arbeidsverhoudingen   29 januari 2011
13 februari 2021  |  , , ,
... van het Rijnlandse model vooral de betrekkelijke consensus tussen de diverse partners, het goede opleidingsniveau van de bevolking, de stabiliteit en de afwezigheid van al te scherpe misstanden ...

24. Onderwijsstructuur in Nederland   18 januari 2013
12 januari 2019  |  , ,
... en wordt steeds complexer. Dat vraagt om continue op- en bijscholing van medewerkers en om hogere opleidingsniveaus. De hbo-master kan hier een antwoord op bieden door de directe link met de ...

25. Ontwikkeling, studie en onderwijs   15 februari 2020
27 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor mensen met een opleiding tot en met MBO-4 Het kabinet heeft voor de doelgroep met een opleidingsniveau tot en met MBO-4 jaarlijks 125 miljoen euro extra gepland (de aankomende vier ...


Bekijk items: 1 tot 25 (91 totaal)