Ogen


1. Ogen   2 april 2014
10 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Droge ogen door kou en tocht Langdurig beeldschermwerk Optische straling Richtlijn computerwerk Sites Waarom je ogen soms moe worden van een beeldscherm Beeldschermwerk veroorzaakt ook ...

2. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)   20 maart 2009
12 juli 2019  |  ,
De wet Werk in Inkomen naar Arbeidsvermogen kent vele aspecten, in de diverse subrubrieken wordt dat duidelijk gemaakt. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen).

3. 30%-regeling   20 juli 2010
8 september 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... vergelijkbare vergoedingen (foreign service premium, expat allowance, overseas allowance); de vermogensverliezen; de aan- en verkoopkosten van een woning (reimbursement expenses purchase house, ...

4. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... wordt als te zwak beoordeeld. Of werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel mogen deelnemen, zijn de meningen (regelingen) verdeeld. Vestiging rechten Aandelenoptierechten ...

5. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
... van financiële ondernemingen waarvan een deel van de vaste beloning uit aandelen bestaat, mogen die pas na vijf jaar verkopen. Dit moet ervoor zorgen dat perverse prikkels in de ...

6. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... en interimmers (ZZP’ers) krijgen vaak vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie onder ogen. Denk aan: Ontwikkeling van auteursrechtelijk beschermde producten Overnamegesprekken Inzage ...

7. Aanslag- en teruggaafgrenzen   20 maart 2009
4 januari 2018  |  , ,
... en premie volksverzekering heeft betaald, kan hij om een teruggaaf vragen door middel van het zogenaamde T-biljet. Voorwaarde is dat terug te verkrijgen bedrag hoger moet zijn dan bepaald ...

8. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... zorgplicht heeft voldaan? Ja, dat moet de werkgever doen. Lees de jurisprudentie Gerechtshof 'sHertogenbosch van 21 mei 2019. ...

9. Aanvangssalaris   20 maart 2009
11 januari 2019  |  , ,
Inhoud Arbeidsovereenkomst Aanloopschalen Minimumloon Kan je het aanvangssalaris verhogen? Startsalaris Heineken te hoog Arbeidsovereenkomst Een vast onderdeel van de arbeidsovereenkomst is het ...

10. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  , ,
... naar ouderdomsregeling en het uitwisselen van gegevens over betalingsachterstanden, inkomen en vermogen kan helpen om het bereik ervan te vergroten. Dat schrijft Divosa in haar position paper voor ...

11. Aanwezigheidsdienst   12 juli 2010
10 maart 2017  |  , ,
... 8 uur. Soms kan iemand afwijken van de gemiddelde werkweek van 48 uur. Dit kan op grond van de zogenaamde ‘opt out’- of maatwerkregeling. De voorwaarden zijn: De arbeidstijd is niet langer ...

12. Abonnement krant   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... van langlopende contracten en abonnementen aan banden. Abonnementen op kranten en tijdschriften mogen slechts voor drie maanden stilzwijgend worden verlengd. Bij een proefabonnement is ...

13. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... samenwerking met het UWV gaat een lang gekoesterde wens van de uitzendbureaus in vervulling. Zij mogen nu ook bemiddelen voor de duizenden werkzoekenden uit de kaartenbakken van het UWV. Extra ...

14. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... om duidelijkheid te krijgen over de mensen met een arbeidsbeperking die onder de doelgroep van de zogenoemde banenafspraak vallen. In de praktijk komen echter maar weinig werkzoekenden voor opname ...

15. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... dat gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen aangewezen moeten worden en wordt overwogen om (weer) een normrente voor personeelsleningen in te voeren. In de praktijk wordt het ...

16. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... berekend, maar de mogelijkheid bestaat om de winstmarge per tijdvak vast te stellen, dit is de zogenaamde globalisatie. e-Herkenning Vanaf 1 juli 2014 heeft een werkgever een e-Herkenning nodig ...

17. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... weer normaal? Van de 17 miljoen Nederlanders hebben er 16 miljoen linksom of rechtsom met een zogenoemde inkomensafhankelijke regeling te maken - van een kinderopvangtoeslag voor de baby tot ...

18. Afkoop pensioen 10% ineens   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , ,
... om een hoog-laag pensioen af te sluiten als je ook een bedrag in één keer laat uitkeren. Ook de zogenaamde AOW-overbrugging mag niet in combinatie. Medewerking noodzakelijk Het eerder uit laten ...

19. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  ,
... voor de werknemer. Al met al is een afstandsverklaring een heftige zaak waar praktische haken en ogen kunnen zitten, maar waar in veel gevallen de gevolgen verstrekkend kunnen zijn. Verzekeraars ...

20. Aftrek zorgkosten   3 februari 2018
30 juli 2018  |  , ,
... kosten De Belastingdienst geeft op haar site aan welke specifieke zorgkosten wel en welke niet mogen worden afgetrokken. Voorbeelden: Wel aftrekbaar: verpleging in een ziekenhuis of een andere ...

21. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
... minder vergadert en dat medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid hebben. Daartoe worden zogenaamde squads en tribes ingericht waarin meerdere disciplines zijn vertegenwoordigd. Half juni ...

22. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... dat in voorkomende gevallen werkgevers nauwgezet moeten handelen. Ja, aldus het Gerechtshof 's-Hertogenbosch op 3 mei 2016. Case: werknemers - chauffeur - is noch beschikbaar (rijbewijs ingenomen ...

23. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... waarmee ze meer dan vijftig gezichtsuitdrukkingen kan laten zien en door camera’s in haar ogen kan ze gezichten volgen en oogcontact houden. Waarschijnlijk zou u de aandoenlijke Wall-E zo ...

24. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... gebonden door afspraken/besluiten met de OR. Rechter Vakbonden die een CAO hebben ondertekend, mogen zelf naar de rechter stappen als ze vinden dat werkgevers afspraken niet nakomen. Ze hoeven ...

25. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... speerpunt. Steeds meer bedrijven pakken MVO op als manier om te innoveren en omzet te verhogen. Duurzaamheid is een basisverwachting van de consument. De consument verwacht simpelweg dat ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 673 totaal)