Keuring


1. Bekeuring leaseauto   4 september 2013
3 september 2019  |  , ,
... de telefoon opnemen. Die bedrijfscultuur leidt in veel gevallen tot appen achter het stuur. Een bekeuring kost 235 euro. Wat er met veelplegers (degenen die eisen dat de telefoon direct wordt ...

2. Wet op de Medische Keuringen (WMK)   20 maart 2009
29 maart 2021  |  , , ,
Inhoud Wet Wijziging wetgeving medische keuringen Aanstellingskeuringen Leidraad Aanstellingskeuringen Klachtrecht aanstellingskeuringen Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Keuringsverbod ...

3. 30%-regeling   20 juli 2010
9 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... persoonlijke papieren, zoals verblijfsvergunningen, visa en rijbewijzen; de kosten voor medische keuringen en vaccinaties voor het verblijf in het werkland; de dubbele huisvestingskosten, omdat ...

4. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... een beloningsregeling zijn. Volgens de wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft een werkgever goedkeuring van zijn OR nodig voor elke beloningsregeling. Bonussen hoge inkomens extra belast Vanaf ...

5. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
Inhoud Nieuw besluit 17 november 2015 Aanpassing aan pensioenwetten Goedkeuringen Aanwijzingen Onderdelen Nieuw besluit 17 november 2015 Het besluit 17 november 2015 is een samenvoeging en ...

6. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Divosa, UWV en Cedris) beoordeelt de plannen van de arbeidsmarktregio’s en ondersteunt na goedkeuring de regio’s bij de uitvoering van hun project. Verder organiseert deze ...

7. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... blijven de voorwaarden gelijk aan 2019. De plannen zijn nog onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring. (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 15 sep. 2020) De wijzigingen zijn: Vanaf ...

8. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... Bravo, ludieke grappen worden langer onthouden en hebben wellicht meer invloed dan de zoveelste bekeuring of erger. 41 procent volwassenen drinkt niet of hooguit 1 glas alcohol per dag In 2019 ...

9. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... het maximale premieloon toegestaan; 2004: Er treedt een nieuw Schattingsbesluit in werking. De WAO-keuringen worden veel strenger en alle bestaande WAO-ers tot 50 jaar worden opnieuw aan een ...

10. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... 800.000 mensen in Nederland een arbeidsongeschiktheidsuitkering terwijl in 2015 slechts 32.000 herkeuringen zijn gepland. Opmerking redactie: Het is aannemelijk dat het hier gaat om verborgen ...

11. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... door aannemen baan in tweede spoortraject? Feitelijke verdiensten per 1 juli leidend bij WIA-keuring Loondoorbetalingsplicht vervalt na twee jaar Als arbeidsongeschiktheid langer dan twee ...

12. Arbeidsongeschiktheidspensioen   20 maart 2009
10 juli 2020  |  ,
... van aanvragen voor een Militair invaliditeitspensioen (MIP) en verzoeken om een herkeuring of voorzieningen. Sommige veteranen worden daarnaast door het ministerie van Defensie ...

13. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... aanwezig zijn. De Arbodiensten houden ook spreekuur voor werknemers, voeren specifieke medische keuringen* uit en keuren periodiek oudere werknemers of werknemers die regelmatig aan bepaalde ...

14. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... en systemen die risico’s inhouden voor de arbeidsveiligheid, is een certificaat of een keuringsbewijs verplicht. Binnen de randvoorwaarden van de overheid, stellen branches hiervoor ...

15. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... isolerende of beschermende kleding voor (werk)kleding en uniformen; een verplichte medische keuring; een aanstellingskeuring; een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een ...

16. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... is, maar ook goedgekeurd is voor het uitoefenen van zijn functie/beroep.. Dat bij een eventuele afkeuring niet in detail verteld mag worden wat het gebrek is kunnen wij in het kader van de ...

17. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... rechter een streep door. Een leaseauto is een arbeidsvoorwaarde die de werkgever niet zonder goedkeuring van de getroffen medewerkers mag aanpassen. Werkgever had de leaseregeling alleen mogen ...

18. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... voor plaatsen tracking cookies Waarschuwing voor neptoezichthouder Samenwerking AP en RvA: goedkeuring AVG-certificaten AP kijkt naar Nederlandse autofabrikanten Gebruik telecomdata tegen ...

19. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
... van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur ...

20. Bedrijfsparen   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , , ,
... om hun opleidingsbudget veilig over jaar- en organisatiegrenzen mee te nemen. De fiscale goedkeuring die XS2talent heeft, staat bovendien cafetarisering toe (uitwisseling van ...

21. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... orgaan nog niet opgericht, verbindt de AP daarom een opschortende voorwaarde aan de goedkeuring. Dat betekent dat de code pas wordt goedgekeurd na de oprichting van een orgaan. (Bron: ...

22. Begroting   8 maart 2018

... opleidingen enzovoort, ook de te verwachten kosten voor werving en selectie opgenomen. Na goedkeuring van de directie is er sprake van een budget waaraan de afdeling gebonden is. Regelmatig ...

23. Belasting Toegevoegde Waarde (Lease-auto)   5 maart 2012
26 februari 2021  |  , , , , ,
... besluit inzake de margeregeling een forfait toe te passen van 1,5% (zie boven), is deze goedkeuring uitgebreid voor oudere auto’s die al vijf jaar – inclusief het aanschafjaar – in ...

24. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... van de deelnemer en de juridische houdbaarheid van de verplichtstelling. De tijdelijke goedkeuring voor toepassing van de middelloonfranchise bij risico-nabestaandenpensioen volgens het ...

25. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... alfabetische volgorde Vooraf wordt opgemerkt dat vele van de onderstaande veranderingen nog de goedkeuring van het parlement moeten hebben. Te veranderen personele onderwerpen in alfabetische ...


Bekijk items: 1 tot 25 (251 totaal)