Preventiemedewerker


1. Preventiemedewerker   3 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... Ontslagbescherming Werkgever eindverantwoordelijke Minder dan 25 werknemers Laat werknemers eigen preventiemedewerker kiezen Inspectie SZW Overeenstemmingsrecht OR voor preventiemedewerker Per ...

2. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... die hem vervangt bij afwezigheid. Zie voor meer uitvoerige informatie Bedrijfshulpverlening. Preventiemedewerker Deze medewerker weet welke risico's er bij uw dagelijkse werkzaamheden zijn ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... garanderen zijn Arboprofessionals nodig zoals de bedrijfshulpverlener, de vertrouwenspersoon en de preventiemedewerker. Als Arboprofessional moet u natuurlijk ook weten wie uw collega’s zijn en ...

4. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
... krijgen toegang tot een arbeidsdeskundige. Dit kan iemand zijn van de Arbodienst, maar ook de preventiemedewerker (preventief = voorkoming); in organisaties met niet meer dan 25 werknemers ...

5. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... 2017 verlaagd. Arbowet Veranderingen hebben vooral betrekking op de rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Onder meer: Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren over ...

6. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  , , ,
... Open spreekuur Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een open spreekuur: € 1.500 Preventiemedewerkers Niet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers ...

7. Gevaarlijke stoffen   26 januari 2017
31 maart 2021  |  , ,
... (RI&E) en een plan van aanpak (PvA) veilig en gezond gedrag werkomgeving bedrijfsarts preventiemedewerker bedrijfshulpverlening gevaaretiketten ADR staat voor 'Accord européen ...

8. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... bepalingen voor preventief beleid niet nageleefd, zoals het verplicht aanstellen van een preventiemedewerker1 en het uitvoeren van een risico-inventarisatie. 1 Bedrijven zijn verplicht ...

9. Ondernemingsraad (rechten)   20 maart 2009
18 juni 2024  |  , , , , , ,
... van gesprek. Instemmingsrecht bij aanstelling keuringsarts Samen met de werkgever, bedrijfsarts en preventiemedewerker is de ondernemingsraad (or) belast met de uitvoering van de Arbowetgeving. Zo ...

10. Opleidingen HRM   12 januari 2016
6 juni 2017  |  , ,
... uw toegevoegde waarde. Deze opleiding is bedoeld voor personeelsfunctionarissen, casemanagers, preventiemedewerkers, arbodeskundigen, bedrijfsfysiotherapeuten, organisatiekundigen, ...

11. Regeldruk verminderen   20 maart 2009
27 maart 2021  |  , , ,
... werkgever collectief ontslag mag aanvragen, de drempel van 25 werknemers waarboven hij een Arbo-preventiemedewerker moet aanstellen, en de drempel van 50 werknemers voor het instellen van een ...

12. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... (Arbo) Veranderingen hebben vooral betrekking op de rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Onder meer: Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren over ...

13. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... (Arbo) Veranderingen hebben vooral betrekking op de rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Onder meer: Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren over ...

14. Voorbeelden privacy   28 maart 2018
28 februari 2020  |  , , , , , , , ,
... en wat niet vertellen aan: directie, chefs, ondernemingsraad, bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er, preventiemedewerker, klachtencommissie, privacy officer c.q. functionaris gegevensbescherming? ...

15. Wet op de Medische Keuringen (WMK)   20 maart 2009
29 maart 2021  |  , , ,
... De OR heeft instemmingsrecht bij aanstelling keuringsarts Samen met de werkgever, bedrijfsarts en preventiemedewerker is de ondernemingsraad (OR) belast met de uitvoering van de Arbowetgeving. ...

16. Wetten en regels   1 juli 2018
15 december 2021  |  , ,
... Hierbij moet gedacht worden aan directeuren, bedrijfsmanagers of HR-medewerkers, maar ook aan preventiemedewerkers of leden van de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging. Uit het ...

17. Laat werknemers eigen preventiemedewerker kiezen   29 januari 2014
31 januari 2014  | CNV  | Fred Barkhuis  | 
Vakbonden vinden dat de preventiemedewerker gekozen moet worden door de werknemers. Dit voorstel beoogt werknemers in een gelijkwaardiger positie terug te brengen.

18. Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker   10 juli 2020
13 juli 2020  | SER  | Fred Barkhuis  | ,
Wie is uw preventiemedewerker en wat doet hij of zij binnen uw organisatie? Menig werknemer kan deze vraag niet beantwoorden. En dat is ook niet zo gek als je weet dat maar iets meer dan de helft ...

19. Overeenstemmingsrecht OR voor preventiemedewerker   3 februari 2015
4 februari 2015  | Rendement  | Fred Barkhuis  | 
De OR krijgt straks overeenstemmingsrecht als het gaat om de keuze voor een preventiemedewerker en zijn positionering in de organisatie. Op dit moment is het takenpakket van de preventiemedewerker ...

20. Per juli 2017 meer prominente rol preventiemedewerker   24 februari 2017
28 februari 2017  | AboutHRM e.a.  | Fred Barkhuis  | , , ,
De nieuwe Arbowet legt de nadruk niet langer op verzuim, maar juist op het voorkómen daarvan. De preventiemedewerker zal met een legertje derden moeten samenwerken.

21. Arbeidsomstandigheden in Nederland gunstig   4 januari 2017
5 januari 2017  | TNO  | Fred Barkhuis  | , ,
... op het werk. Het gaat om het hebben van een contract met een arbodienst, ziekteverzuimbeleid, preventiemedewerker, overleg met werknemers over arbobeleid en het geven van ...

22. Arbo in bedrijf 2014   11 maart 2015
13 maart 2015  | Rendement / Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | 
... dan de helft van de werkgevers geen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en 57% heeft geen preventiemedewerker ...

23. Bel-inspecties SZW   14 oktober 2014
19 december 2019  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | , , ,
De Inspectie SZW zet, na een pilotperiode, bel-inspecties in om bedrijven te bevragen naar de preventiemedewerker en de RI&E. Heeft een bedrijf geen preventiemedewerker en/of RI&E, dan benadert de ...

24. HR Navigator doet een groot onderzoek onder Arbo preventie dienstverleners   24 februari 2017
2 maart 2016  | HR Navigator  | Fred Barkhuis  | , ,
HR Navigator, de grootste private onderzoeker in het werkveld van HR en arbodienstverlening, doet een onderzoek onder de meest bekende preventiedienstverleners.

25. Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij aanstelling keuringsarts   27 november 2019
2 december 2019  | CAOP  | Fred Barkhuis  | , ,
Samen met de werkgever, bedrijfsarts en preventiemedewerker is de ondernemingsraad (OR) belast met de uitvoering van de Arbowetgeving. Zo heeft de OR instemmingsrecht bij het aanstellen van een ...


Bekijk items: 1 tot 25 (28 totaal)