Onderbreking


1. Loopbaanonderbreking   20 maart 2009
12 juni 2019  |  ,
Wetten ingetrokken Per 1 december 2001 is de Wet financiering loopbaanonderbreking (Wet Finlo) ingetrokken. Daarvoor in de plaats is in de Wet arbeid en zorg een soortgelijke regeling opgenomen, ...

2. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Minimum loon Gevolgen niet nakomen re-integratie verplichtingen Wanneer er in een ziekteperiode onderbrekingen plaatsvinden hoe lang duurt dan de loondoorbetaling? Werkgevers kunnen een ...

3. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... afgesloten. De werkgever had meer succes kunnen hebben als hij de werknemer pas na zes maanden onderbreking weer in dienst had genomen als beveiliger, of hem aansluitend een andere functie had ...

4. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
11 juni 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... de termijn van een jaar worden perioden waarin arbeid wordt verricht, die elkaar opvolgen met een onderbreking van niet meer dan drie maanden samengeteld. De vorige volzin is van overeenkomstige ...

5. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... de arbeidsmarkt in Nederland zijn zeer divers. De vlucht uit eigen land is de oorzaak van loopbaanonderbreking. Mede hierdoor is er bij vluchtelingen sprake van aanvankelijke onderbenutting van ...

6. Beeldschermen   10 augustus 2015
9 november 2020  |  , ,
... achter beeldscherm, vervalt De absolute norm voor pauzes bij beeldschermwerk van iedere 2 uur een onderbreking past niet bij de huidige variatie aan beeldschermwerk. Werken in de moderne tijd ...

7. Diversen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
15 april 2021  |  ,
... dat er meer situaties als bovenstaande voor zouden moeten komen. Terugkeren op de werkvloer na een onderbreking van een carrière lijkt misschien een fluitje van een cent. ‘Maar een gat in je CV ...

8. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar te aan te gaan. Dit wordt weer drie jaar. De onderbreking van zes maanden in de ketenbepaling blijft gelijk. Naast de uitzondering voor ...

9. Gelijke beloning mannen vrouwen   22 januari 2011
14 november 2022  |  , , , , ,
... vrouwen vaker hun carrière onderbreken of minder uren gaan werken na de komst van kinderen. Onderbrekingen van de arbeidsmarktloopbaan en deeltijdwerk verkleinen de carrièrekansen van ...

10. Ketenbepalingen   10 april 2017
18 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... totale duur van de keten wordt beperkt tot 2 jaar. Bovendien ontstaat pas een nieuwe keten bij een onderbreking van zes maanden. Kortom, het laatste tijdelijke contract wordt automatisch omgezet ...

11. Kolven   18 maart 2018
18 maart 2018  |  ,
... gelegenheid en stelt, waar nodig, een geschikte af te sluiten besloten ruimte ter beschikking. De onderbrekingen, bedoeld in het eerste lid, vinden plaats zo vaak en zo lang als nodig is doch ...

12. Maaltijden   20 maart 2009
17 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... reist en eindigt met de week waarin hij voor het laatst naar deze plaats reist. Bij lange onderbrekingen vangt de referentieperiode opnieuw aan. Ook bij incidentele onderbrekingen blijft ...

13. Nevenwerkzaamheden   21 februari 2010
17 augustus 2019  |  ,
... en provinciaal niveau met uitzondering van de zittende politieke ambtsdrager zolang deze zonder onderbreking zijn ambt vervult in dezelfde gemeente of provincie. Voor politieke ambtsdragers die ...

14. Opvolgend werkgeverschap   27 september 2015
20 juli 2023  |  ,
... wel of niet samentellen van twee dienstverbanden afhankelijk is van de omstandigheden waaronder de onderbreking tot stand is gekomen en de duur van de onderbreking: Omstandigheden Indien een ...

15. Pensioen   1 januari 2012
9 februari 2016  |  , , ,
... worden onderbroken door een periode van ten minste één jaar. Na een dergelijk lange onderbreking gaat de 26-wekeneis opnieuw lopen. Uitzendkrachten die op 1 januari 2004 al aan de ...

16. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)   20 maart 2009
3 augustus 2020  |  , , ,
... als sollicitatietraining, opstellen ondernemingsplan, opleiding en trainingen; tijdelijke onderbreking loopbaan: het persoonlijke ontwikkelingsfonds geeft de werknemer de mogelijkheid om ...

17. Sabbatical leave   20 maart 2009
1 augustus 2020  |  , , , , , ,
... rust en bezinning. Geen wettelijk basis meer Per 1 december 2001 is de Wet financiering loopbaanonderbreking (Wet Finlo) ingetrokken. Daarvoor in de plaats is in de Wet arbeid en zorg een ...

18. Scientific Management (1920-1945)   20 maart 2009
17 april 2017  |  , ,
... feitelijke werktijd van een goede arbeider moet worden toegevoegd om met onvermijdbaar oponthoud, onderbrekingen en kleine ongelukken rekening te houden; bestudeer en registreer het percentage ...

19. Staking   20 maart 2009
29 juni 2021  |  , , ,
... zijn onder meer het boycotten van bepaalde werkzaamheden (bijv. overwerk), bedrijfsbezetting, werkonderbreking of langzaam-aan-actie, stiptheidsactie, blokkade en sitdownstaking. Het recht om te ...

20. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
29 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... transitievergoeding arbeidsovereenkomsten, die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van meer dan drie maanden hebben opgevolgd (of een kortere termijn op grond van de ...

21. Transitievergoeding (looncomponenten en arbeidsduur)   14 januari 2015
4 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... Gevraagd wordt waarom voor de periode tot 1 juli 2015 er niet voor gekozen is deze zogenoemde onderbrekingsperiode te stellen op 3 maanden, waarbij uitgegaan wordt van de veronderstelling dat ...

22. Transitievergoeding (overgangsregeling)   5 februari 2015
15 november 2016  |  , ,
... telt straks alleen nog het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 - met een onderbreking korter dan zes maanden - mee voor de transitievergoeding. Zo wordt voorkomen dat ...

23. Transitievergoeding (uitzendkracht)   7 september 2016
14 januari 2022  |  ,
... maandsalaris Fasensysteem Kostprijsberekening Bepaalt transitievergoeding salaris uitzendkracht? Onderbreking arbeidscontracten bij uitzendkrachten Binnen 6 maanden nieuwe baan bij dezelfde ...

24. Varia   26 mei 2019
27 mei 2019  |  ,
... 15 procent van de verzuimkosten. Kortdurend verzuim is nadelig voor de medewerker. Het leidt tot onderbreking van het werkritme en het kan zijn dat hij niet goed in zijn vel zit. Dan de ...

25. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... totale duur van de keten wordt beperkt tot 2 jaar. Bovendien ontstaat pas een nieuwe keten bij een onderbreking van zes maanden. Vanaf 2018 (?) krijgen sociale partners meer ruimte om af te wijken ...


Bekijk items: 1 tot 25 (50 totaal)