Inrichting


1. Kantoorinrichting   30 september 2016
20 april 2021  |  , ,
... Flexlounge Rijkswaterstaat Kantoren lijken steeds vaker op een speeltuin 5 trends voor kantoorinrichting in 2017 Nieuw duurzaam kantoor voor LEGO Het eerste 3D-geprinte gebouw van Europa ...

2. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
... Scrum-methode raakt bij steeds meer organisaties in zwang. Maar wat betekent dit precies voor de inrichting van de kantooromgeving? Scrum is een manier om 'agile' (letterlijk: wendbaar) te ...

3. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... per 12 juli 2019 (Stcrt. 11 juli 2019, nr. 38116). Directe aanleiding van deze wijziging is de inrichting van het nieuwe loket voor zaakgericht werken. Met deze wijziging wordt de digitale ...

4. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... innoveren in het belang van klimaat en duurzaamheid: "Dit alles vraagt ook een structureel andere inrichting van de financiering van onze economie en samenleving. De opzet van de ...

5. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... metereconomie nauwelijks haalbaar op werkvloer Werkgevers klaar voor herstart Heroverweging kantoorinrichting 1,5 meterregel wordt wet Werkgevers klaar voor herstart TU Delft komt met ...

6. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... extra beschikbaar (2015) voor de invoering van de Participatiewet. Het geld is bedoeld voor de inrichting van de 35 regionale Werkbedrijven. De regionale Werkbedrijven krijgen een belangrijke ...

7. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... tot re-integratie in het eerste spoor volgens de werkgever worden afgewezen, onder meer vanwege de inrichting van het bedrijf van de werkgever die (re-integratie)werkzaamheden in een vast rooster ...

8. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... deel van de boetes zal daarom worden gematigd. Toolkit arbobeleid Werkgevers krijgen hulp bij de inrichting van hun arbo- en verzuimbeleid van branchevereniging OVAL. In de toolkit staan de ...

9. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... termijn deze maatregelen zullen worden genomen: € 450 Jeugdige werknemers In een bedrijf of inrichting waar een of meer jeugdige werknemers werkzaam zijn, wordt in de risico-inventarisatie ...

10. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... te zijn is het kunnen samenwerken een onmisbare vaardigheid. En dit heeft ook impact op de inrichting van de werkomgeving. Dit blijkt uit het Future of Learning rapport, dat in november ...

11. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... zorgvuldig voor te kunnen bereiden. Zo wordt er nog gewerkt aan lagere regelgeving en aan de inrichting van gegevensuitwisseling tussen organisaties. Ook lopen er nog steeds gesprekken met ...

12. Beeldschermen   10 augustus 2015
9 november 2020  |  , ,
Inhoud Begrip EG-richtlijn Arbowet Arbobesluit: Artikel 5.11 Arbobesluit: Art. 44 Langdurig beeldschermwerk Waarom je ogen soms moe worden van een beeldscherm Beeldschermwerk veroorzaakt ook ...

13. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... de Nationale Politie (NP), het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Er komt een wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring. Deze wet verankert het ...

14. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... in de maak. Zo wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor bestuurders. De inrichting van het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers krijgt in 2021 prioriteit. ...

15. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... beschikbaar stellen cq onbelast verstrekken, maar niet vergoeden. Dus als een werkgever voor de inrichting van de thuiswerkplek een bureau en stoel verstrekt, blijven deze eigendom van de ...

16. Beroepen   26 april 2018
21 januari 2021  |  ,
... worden ingevoerd met enkele al lopende wetswijzigingen voor het accountantsberoep, zoals rondom de inrichting van de NBA*. Daarmee zou de nieuwe titel vanaf begin 2021 van kracht moeten worden. * ...

17. Beroepscode NVP   3 juli 2012
4 maart 2020  |  , , , , , , , ,
... van ontwikkelingsmogelijkheden. Opleidingsinstituten kunnen de PO code gebruiken als kader bij de inrichting van hun lesprogramma's. Ten slotte is de PO code ook bestemd voor stakeholders ...

18. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... blootstelling in hun werk aan vluchtige oplosmiddelen, met name in de schilders branche, de woninginrichting en de grafische industrie. De regeling gaat gelden voor een vastgestelde groep van ...

19. Bestelauto   20 maart 2009
29 april 2020  |  , , ,
... onder de uitstootlimiet Bijtelling blijkt risico bij bestelauto van de zaak Richtlijnen inrichtingseisen zakelijke bestelauto Bewijs dat bestelauto niet privé is gebruikt lijkt schier ...

20. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  , , ,
... termijn deze maatregelen zullen worden genomen: € 450 Jeugdige werknemers In een bedrijf of inrichting waar een of meer jeugdige werknemers werkzaam zijn, wordt in de risico-inventarisatie ...

21. Calamiteitenregeling   12 oktober 2015
19 december 2019  |  ,
... 2014 in werking treden, maar is nu uitgesteld tot 1 april 2016. Het uitstel heeft te maken met de inrichting van de uitvoering door UWV. Doordat de invoering is uitgesteld kan het SER-advies ...

22. Commissaris   28 november 2013
4 september 2020  |  , ,
... worden geacht hun winst uit onderneming geheel te hebben vervuld met behulp van een vaste inrichting in Nederland. Het loon en resultaat uit overige werkzaamheden ontvangen door ...

23. Derde werkplek   21 maart 2017
22 maart 2018  |  , , ,
... bezighouden met home services. Ze kunnen dan een vast bedrag aan een medewerker geven voor werkplekinrichting thuis, maar ook gaan werken met preferred suppliers." Volgens Mobach ligt er voor HR ...

24. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... gevestigd in de werkstaat; en het loon niet ten laste is gekomen van het resultaat van een vaste inrichting in de werkstaat. Lees meer in de betreffende jurisprudentie, april 2017. Geen akkoord ...

25. Diversen   6 april 2018
10 juni 2020  |  ,
... er wordt namelijk steeds meer rekening gehouden met de wensen en behoeften van medewerkers. Bij de inrichting van het mobiliteitsbeleid blijkt medewerkerstevredenheid het belangrijkste speerpunt ...


Bekijk items: 1 tot 25 (185 totaal)