Wet Poortwachter


1. Wet verbetering poortwachter (WVP)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , ,
... praktijk’ Herplaatsing van werknemer in concernverband Werkwijzer poortwachter 1 december 2018 Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-9 (coronavirus) Quick start bij Werkwijzer Poortwachter ...

2. Wet WIA (inleiding)   9 maart 2010
8 maart 2023  |  , , , ,
Inhoud Korte inhoud WIA WIA-beoordeling UWV Vier groepen Burgerlijk Wetboek Kritiek Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) Cijfers Aanvullen loon Verhalen WGA-premie Evaluatie WIA Aanbevelingen ...

3. Wetten en jurisprudentie   26 mei 2019
27 mei 2019  |  ,
Inhoud Definitie Verschillende voorzieningen loondoorbetaling bij ziekte Melding Nieuwe Ziektewet (BeZaVa) Ziek tijdens de collectieve bedrijfssluiting vanwege vakantie Arboconvenant Definitie ...

4. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

5. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud. Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere ...

6. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Op naar nieuwe Europese privacywetgeving Om welke privacygegevens gaat het? Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Bewaartermijnen persoonsgegevens Verwerkersovereenkomst (AVG) Geen ...

7. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... te koppelen om fraude met belastingen, uitkeringen en toeslagen op te sporen. Hiervoor is de Wet SUWI vorig jaar oktober gewijzigd (toelichting). Ministers Asscher en Opstelten publiceerden ...

8. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... nauwelijks sinds 2013 Woord vooraf In een tijdsbestek van circa tien jaren heeft een stroom van wetten en reorganisaties geprobeerd de groei van het aantal langdurig arbeidsongeschikten (mensen ...

9. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers Vernieuwd wetsvoorstel loondoorbetaling bij ziekte en WIA Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie ...

10. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Wat is loon? Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling ...

11. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Geen wettelijke regel Pensioenbeding Uitspraak Hof van Justitie EU Uitspraak Hoge Raad Nieuw contract Wettelijke en andere bepalingen DoorwerkCAO Wijziging ontslagregels voor AOW-ers ...

12. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... waar gaat het mis? Campagne 'Privacy gaat iedereen wat aan' Werkgevers in de knel door privacywet Jaarverslag 2017 Privacywaakhond vreest tandeloos te zijn door geldgebrek Onrust bij ...

13. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
1. Aanpassingen wetgeving in 2022 2. Vragen en antwoorden Belastingplan 2022 w.o. gericht vrijstelling thuiswerkkosten Aanpassingen wetgeving in 2022 Bij het definitief worden van alle ...

14. Curriculum Vitae (CV)   1 december 2015
24 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... jaar geleden) en de etnische herkomst van de man. Om die etniciteit aan te duiden, gebruikten de wetenschappers deels een 'duidelijk Hollandse naam' en deels een 'Arabisch klinkende naam'. ...

15. HR Kiosk BV   16 mei 2017
12 mei 2020  |  , , ,
... op het gebied van personeel. Bijvoorbeeld bij vragen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, de Wet Poortwachter en re-integratie, of begeleiding van een medewerker die onvoldoende ...

16. HR-kiosk Services   5 september 2015
... een gecompliceerd ontslag, een langdurig zieke medewerker waardoor u te maken krijgt met de Wet Poortwachter en re-integratie of de begeleiding van een medewerker die onvoldoende ...

17. Kosten   26 mei 2019
8 maart 2023  |  ,
... kan werkgever duur komen te staan Werkgevers die zich niet tijdig voorbereiden op de nieuwe Ziektewet (BeZaVa), krijgen binnenkort de rekening gepresenteerd. Zieke (ex-)werknemers in 2014 zijn ...

18. Nederland   10 maart 2018
6 juni 2021  |  ,
... banken wegens witwassen 3.655 miljard euro via Nederlandse brievenbusfirma's weggesluisd Wetsvoorstellen tegen belastingontduiking Jaarbericht FIOD 2018, de stille revolutie in de ...

19. Onregelmatige diensten en continuediensten   20 maart 2009
8 januari 2021  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wat is een onregelmatigheidstoeslag Geen wettelijke basis Werkgevers morrelen aan toeslag ongunstige uren ORT tijdens vakantie? FNV wint hoger beroep over onregelmatigheidstoeslag tijdens ...

20. Ontslag via het UWV   7 mei 2009
19 augustus 2017  |  , ,
... (29 okt. 2012) Nieuwe formulieren voor ontslagaanvraag online Woord vooraf Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 januari 2015 of eerder is ingegaan, heeft deze rubriek ...

21. Onze oplossingen   21 juni 2023
... een gecompliceerd ontslag, een langdurig zieke medewerker waardoor u te maken krijgt met de Wet Poortwachter en re-integratie of de begeleiding van een medewerker die onvoldoende ...

22. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
... van het verzuim en de re-integratie. Dit maakt duidelijk wat de spelregels zijn in een bedrijf. Zo weten alle betrokkenen waar zij zich aan moeten houden en wat zij kunnen verwachten. Het is ...

23. Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Mogen private verzekeraars uitkering voor langdurige en volledig arbeidsongeschikten uitvoeren? Wetsvoorstel gewijzigde financiering WGA Vergelijken AOV-verzekeraars Werkgeversportaal voor ...

24. Werkloosheid (uitkeringen)   20 maart 2009
18 juni 2020  |  , , , , , , , , ,
... vinden werk voor minder uren dan uitkering Bijstand Kabinetsplannen aanpassing WW Definitie ILO Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Eenmalige vrijstelling sollicitatieplicht Cijfers uitkeringen ...

25. Zorgverzekering 2020   29 juli 2019
17 juli 2020  | 
... Verpleegkundigen aan bestuurstafel zorg? Veranderingen in de langdurige zorg vanaf 2020 Nieuwe wetten voor onvrijwillige zorg Aanscherping markt- en concurrentietoezicht in de zorgsector ...


Bekijk items: 1 tot 25 (35 totaal)