Robots nemen werk van mensen over    Toename werkgelegenheid 


Technische vooruitgang

Datum laatste wijziging: 18 oktober 2019  |  Trefwoorden: Robot, Technologische ontwikkelingen, Artificial Intelligence, Kunstmatige intelligentie

Inhoud

 1. Nieuwste lichting uitzendkrachten
 2. Geen problemen bij geautomatiseerd advies
 3. Samenwerken met robots
 4. Medewerkers industrie: Laat de robots maar komen
 5. De digitale fabriek: perfecte huwelijk tussen hardware en software
 6. Bedrijven en wetenschappers willen nationale ai-strategie
 7. Afslaan phishing-melding dankzij robotisering
 8. Kunstmatige intelligentie helpt boeven vangen
 9. BrainCreators zet ai breed in zakelijke markt in
 10. Slimme speaker komt er aan
 11. 7 procent bedrijven gebruikt robots
 12. Europese komt met wetgeving kunstmatige intelligentie

Nieuwste lichting uitzendkrachten

24 uur per dag werken en bij zwaar werk geen last van hun rug: robots. Voor specifieke werkzaamheden zijn ze dan ook de gedroomde ‘medewerker’. HOBIJ in Veghel is het eerste uitzendbureau in Nederland dat robots uitzendt. “Wij leveren onze klanten flexibiliteit; met mensen en sinds kort dus ook met robots”, aldus CEO Han van Horen. “Het optimum ontstaat daar waar mens en robot goed samenwerken.”

HOBIJ heeft op dit moment vijftien robots aan het werk, allemaal in een productie- of logistieke omgeving. Doordat ze flexibel te programmeren zijn, kunnen ze op allerlei posities worden ingezet. Bijvoorbeeld voor pick-and-place-activiteiten, palletteren en verpakken. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook lassen.

Geen problemen bij geautomatiseerd advies

Minister Dijsselbloem vindt het niet nodig nadere regels te stellen aan geautomatiseerd advies. Dat schrijft hij in antwoord op vragen uit de Vaste Kamercommissie voor Financiën. Dijsselbloem: "De analyse of er nadere regels nodig zijn om geautomatiseerd advies verder te reguleren zal in mei van dit jaar van start gaan. In kaart zal worden gebracht welke ontwikkelingen er gaande zijn, of er eventuele problemen of risico’s zijn te voorzien in de toekomst en of de bestaande regels in dat licht afdoende zijn.

Financiële ondernemingen die gebruikmaken van geautomatiseerd advies moeten reeds voldoen aan dezelfde eisen als die gelden voor financiële ondernemingen die adviseren. (Bron: VVP, 30 apr. 2017)

Samenwerken met robots

Het lassen wordt nauwelijks nog door mensen gedaan, maar door peperdure lasrobots. ‘Preciezer en efficiënter. Een heel goede lasser is 25 procent van zijn werktijd echt aan het lassen. Een robot haalt makkelijk 80 procent.’
Nog een voordeel: een robot wordt nooit moe. ‘Als ik hier ’s avonds wegga druk ik op een paar knoppen. De volgende ochtend heeft de robot een hele lascyclus afgewerkt.’

VDL Containersystemen, onderdeel van VDL Groep van de succesvolle industrieel Wim van der Leegte, investeerde de afgelopen zeven jaar fors in automatisering en robotisering. VDL staat daarin niet alleen. Volgens de International Federation of Robotics (IFR) schaften Nederlandse producenten vorig jaar samen 1.778 nieuwe robots aan, 20 procent meer dan het jaar daarvoor. In totaal zijn er in Nederlandse fabrieken ruim 11.000 robots aan het werk, zo’n 155 per 10.000 werknemers.

Steeds meer mensen krijgen dus een robot als collega. Vaak blijft de interactie beperkt tot het geven van opdrachten via een scherm, waarna de robot min of meer zelfstandig zijn ding doet, vanwege de veiligheid afgeschermd van de menselijke medewerkers. Maar een nieuwe generatie collaboratieve robots (‘cobots’) is juist ontworpen om tussen en met mensen te werken. Er zijn cobots die je kunt aansturen met gebaren, met spraak, of door handelingen voor te doen. Nog interactiever zijn de ‘sociale robots’ die zich gedragen als mensen en worden ingezet in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en klaslokalen.

