Arbobesluit


1. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... als goed naar de wetgeving wordt gekeken, mag eigenlijk helemaal niet zo gewerkt worden. In het Arbobesluit staan veel concrete wettelijke voorschriften beschreven waaraan (gewoon) voldaan moet ...

2. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... ligt bij 51 op de 100.000 mensen. (Bron: Nivel, 23 apr. 2015) Beeldschermbril Op basis van het Arbobesluit (afd.2 Beeldschermwerk) hebben werkgevers een aantal verplichtingen voor de ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Kamer akkoord met wijziging Arbowet Checklist basiscontract Arbodienstverlening Aanvullingen Arbobesluit op punt 'second opinion' Betere arbeidsomstandigheden voor zeevarenden Gezond ...

4. Beeldschermen   10 augustus 2015
9 november 2020  |  , ,
Inhoud Begrip EG-richtlijn Arbowet Arbobesluit: Artikel 5.11 Arbobesluit: Art. 44 Langdurig beeldschermwerk Waarom je ogen soms moe worden van een beeldscherm Beeldschermwerk veroorzaakt ook ...

5. Kantoorinrichting   30 september 2016
20 april 2021  |  , ,
... De wettelijke basis voor de inrichting van een kantoorwerkplek staat in Artikel 3.19 van het Arbobesluit. Daarin is geregeld dat een werknemer zonder gevaar voor de veiligheid, de gezondheid ...

6. Kolven   18 maart 2018
18 maart 2018  |  ,
... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een reactie op Kamervragen. Een en ander is verankerd in Arbobesluit, artikel 1.41. De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van een onderzoek van ...

7. Repetitive strain injury   5 maart 2019
5 maart 2019  | 
... drie onderdelen/niveaus: de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet); het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling). Daarnaast zijn er nog de ...

8. Roken   3 oktober 2009
10 september 2021  |  , ,
... ten aanzien van roken en meeroken moeten worden benoemd. Arbeidsomstandighedenbesluit Het Arbobesluit voorziet in maatregelen voor een veilige arbeidsplek, waarbij gevaar voor veiligheid ...

9. Telethuiswerken   20 maart 2009
2 april 2024  |  , , , , , ,
... (potentiële) risico’s te ondervangen. Per 1 juli 2012 is het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) gewijzigd. De definitie van thuiswerken is uitgebreid en vervangen door ...

10. Thuiswerken   10 oktober 2020
5 april 2022  |  , , , ,
... en Arbo wetgeving In de Arbowet staat niets thuiswerkers (of telewerkers). Wel is er het Arbobesluit dat ingaat op het plaats onafhankelijk werken (artikel 1.43 lid 1 en 2). Het gaat om ...

11. Tillen   3 april 2018
3 april 2018  |  , ,
... De last mag echter geen gevaar opleveren voor de veiligheid en of de gezondheid van de werknemer (Arbobesluit 5.2). Tillen en dragen moet in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie opgenomen zijn ...

12. Vorst- en hitteverlet   20 maart 2009
17 juni 2021  |  , , ,
... warmte anno 2021 Regels vorstverlet in Wet en CAO Wat zegt de wet? Weinig, er is wel een besluit - Arbobesluit, artikel 6.1. - dat stelt 'de temperatuur op de werkplek of het product dat moet ...

13. Vorstverlet   23 juli 2019
23 juli 2019  |  , ,
... Protest Regels vorstverlet in Wet en CAO Wat zegt de wet? Weinig, er is wel een besluit - Arbobesluit, artikel 6.1. - dat stelt 'de temperatuur op de werkplek of het product dat moet ...

14. Aanvullingen Arbobesluit op punt 'second opinion'   13 april 2017
14 april 2017  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | , ,
Naar aanleiding van de reacties is het Arbobesluit, dat formeel op 1 juli 2017 ingaat, op een aantal punten aangepast of van een toelichting voorzien.

15. Arbo: wet- en regelgeving in meer dan 225 vragen   10 november 2014
13 november 2014  | HR Praktijk  | Fred Barkhuis  | 
Volgens de Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling is de leiding van een organisatie verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Zo weet u welke wetten, regels en regelingen er zijn, wat de ...

16. De zakelijke werkruimte thuis is geen thuiswerkplek (en omgekeerd)   28 april 2023
11 augustus 2022  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , ,
Een zakelijke werkruimte thuis of de thuiswerkplek, maakt fiscaal een groot verschil. We merken nog steeds dat de voorwaarden en fiscale consequenties van de zakelijke werkruimte thuis en de ...

17. Moet de werkgever de glazen van een beeldschermbril vergoeden?   5 oktober 2015
17 maart 2018  | , , , ,
... schaadt. Voor beeldschermwerk is de wetgeving gedetailleerd uitgewerkt. Zo staan er regels in het Arbobesluiten in de Arboregeling en zijn er zelfs Europese normen. De belangrijkste regels om te ...

18. Thuiswerken en Arbo wetgeving   6 april 2020
8 april 2020  | HR-kiosk Fiscaal Vriendelijke Belonen  | Andries Bongers  | , , , ,
... De werkgever hoeft bijvoorbeeld niet te voldoen aan de strenge eisen uit hoofdstuk 3 van het Arbobesluit m.b.t. inrichting arbeidsplaats, vluchtwegen, nooduitgangen, brandbestrijding etc. ...

19. Voor de thuiswerkplek geldt niet de uitgebreide Arbeidsomstandighedenregeling   23 september 2021
23 september 2021  | HR-kiosk&Salarisnet  | Andries Bongers  | , , ,
... een beperkt regiem. In de Arbowet staat niets over thuiswerkers (of telewerkers). Wel is er het Arbobesluit dat ingaat op het plaats onafhankelijk werken (artikel 1.43 lid 1 en 2). Het gaat om ...

20. Waar kan ik in het Burgerlijk Wetboek (BW) de arbo-wet vinden?   30 januari 2018
4 januari 2018  | , , ,
Vraag Onder het kopje Alcohol staat o.a. iets over de Arbowet, waarin werkgever en werknemer verantwoordelijk zijn voor het welzijn.. etc. Hier staan artikelnummers bij genoemd, maar dit is ...

21. Wet werken waar je wilt is verworpen   27 september 2023
27 september 2023  | www.nu.nl HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , ,
Werknemers krijgen geen wettelijk recht om thuis te werken. Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft de wet “werken waar je wilt” verworpen. In de praktijk verandert er weinig, aangezien er in ...


21 items