Organiseren van HR-functie


Inleiding

Het HR-landschap is momenteel dynamischer dan ooit tevoren, en de HR-functie wordt op diverse gebieden uitgedaagd om met innovatieve HR-oplossingen te komen. Het is cruciaal om het HR-vraagstuk grondig te begrijpen en te analyseren, zodat HR-oplossingen de kern van het 'menskracht'-probleem kunnen aanpakken en niet alleen oppervlakkige symptomen bestrijden.

De nieuwe HR-functie draait om het versterken van menskracht en het bevorderen van mensgerichtheid binnen organisaties. Mensgericht organiseren neemt hierbij een steeds prominentere plaats in.

Alles begint met een duidelijke HR-visie en -strategie. Visie-ontwikkeling speelt hierbij een belangrijke rol, vanuit waar de HR-speerpunten worden gekozen die passen bij de richting, inrichting en organisatie van de HR-functie. Diverse HR-beleidsthema's vloeien voort uit deze visie en maken het mogelijk om menskracht op alle niveaus te optimaliseren en te vergroten.

Het HR-instrumentarium en de HR-staf completeren de HR-functie en bieden de gewenste HR-ondersteuning aan medewerkers en leidinggevenden binnen organisaties.

De vernieuwde HR-functie is tevens gericht op het evalueren en meten van de effectiviteit van HR-interventies. Hierbij staan twee belangrijke evaluatievragen centraal. Ten eerste, beoordelen we of het gevoerde HR-beleid daadwerkelijk effectief is. Ten tweede, onderzoeken we de effecten van het HR-beleid en of HR bijdraagt aan het behalen van zowel mens- als organisatiedoelen. Resultaten, opbrengsten en effecten gaan hand in hand bij deze evaluatie.
 
 Bekijk hier meer informatie over het ontwikkelingstraject.

Ons aanbod

We werken graag samen met u aan op maat gemaakte HR-oplossingen en zoeken en vinden de juiste en passende HR-puzzelstukken. Dit kan middels een strippenkaart (op afroep), een kleine offerte (advies), een traject offerte (project) of een ontwikkel offerte (programma). In alle gevallen maken we afspraken over:

  • Aanpak op hoofdlijnen
  • Begeleidingsteam
  • Doorlooptijden
  • Capaciteiten
  • Opbrengst
  • Kosten

Menskracht, mensgerichtheid en mensgericht organiseren zijn succesvolle factoren die bijdragen aan het verwezenlijken van uw mens- en organisatiedoelen. Wij staan met veel enthousiasme 'samen en anders' voor u klaar.

 Ga terug naar onze HR-producten en dienstenportfolio met HR-dienstverlening