Een robot zal nooit een échte collega worden, denkt Koen Hindriks, robotica-onderzoeker aan de TU Delft en directeur van het bedrijf Interactive Robotics, dat sociale robots ontwikkeld. ‘Een robot wil zelf niks. Wij moeten hem vertellen wat hij moet doen. Het is geavanceerd gereedschap. Maar doordat we ermee moeten communiceren voelt het niet meer als gereedschap.’ (Bron: Business Insider, 26 okt. 2017)

Medewerkers industrie: Laat de robots maar komen

Medewerkers zijn opvallend positief over werk in de technologische industrie. Cijfers van het onderzoek dat FME deed:

 • Circa 83% van de medewerkers ziet digitalisering en robotisering als kans en juicht de ontwikkelingen toe. Medewerkers vinden dat technologie het werk uitdagender en leuker maakt. Medewerkers willen graag leren en hebben behoefte aan vakinhoudelijke scholing en informatie.
 • Ruim 90% van de medewerkers geeft aan zich verantwoordelijk te voelen om de ontwikkelingen in zijn vakgebied bij te houden.
 • Daarbij verwacht 76% van de deelnemers aan het onderzoek ondersteuning van zijn werkgever.
 • Uit het onderzoek blijkt ook dat dé medewerker niet bestaat, er zijn geen grote verschillen tussen jonge en oudere generaties, opleidingsniveau of sector. Optimisten (67%) en sceptici (14%) vinden we terug in alle lagen en groepen.
(Bron: FME, 31 jan. 2018)

De digitale fabriek: perfecte huwelijk tussen hardware en software

De 21ste eeuw is de eeuw van de digitalisering. Software koppelt de wereld aan elkaar, hardware gaat zelfstandig handelen. Apparaten, machines en zelfs hele fabrieken worden slim.

Stel je voor. Je bent eigenaar van een fabriek. Een van je grote klanten zit in de offshore industrie, die 24/7 doorgaat en waar elke vertraging kostbaar is. Zodra een onderdeel kapot gaat op een productieplatform, heeft is hen er veel aan gelegen om snel vervanging te hebben. Dat is precies waarom hij zo graag met jou werkt. Op het moment dat hij een vervangend onderdeel nodig heeft, kan hij via een portal op jouw systeem inloggen precies aangeven wat hij nodig heeft. Zodra de order definitief is, ongeacht het tijdstip waarop dat gebeurt, gaan bij jou de machines draaien om precies dát onderdeel te produceren wat je klant nodig heeft. (Bron en meer: Marqit, 4 jan. 2018)

Bedrijven en wetenschappers willen nationale ai-strategie

Nederland moet succesvol worden in het toepassen van Artificial Intelligence (ai) en een nationale ai-strategie opstellen. Dat is de inzet van het publiek-private samenwerkingsverband aiNED. In een vandaag uitgebracht rapport doet aiNED voorstellen voor noodzakelijke acties voor overheden én bedrijven om ai in Nederland naar een hoger niveau tillen.

ai is een generieke technologie die veel aspecten van onze samenleving raakt. In een wereld waarin veel landen volop inzetten op ai, is het van groot belang om ai te omarmen.

Een andere belangrijke conclusie van het onderzoek is dat er onvoldoende capaciteit is om de sterk groeiende vraag naar ai-studenten en ai-gekwalificeerd personeel bij bedrijven en wetenschappelijke instellingen op te vangen. Nog te weinig Nederlandse op ai georiënteerde bedrijven groeien echt door naar het internationale toneel . Door te zorgen dat meer buitenlandse studenten na hun studie in Nederland blijven, kan dit probleem worden opgelost. Ook moet Nederland een nationaal ai-onderzoekscentrum opzetten en nieuwe bedrijvigheid ondersteunen. (Bronnen: MKB Nieuws en VNO-NCW, 6 nov. 2018)

Afslaan phishing-melding dankzij robotisering

Echt snel ingrijpen kan met de inzet van robots. Deze volgen verdachte meldingen van phishing. De vatbaarheid en doorlooptijd voor het afslaan van een phishing-melding gaat – dankzij robotisering – met 90 procent afnemen ten opzichte van het handmatig afslaan van een aanval. Met als gevolg minder schade. Dus wilt u echt een veilig 2019? Zet dan in op geautomatiseerde security. (Bron: Sprout, 28 dec. 2018)

Kunstmatige intelligentie helpt boeven vangen

Ook bij de politie bekijken ze serieus hoe kunstmatige intelligentie het politiewerk kan ondersteunen. Sinds begin 2018 zijn promovendi van de Universiteit hiermee bezig in het Politielab Data Science, dat eerder in Amsterdam werd geopend.

