Dagloonberekening


1. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Uitkeringen voor langdurige arbeidsongeschikten Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) Einde ...

2. Bezuinigingen   21 maart 2018
8 februari 2020  |  ,
... werkloosheid, zwangerschap). Dit moet deels handmatig worden gedaan. De referteperiode voor dagloonberekening zal daarom worden vastgesteld met toepassing van het laatste aangiftetijdvak ...

3. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... Wijziging Dagloonbesluit: volledige WW-uitkering bij ziekte Referteperiode en nabetaling voor de dagloonberekening Hoe wordt het dagloon WW (ZW) berekend bij 2 banen Toelichting op nieuwe ...

4. Eigenrisicodrager ZW   13 juni 2013
14 april 2018  |  , , ,
... door UWV. Ook kunnen ze gegevens die nodig zijn voor deze berekening gratis aanvragen. De gratis dagloonberekening was eerst alleen mogelijk van 1 juni tot 1 november. Deze periode is nu met 2 ...

5. Asscher toch bereid dagloonberekening aan te passen   24 september 2015
25 september 2015  | Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | , ,
Eerst nee en nu weer ja, minister Asscher is overstag. Er spelen drie wijzigingen van het dagloonbesluit.

6. Wordt bij onbetaald ouderschapsverlof de dagloonberekening gebaseerd op het normale loon?   7 augustus 2017
6 mei 2017  | , , ,
Vraag Als je voor de eerste dag van ziekmelding een half jaar onbetaald ouderschapsverlof hebt gehad gedurende 1 dag per week, en je die maanden dus een lager SV-loon had, heeft dit dan nadelige ...

7. Hoe wordt het dagloon berekend in geval van ziekte of verlof tijdens dienstbetrekking   7 augustus 2017
12 mei 2017  | , ,
Vraag Als je voor de eerste dag van ziekmelding een half jaar onbetaald ouderschapsverlof hebt gehad gedurende 1 dag per week, en je die maanden dus een lager sv-loon had, heeft dit dan nadelige ...

8. Kan een nabetaling gekort worden op de WIA-uitkering?   11 mei 2023
19 april 2022  | , , , , , ,
... zij dit uit. Onze visie is dat, of het wordt niet gekort of de uitkering wordt meegenomen in de dagloonberekening. Voor de dagloonberekening past men zeer rigide de gegevens uit de ...

9. Moet werkgever (eigen risicodrager) het ZW-dagloon met terugwerkende kracht verhogen?   11 mei 2023
5 april 2023  | , , , ,
Vraag De vraag is dus of de werkgever (eigen risicodrager) ook het dagloon voor de ZW met terugwerkende kracht moet verhogen wanneer er een cao-verhoging plaatsvindt? Antwoord Het antwoord dat ik ...

10. Nabetaling na de referteperiode voor de dagloonvaststelling   31 januari 2018
31 januari 2018  | , ,
Vraag Bij berekening dagloon voor WW wordt een referte periode gebruikt. Als in deze periode een BBRA (CAO) verhoging plaats vindt, maar die wordt pas uitbetaald nadat de referteperiode is ...

11. Telt een bonus die via de WKR is uitbetaald mee voor het jaarinkomen?   15 mei 2018
27 maart 2018  | , , ,
... wel? Antwoord Wanneer een bonus onder de WKR onbelast wordt uitbetaald, telt deze niet mee voor de dagloonberekening voor de uitkeringen (WW en WIA). Maar telt ook niet mee voor uw jaarinkomen. ...

12. UWV slaat plank volledig mis bij korting inkomsten   29 januari 2021
29 januari 2021  | , , , ,
Vraag Ik heb gemerkt dat mijn dagloon voor de WIA (IVA) aanmerkelijk lager is vastgesteld dan indertijd voor de WW. Ik ontvang hierdoor een paar honderd euro (netto) minder aan uitkering per ...

13. Wat gebeurt er als ik ziek wordt tijdens ouderschapsverlof?   10 mei 2017
10 mei 2017  | , , , , ,
... Kan ik het ouderschapsverlof intrekken? Antwoord Het korte antwoord op uw twee vragen is, dat: Uw dagloonberekening voor de sociale wetten, dus WW of WIA, wordt negatief beïnvloed wanneer het ...


13 items