Poortwachter


1. Wet verbetering poortwachter (WVP)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , ,
... Wie draagt de kosten van re-integratie? Ziekte na tijdelijk dienstverband Mediator Interventie Poortwachterscentrum Ontslag Uitbreiding doelgroep re-integratieverplichtingen per 1 juli 2011 ...

2. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk ...

3. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... het BSN-nummer door ondernemers, meer in het bijzonder door banken e.a. voor het uitoefenen van de poortwachtersfunctie bij het voorkomen van witwassen. Nederlandse regering wil aanpassingen AVG ...

4. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... Nieuws, 4 sep. 2017) De computer als filter van sollicitanten Met kunstmatige intelligentie als poortwachter in sollicitatieprocedures wordt jouw cv steeds minder relevant. Algoritmes worden ...

5. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... en vervangt onder meer de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW); 2002: Wet verbetering poortwachter (WVP) stelt nieuwe regels betreffende het melden, begeleiden en herstellen van ...

6. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... Dat doet het UWV als een werkgever niet (op tijd) aan de administratieve verplichtingen van de Wet poortwachter voldoet. Bijvoorbeeld als hij het re-integratieverslag niet op tijd aanlevert. Nu ...

7. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... de Pemba-premie verschuldigd is, wordt verkort van vijf naar vier jaar; de Wet verbetering poortwachter blijft ook in het tweede jaar van toepassing; ook bij een tijdelijk dienstverband ...

8. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... tot opzegging van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte van de AOW-gerechtigde; de Wet verbetering poortwachter (inclusief de re-integratie) is van kracht. Wat de re-integratie betreft is bij ...

9. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van onderstaande onderwerpen om daarmee te worden doorverbonden: Ziektewet (ZW); Wet Verbetering Poortwachter (WVP); Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte (Wulbz); Wet Werk en Inkomen naar ...

10. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... partijen is twijfel geuit of een aantal aannames van de AP wel strookt met de Wet verbetering poortwachter. Het gaat hierbij onder andere om zaken als het bespreken en het verwerken van ...

11. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... ziek wordt draagt de werkgever financiële en re-integratie verplichtingen. De Wet verbetering poortwachter (Wvp) is in 2002 ingevoerd en hierdoor wordt een actieve rol van de werkgever en ...

12. Curriculum Vitae (CV)   1 december 2015
24 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... en TQL, okt. 2017) De computer als filter van sollicitanten Met kunstmatige intelligentie als poortwachter in sollicitatieprocedures wordt jouw CV steeds minder relevant. Algoritmes worden ...

13. HR Kiosk BV   16 mei 2017
12 mei 2020  |  , , ,
... op het gebied van personeel. Bijvoorbeeld bij vragen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, de Wet Poortwachter en re-integratie, of begeleiding van een medewerker die onvoldoende functioneert. ...

14. HR-kiosk Services   5 september 2015
... een gecompliceerd ontslag, een langdurig zieke medewerker waardoor u te maken krijgt met de Wet Poortwachter en re-integratie of de begeleiding van een medewerker die onvoldoende functioneert. ...

15. Kosten   26 mei 2019
8 maart 2023  |  ,
... in verzekeringen als ook voor re-integratievragen en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter stelt Van der Pol. Het inrichten van goed preventie-, verzuim- en ...

16. Nederland   10 maart 2018
6 juni 2021  |  ,
... witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Op die manier kunnen deze instellingen hun poortwachtersrol effectiever vervullen. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel ...

17. Onregelmatige diensten en continuediensten   20 maart 2009
8 januari 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... die werkzaam zijn als triagist* op huisartsenposten in Zuid-Holland. * Een triagist fungeert als poortwachter voor spoedeisende hulp op een huisartsenpost. Hij/zij beoordeelt de zorgvraag van de ...

18. Ontslag via het UWV   7 mei 2009
19 augustus 2017  |  , ,
... te schrijven aan maatregelen om arbeidsongeschiktheid terug te dringen zoals de Wet verbetering poortwachter uit 2002 en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte uit 2004. UWV ...

19. Onze oplossingen   21 juni 2023
... een gecompliceerd ontslag, een langdurig zieke medewerker waardoor u te maken krijgt met de Wet Poortwachter en re-integratie of de begeleiding van een medewerker die onvoldoende functioneert. ...

20. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
... bereikt. Daarmee is het ziekteverzuim voor het eerst sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter in 2002 weer terug op het ‘oude’ niveau. De wet, die werkgevers verantwoordelijk ...

21. Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Bij dit alles blijft de eigenrisicodrager afhankelijk van het UWV dat als poortwachter de enige instantie de herbeoordelingen in de WGA-periode mag uitvoeren. In de rol ...

22. Werkloosheid (uitkeringen)   20 maart 2009
18 juni 2020  |  , , , , , , , , ,
... Verrekening pensioen met WW-uitkering Opbouw bij ziekte Verwijtbaar werkloos Fictieve opzegtermijn Poortwachterstoets Sectorfonds en suppletie Garantieregeling bij vinden werk voor minder uren dan ...

23. Wet WIA (inleiding)   9 maart 2010
8 maart 2023  |  , , , ,
... oplevert, noemt men het WIA-hiaat. WIA-beoordeling UWV Het UWV kent een drietal beoordelingen: poortwachterstoets: hebben werkgever en werknemer zich in de eerste twee voorafgaande jaren ...

24. Wetten en jurisprudentie   26 mei 2019
27 mei 2019  |  ,
... ook onderstaande alinea over 'Plannen aanpassing Ziektewet'. Melding ziekteverzuim Volgens de Wet Poortwachter meldt de werknemer zijn verzuim op de eerste dag aan zijn werkgever. De werkgever ...

25. Zorgverzekering 2020   29 juli 2019
17 juli 2020  | 
... verzuimverzekering geheel of gedeeltelijk bekostigen. Deze MKB Verzuim Ontzorg Verzekering is poortwachterproof. Als de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en verzekeraar opvolgt, ...


Bekijk items: 1 tot 25 (39 totaal)