De hoeveelheid data binnen de samenleving neemt enorm toe, concludeert ook de politie. “Ooit waren vingerafdrukken in de opsporing baanbrekend. Nu heb je al snel de beschikking over allerlei data, zoals locatiegegevens, beeld en geluid. Al die verbanden – ook tussen zaken onderling – zijn er, maar je moet ze wel kunnen leggen”, zegt programmadirecteur digitalisering en cybercrime Theo van der Plas. En daarbij komt kunstmatige intelligentie goed van pas.

De ai-toepassingen die de politie wil inzetten, moeten overigens wel goed uit te leggen zijn aan burgers en de rechter. De politie heeft daarom aan universiteiten gevraagd om onderzoek te doen naar onder meer de juridische en ethische impact van kunstmatige intelligentie. (Bron: Arbo-Online, 21 jan. 2019)

BrainCreators zet ai breed in zakelijke markt in

BrainCreators is een team van experts in artificial intelligence (ai) en softwareontwikkeling.
We gebruiken een gereedschapskist vol modellen en algoritmen. Deze zijn allemaal open source beschikbaar uit de wetenschappelijke wereld. Wij testen welke modellen wel en niet toepasbaar zijn en voegen de bruikbare toe aan onze ‘kist’. We gebruiken diverse platformen om deze modellen te laten werken, zoals Pytorch en Tensorflow. Programmeren gebeurt voornamelijk in Python. Daarnaast ontwikkelen we een eigen product genaamd BrainMatter, wat uitgroeit van een dataverwerkingsplatform naar een enterprise ai-applicatieplatform. Hierin gebruiken we vernieuwende technologieën zoals web componenten, active learning en ‘machine aided labeling’ om zo snel en flexibel mogelijk ai-projecten te kunnen uitrollen binnen grote organisaties. (Bron: Computable, 30 jan. 2019)

Slimme speaker komt er aan

Een slimme speaker of smart speaker is een speaker die je met je stem opdrachten kan geven. Niet alleen commando’s voor bedienen van de speaker zelf, maar ook van andere slimme apparaten. Dit kunnen commando’s zijn als ‘speel muziek’ of ‘licht aan’, maar ook kan je je slimme speaker koppelen aan je agenda en je op tijd laten waarschuwen voor afspraken. Op dit moment werken ze alleen nog maar in Engels.

Begin 2019 blijkt dat een half miljoen (6%) Nederlandse huishoudens slimme speaker in huis hebben. Op termijn wordt een echte doorbraak verwacht. Dit blijkt uit de derde editie van de Smart Home Monitor, een grootschalig onderzoek van Multiscope onder 4.700 Nederlanders. Ook de kosten - vaak meer dan € 200 - zijn debet aan de aarzeling een slimme speaker aan te schaffen.

7 procent bedrijven gebruikt robots

In 2018 gebruikte 7 procent van de bedrijven robots. Vooral bedrijven in de industrie en researchinstellingen maakten gebruik van bijvoorbeeld lasrobots of zelfsturende voertuigen in magazijnen. Ook andere relatief nieuwe ICT-toepassingen als cloud-computing en 3D-printing hebben hun weg gevonden in het Nederlandse bedrijfsleven. De cijfers komen uit een enquête onder bedrijven met tien of meer werkzame personen. Niet alle bedrijfstakken behoren tot de onderzoekspopulatie; de landbouw valt hier bijvoorbeeld niet onder.

In de industrie, de bedrijfstak waarin robots het meest werden ingezet, had de ingebruikname ervan vaak geen effect op het aantal banen. Desalniettemin hadden robots bij een kwart van de industriële bedrijven die robotica gebruikten gevolgen voor het aantal banen. Bij researchinstellingen (onderdeel van de bedrijfstak Advies en onderzoek) zorgde het gebruik van robots ervoor dat er meer banen bij kwamen dan er verdwenen. (Bron: CBS, 18 oct. 2019)

Europa komt met wetgeving kunstmatige intelligentie

Het is goed dat er één Europees regelgevend kader komt voor kunstmatige intelligentie (AI). Maar dat mag niet leiden tot overregulering die negatief uitwerkt op innovatie. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW (20 feb. 2020) naar aanleiding van het Witboek AI van de Europese Commissie. Dat witboek is onderdeel van de visie van de Europese Commissie op de digitale toekomst. Deze visie bevat plannen en voornemens voor hoe Europa met thema's als AI, cyberveiligheid en data wil omgaan.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Robots nemen werk van mensen over    Toename werkgelegenheid