Arbeidsrelatie


1. Verklaring arbeidsrelatie (VAR)   20 maart 2009
10 maart 2020  |  , , , ,
... ZZP-ers lopen gevaar Voorbeeldovereenkomsten Uitstel invoering Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) tot 1 april 2016 Transitieplan voor uitfasering VAR bekend Geen ...

2. De maatstaf beoordeling arbeidsrelatie moet worden aangepast volgens de AG   23 juli 2020
27 februari 2021  |  , , , , , , ,
De maatstaf voor de beoordeling of een arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst is moet worden aangepast, bepleit advocaat-generaal De Bock in een onlangs gepubliceerde conclusie. Alleen hoe ...

3. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
... naast de zelfstandige ook de opdrachtgever verantwoordelijk zal zijn voor de beoordeling van de arbeidsrelatie. Nu is het alleen nog de ZZP-er die hier vragen over krijgt. De Raad van State ...

4. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)   27 januari 2016
3 juni 2017  |  , , , ,
Zie Arbeidsovereenkomst / Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

5. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)   11 februari 2016
12 januari 2021  |  , , ,
Het wel en wee van de Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) komen we bijna dagelijks tegen. De verschillende aspecten plaatste de redactie HR-kiosk in subrubrieken. Zie onder (klik op de ...

6. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... uitgeven van werken of het (doen) vervoeren van personen of zaken. NB: Als er sprake is van een arbeidsrelatie (omdat er naast arbeid en loon een gezagsverhouding aanwezig is), dan kan de ...

7. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... tot ruim 400.000. Daarnaast hebben we diverse organisaties van gegevens voorzien over arbeidsrelaties en inkomsten, zodat zij hun taken kunnen vervullen. Denk hierbij aan organisaties ...

8. Adverteren   21 maart 2011
Onze overtuiging Wij zijn er van overtuigd dat een goede arbeidsrelatie alleen bestaat als de werkgever en de werknemer weten wat hun rechten en plichten zijn. We publiceren de toepassing van ...

9. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... onvoldoende functioneren: ernstig gewetensbezwaar; verwijtbaar handelen of nalatigheidverstoorde arbeidsrelatie; veelvuldig ziekteverzuim. Geen toestemming van UWV of kantonrechter. Er zijn ...

10. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... te maken. De tool is gebouwd in samenspraak met advocaten gespecialiseerd in internationale arbeidsrelaties, kunnen werkgevers de belangrijkste keuzes zelf maken, zoals: Termijn contract: ...

11. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... arbeidsovereenkomst Verschil tussen loon en aanneemsom, commissie etc. Werk zelf verrichten Naam arbeidsrelatie niet van belang Dienstbetrekking Vormvrij Inhoud van arbeidsovereenkomst ...

12. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... is niet voldoende, ook niet wanneer vast zou staan dat voor de werknemer duidelijk was dat de arbeidsrelatie niet wordt voortgezet en de werknemer geen nadeel heeft geleden door het ...

13. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... basis aan op grond waarvan de werkgever en de werknemer gezamenlijk afspraken maken over de arbeidsrelatie tussen beide partijen, werkgever en werknemer dus. De afspraken gaan onder andere ...

14. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... weet wat de bedoelingen van de werkgever zijn als het gaat om het al dan niet voortzetten van de arbeidsrelatie, zodat daarover geen misverstand kan ontstaan en de werknemer, als dat nodig is, ...

15. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... procent). Bij zelfstandigen zonder personeel is dat 84 procent. Bij werknemers met een flexibele arbeidsrelatie komt het iets vaker voor dan bij vaste werknemers: 68 procent tegen 59 procent. ...

16. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... een aanvulling in de arbeidsvoorwaarden die kenbaar moeten worden gemaakt bij het aangaan van een arbeidsrelatie. Het gaat hier met name om een aanpassing van de arbeidsovereenkomst voor nieuwe ...

17. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... werken Implementatie en uitvoering van de gewijzigde Arbowet door bedrijven Verkenning Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden Heeft u uw coronaprotocol al in de RI&E opgenomen? ...

18. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... stap voor gezonder Nederland Eerste Arbodienst speciaal voor vrouwen SER onderzoekt effecten arbeidsrelaties op Arbo VGM Checklist voor Aannemers Kampen voorloper met ‘omgekeerde’ ...

19. Artiestenregeling   16 februari 2010
22 maart 2018  |  , , ,
... vergoedingsregeling Administratieve verplichtingen Inhoudingsplichtigenverklaring Verklaring arbeidsrelatie Advies laag inkomen Naslag Wat is een 'artiest'? Artiesten zijn personen die (al ...

20. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... gewetensbezwaren heeft tegen de werkzaamheden en u kunt geen ander werk bieden. bij een verstoorde arbeidsrelatie die niet meer te herstellen is. bij andere omstandigheden. Bijvoorbeeld als uw ...

21. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... Het vertrouwen tussen werkgever en werknemer is volgens de minister de basis voor een goede arbeidsrelatie. (Bron: Rendement, 4 jun. 2021) Werkgevers: vaccinatiestatus vastleggen voor deel ...

22. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... die moet worden gevolgd: Bij ontslag vanwege persoonlijke redenen – bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren – moet de werkgever naar de kantonrechter. Ontslag wegens ...

23. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... Het vaderschapsverlof wordt verlengd van twee naar vijf dagen, kosten 75 miljoen. Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt vervangen door modelovereenkomsten die de ...

24. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... bestuurders en commissarissen van in Nederland gevestigde vennootschappen Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) heeft vanaf 1 mei ...

25. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... de cumulatiegrond. Zie voor meer details Wet DBA Het kabinet zal de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) eerst in 2012 vervangen. Dit houdt tevens in dat in 2020 ...


Bekijk items: 1 tot 25 (330 totaal)