Beeldschermwerk


1. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... voor goede oogzorg voor werknemers. Gezondheid medewerkers staat voorop Gezien de toename van het beeldschermwerk is het extra belangrijk om als werkgever ervoor te zorgen dat dit geen gevaar ...

2. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... en middelen zijn afgestemd met de Arbowetgeving. 
De Arbocatalogus Rijk telt drie delen:
 Beeldschermwerk Agressie en geweld Werkdruk en overige psychosociale arbeidsbelasting (PSA, ...

3. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... de 100.000 mensen. (Bron: Nivel, 23 apr. 2015) Beeldschermbril Op basis van het Arbobesluit (afd.2 Beeldschermwerk) hebben werkgevers een aantal verplichtingen voor de beeldschermwerkzaamheden. ...

4. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
16 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... en een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. Van alle risico’s komt beeldschermwerk het meest voor, het speelt bij ruim de helft van de bedrijven. In de ...

5. Beeldschermen   10 augustus 2015
9 november 2020  |  , ,
Inhoud Begrip EG-richtlijn Arbowet Arbobesluit: Artikel 5.11 Arbobesluit: Art. 44 Langdurig beeldschermwerk Waarom je ogen soms moe worden van een beeldscherm Beeldschermwerk veroorzaakt ook ...

6. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... (complaints of arms, neck, and shoulder). Het is de vraag of het hier om een echte ziekte gaat. Beeldschermwerkers die last hebben van rsi-klachten, hebben meer baat bij hulp van een psycholoog ...

7. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... en een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. Van alle risico’s komt beeldschermwerk het meest voor, het speelt bij ruim de helft van de bedrijven. In de ...

8. Leeftijdsdagen   20 maart 2009
5 juni 2017  |  , ,
... die boven de 45 jaar tot een hoger ziekteverzuim kunnen leiden. Denk aan: veel tillen, veel beeldschermwerk* (RSI-risico), ploegen- of nachtarbeid. Als zo’n risico aanwezig is, is er een ...

9. Ogen   2 april 2014
10 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Droge ogen door kou en tocht Langdurig beeldschermwerk Optische straling Richtlijn computerwerk Sites Waarom je ogen soms moe worden van een beeldscherm Beeldschermwerk veroorzaakt ook ...

10. Repetitive strain injury   5 maart 2019
5 maart 2019  | 
... (complaints of arms, neck, and shoulder). Het is de vraag of het hier om een echte ziekte gaat. Beeldschermwerkers die last hebben van rsi-klachten, hebben meer baat bij hulp van een psycholoog ...

11. Telethuiswerken   20 maart 2009
12 juli 2019  |  , , ,
... op een werknemer die ten minste twee uur per dag met een beeldscherm werkt, de wettelijke regeling beeldschermwerk van toepassing. Daarnaast moet de werkgever een risicoanalyse per werkplek uit ...

12. Telewerkvergoeding   20 maart 2009
10 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... geeft als voorbeelden: speciale voorzieningen op het gebied van het dag of kunstlicht, de beeldschermwerkplek of een speciale bureaustoel. ** Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit moet ...

13. Werkruimte thuis   20 maart 2009
15 maart 2018  |  , , , ,
... geeft als voorbeelden: speciale voorzieningen op het gebied van het dag­ of kunstlicht, de beeldschermwerkplek of een speciale bureaustoel. Zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde ...

14. Beeldschermwerk als belangrijkste risico   5 maart 2019
7 maart 2019  | TNO en BG Magazine  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Uit de Arbobalans 2018 blijkt dat het gemiddeld aantal uren beeldschermwerk van werknemers verder toeneemt. Werkgevers zien naast werkdruk en fysieke belasting, beeldschermwerk als belangrijkste ...

15. Beeldschermwerk toegenomen tot ruim 4 uur per dag in 2019   16 april 2020
18 april 2020  | CBS  | Fred Barkhuis  | , , ,
In 2019 besteedden werknemers gemiddeld ruim 4 uur per werkdag aan werkzaamheden met een beeldscherm, een half uur langer dan in 2005. Bijna 4 op de 10 werknemers werkten ten minste 6 uur per dag ...

16. Beeldschermwerk veroorzaakt ook spanning   28 januari 2015
28 januari 2015  | Rendement  | Fred Barkhuis  | 
In de kantooromgeving kunnen werknemers klachten krijgen door verkeerde arbeidsomstandigheden. Vergeet niet de werknemers te instrueren over hun werkhouding. Zij moeten zelf namelijk ook iets doen ...

17. Moet de werkgever de glazen van een beeldschermbril vergoeden?   5 oktober 2015
17 maart 2018  | , , , ,
... mogelijk moet organiseren zodat het de veiligheid en gezondheid van medewerkers niet schaadt. Voor beeldschermwerk is de wetgeving gedetailleerd uitgewerkt. Zo staan er regels in het Arbobesluiten ...

18. Smartphone-nek, tablet-schouder of swipe-vinger   5 maart 2019
7 maart 2019  | Arbo Online  | Fred Barkhuis  | , , , ,
RSI is een serieus probleem. Herhalende, statische bewegingen zijn killing voor ons bewegingsapparaat. Op Internationale RSI-dag is daar extra aandacht voor. Want met goede voorlichting kunnen we ...

19. Vanaf 2022 alleen verplichte arbovoorzieningen gericht vrijgesteld   26 april 2023
25 januari 2022  | SalarisNet  | Andries Bongers  | , ,
... bijvoorbeeld een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een beeldschermbril, een voetenbankje voor beeldschermwerk, een laboratoriumjas en ...


19 items