Nen-Normen


1. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... daarna zijn ook de laatste beleidsregels verdwenen. Diverse beleidsregels hangen nu nog samen met NEN-normen (Nederlandse normen). Deze NEN-normen zijn afgesproken door het bedrijfsleven. Ze ...

2. Diversen   2 maart 2019
13 mei 2020  |  ,
... veelbelovend voor minder autogebruik Luchtfietsen op Zwols plastic met onvermoede voordelen Eerste NEN-normen voor circulaire economie Circulaire ondernemers krijgen hulp om door te breken Tien ...

3. Ergonomie   3 oktober 2009
27 februari 2021  |  , ,
Inhoud Begrip Ergonomische normen Standpunt Hoge Raad inzake NEN-normen Auteursrecht Nieuwe Normen-app Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening Informatie Nieuwe NEN-norm ...

4. Huishoudelijke werkers   20 maart 2009
12 juli 2020  |  , , , ,
Inhoud Dienstverlening maximaal drie dagen per week Minimum loon Dienstverlening meer dan drie dagen per week Checklist Alfahulp Wet maatschappelijke ondersteuning Au-pair ILO-verdrag Verbetering ...

5. NEN-normen gratis?   18 april 2012
19 april 2012  | NEN  | Fred Barkhuis  | ,
Diverse Arbo-beleidsregels hangen samen met NEN-normen (Nederlandse normen). Deze NEN-normen zijn afgesproken door het bedrijfsleven, ze bevatten procesbeschrijvingen en technische gegeven. ...

6. Eerste NEN-normen voor circulaire economie   23 januari 2019
24 januari 2019  | CM  | Fred Barkhuis  | , , ,
De eerste Europese normen voor circulaire economie zijn goedgekeurd. Deze normen gaan over het efficiënt en circulair omgaan met materialen van producten die vallen onder de Ecodesign richtlijn: ...

7. For women only   20 oktober 2015
21 oktober 2015  | Nuance  | Fred Barkhuis  | , ,
Tachtig procent van de vrouwen werkt op een bureaustoel met dimensies die niet zijn afgestemd op hun maten en vormen, maar op die van de man. Nuance kwam met de oplossing.

8. Herziening NEN 1824, norm voor de oppervlakte van werkplekken   23 oktober 2019
25 oktober 2019  | NEN  | Fred Barkhuis  | , ,
In NEN 1824 wordt vanuit ergonomisch oogpunt beschreven wat de minimumeisen zijn voor de hoeveelheid vloeroppervlakte van kantoorwerkplekken. Huidige en toekomstige ontwikkelingen zullen impact ...

9. Inzicht bedrijfsactiviteiten: wijzigingen NEN 4400-1 en NEN 4400-2   17 december 2018
19 december 2018  | Mazars  | Fred Barkhuis  | , , ,
Met ingang van 1 januari 2019 worden er wijzigingen in het SNA-keurmerk doorgevoerd (NEN 4400-1 en NEN 4400-2). Vanaf deze datum zult u verschillende bedrijfsactiviteiten gegroepeerd inzichtelijk ...

10. NEN faciliteert snelle afspraken voor maatregelen COVID-19   9 mei 2020
12 mei 2020  | NEN  | Fred Barkhuis  | , , , ,
NEN heeft een zogenaamde ‘fast track’ procedure ontwikkeld. Hiermee kan in korte tijd een NEN-spec worden ontwikkeld. Deze snel vast te leggen afspraken en richtlijnen bieden praktische ...

11. Nieuwe Normen-app   26 maart 2014
27 maart 2014  | NEN  | Fred Barkhuis  | 
Binnen de ergonomie - het aanpassen van de (werk)omgeving aan de mens - treft men vele NEN-normen aan, ook komen er steeds weer NEN-normen bij. Deze nieuwe normen zijn nu gratis op iPhone en ...

12. Verwijs in de wet niet te snel naar normen   20 oktober 2015
23 oktober 2015  | Arbeidsomstandigheden, Ergonomie, NEN-normen  | Fred Barkhuis  | , ,
De overheid moet bij voorkeur niet verwijzen naar een (NEN) norm, maar alleen de inhoudelijke eis in de wet opnemen. Dan kunnen bedrijven zelf bepalen hóe ze aan die eis gaan voldoen.


12 items