Verzekeringsarts


1. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... bezwaarprocedure Regionale trendrapportage banenafspraak Jaarverslag UWV 2016 Taakdelegatie voor verzekeringsartsen Juninota 2017, ontwikkelingen wetten en fondsen UWV 2017-2018 ...

2. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... of dit herstel al is opgetreden en of zij nu gedeeltelijk of volledig arbeidsgeschikt zijn. De verzekeringsarts kan ook na de periode van vijf jaar nog een oproep voor een professionele ...

3. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... in. Om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten investeert het kabinet tien miljoen ...

4. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor een ArbeidsOngeschiktheidsfonds (Aof) voor alleen kleine werkgevers. Vanaf 2021 beoordeelt de verzekeringsarts van UWV niet meer het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets van de ...

5. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... uit een nieuwe of aparte beroepsgroep in het leven te roepen. De artsenfederatie ziet bedrijfs- of verzekeringsartsen als aangewezen medici om deze rol op zich te nemen. De KNMG heeft haar visie ...

6. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... beschikbaar. Voor 2018 is 25 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld om de capaciteit van verzekeringsartsen te vergroten. In 2019 en later is naast de al toegekende basismiddelen € 44 ...

7. Overtreding en boete   28 maart 2018
16 juni 2021  |  , ,
... mag alleen als dit onder verantwoordelijkheid van een arts gebeurt, bijvoorbeeld een verzekeringsarts. (Bron: PW, 14 nov. 2017 Privacy bij ziekte blijft problematisch Uit ...

8. Problemen en kritiek   21 maart 2018
6 januari 2020  |  , ,
... herbeoordeling arbeidsongeschikten UWV loopt verder op UWV start nieuwe wervingscampagne verzekeringsartsen UWV heeft kwart budget niet benut Kritiek op controle ontslagaanvragen door ...

9. Sociale zekerheid (inleiding)   20 maart 2009
10 mei 2024  |  , , , , , , , , , ,
... aan deze mensen is goede communicatie tussen behandelaars, arbeidsdeskundigen, bedrijfs- en verzekeringsartsen essentieel. Hoewel UWV diverse maatregelen heeft getroffen om beoordeling en ...

10. Veranderingen 2021   31 mei 2019
7 januari 2021  |  , , , ,
... Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Vanaf 2021 ontvangen (kleine) werkgevers een financiële ...

11. Wet WIA (inleiding)   9 maart 2010
8 maart 2023  |  , , , ,
... aanvraag kunt doen. Na de aanvraag Na de aanvraag krijgt de werknemer een gesprek met een van de verzekeringsartsen van het UWV. Met de arts worden de medische klachten besproken en wat die ...

12. Wetten en regels   1 juli 2018
15 december 2021  |  , ,
... in. Om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten investeert het kabinet tien miljoen ...

13. Taakdelegatie voor verzekeringsartsen   8 juli 2017
11 juli 2017  | UWV  | Fred Barkhuis  | , ,
Taakdelegatie wordt definitief opgenomen als werkwijze in de dienstverlening van UWV. Het gaat om delegatie van werkzaamheden naar de sociaal medisch verpleegkundige of medisch secretaresse. Deze ...

14. UWV start nieuwe wervingscampagne verzekeringsartsen   18 maart 2018
20 maart 2018  | UWV  | Fred Barkhuis  | , , ,
UWV is een campagne gestart om artsen te werven. Alleen al dit jaar zijn 180 artsen nodig.

15. Het UWV werkt wachtlijsten op illegale wijze weg: uitkering verstrekt zonder beoordeling arts   26 april 2023
14 januari 2022  | Trouw / NOS  | Angeline Brok  | , , ,
Het UWV kampt met grote achterstanden bij het keuren van mensen door een tekort aan verzekeringsartsen. Circa 60.000 dossiers moeten nog bekeken worden. Op het ministerie van sociale zaken liggen ...

16. Meer zekerheid werkgevers over loondoorbetaling zieke werknemers   1 oktober 2020
5 oktober 2020  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | , , ,
... Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Deze wetswijziging, die vandaag aan de Tweede Kamer is ...

17. Procederen tegen het UWV   19 september 2017
21 september 2017  | BG Magazine  | Fred Barkhuis  | , , ,
... regelmatig voor dat het UWV zich beroept op een medische rapportage van zijn eigen deskundige: de verzekeringsarts. Bij veel rechtzoekenden leidt dit tot grote frustraties; is deze medisch ...


17 items