Recht Inzage


1. Verworven rechten   19 oktober 2018
19 oktober 2018  |  , ,
Inhoud Bron Verworven rechten Hoge Raad Jurisprudentie Bron Arbeidsvoorwaarden komen voort uit diverse bronnen: Wet: overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, minimum loon, aantal ...

2. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... de opdracht opzegt: in geval van een arbeidsrelatie zijn de opzegverboden en het ontslagrecht immers van toepassing. Ook de Belastingdienst of het UWV kan een overeenkomst van opdracht ...

3. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... persoonsgegevens Verwerkersovereenkomst (AVG) Geen automatische melding verwerken persoonsgegevens Recht op dataportabiliteit oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens Werkgevers willen ...

4. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... regels nakomt. Wet openbaarheid van bestuur (Wob) De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht voor iedereen op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat men inzage heeft in ...

5. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... volgende situaties: Reorganisaties (bijvoorbeeld leden Ondernemingsraad) Ontwikkeling van auteursrechtelijk beschermde producten Overnamegesprekken Inzage in financiële resultaten Inzage in ...

6. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... Vele honderden klachten Nadere uitleg richtlijn ‘De zieke werknemer’ Iedereen heeft privacyrechten Inzagerecht van persoonsgegevens Nepbrieven aan ondernemers van AP in omloop Veel privacy ...

7. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... werkgever Omschrijving Privacy, privésfeer, persoonlijke levenssfeer of eigen ruimte is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Van Dale omschrijft privacy als de persoonlijke ...

8. Beoordelen   25 augustus 2016
28 mei 2020  |  , , , , , , , ,
... 2017) Snedige samenvatting Paul Boselie, hoogleraar Strategische Human Resource Management bij Utrecht University: 'Ik ben voor afschaffing van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Wat mij ...

9. Beroepscode NVP   3 juli 2012
4 maart 2020  |  , , , , , , , ,
... Indienen klacht Een werknemer kan een klacht indienen bij de NVP, die - indien de klacht terecht is - de werkgever daarop zal kunnen aanspreken. De werkgever is evenwel niet wettelijk ...

10. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... topinkomens is schandalig Bonusplafond bankiers vertraagd Topbestuurders matig beloond Adviesrecht OR over salaris topman Wet verlaging bezoldigingsmaximum raakt zorg Z24 Bizniz Quiz: ...

11. Cybercrime   8 maart 2016
12 oktober 2021  |  , , , , , ,
... gekregen door speciale hulpprogramma's te downloaden. Gevangenisstraf voor internet-aanval De rechtbank Rotterdam heeft een 39-jarige man uit Amsterdam veroordeeld voor een omvangrijke ...

12. Drie pijlers   11 maart 2010
24 december 2018  |  , , , , ,
... en dertigers, ondersteund door de media, is het krijgen van een pensioen ook echt nog het voorrecht van deze groep. (Bron: Intelligence-group, 26 apr. 2014) Bijna helft Nederlanders gaat ...

13. Europa   28 maart 2018
23 januari 2021  |  ,
... ras, politieke voorkeur, seksuele leven, gezondheid, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden. Mag de baas met je meegluren? Mag een werknemer een privébericht onder ...

14. Europees Parlement (inkomens en vergoedingen)   25 november 2016
27 april 2019  |  , , ,
... pensioenregeling’ parlementariërs Kosten Europees Parlement schieten door het plafond] Onterechte declaraties rechts-populistische fractie Europees Parlement Europees Parlement weigert ...

15. Gelijke beloning mannen vrouwen   22 januari 2011
14 november 2022  |  , , , , ,
... als uitgangspunt Uitgangspunt is dat als werknemers gelijkwaardig werk verrichten, zij recht hebben op gelijke beloning. Gelijke beloning wil niet zeggen dat werknemers met ...

16. Inspectie en Kamer van Koophandel   9 juni 2019
23 juni 2019  |  , ,
... Beheren registratie- en mutatieprocessen in het Handelsregister. Dit is cruciaal voor de rechtszekerheid in het economisch verkeer. Inrichten en beheren van ondernemerspleinen, zowel ...

17. Overtreding en boete   28 maart 2018
16 juni 2021  |  , ,
... gegevens zij voor welke doelen gebruikt. Ook kunnen mensen door de werkwijze van Microsoft geen rechtsgeldige toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens. Het bedrijf vertelt niet dat ...

18. Personeelsdossier   10 december 2013
21 augustus 2018  |  , , , , , , ,
... Personeelsdossiers Checklist ontslag, 6 eisen Dossieropbouw bij ontslag: hoever ga je terug? Recht van inzage personeelsdossiers onder de AVG Verplichtingen Werkgevers verwerken in het kader ...

19. Personele onderwerpen   21 april 2019
28 februari 2020  |  ,
... het UW maximaal 150% van het maximumdagloon Aanvragen uitkering wegens betalingsonmacht? Als de rechter heeft uitgesproken dat de betalingsonmacht van de werkgever blijvend is, dan; Krijgt de ...

20. Privacy statement   20 maart 2009
... data. Op basis van onze ethische uitgangspunten erkennen wij dat privacy een onvervreemdbaar recht is dat individuen het recht geeft om hun persoonlijke leven en informatie te beschermen ...

21. Richtlijnen voor gedrag sociale media   24 maart 2011
19 augustus 2017  |  , , ,
... en de Raad van 10 maart 2010 ‘betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten ...

22. Schuldenpreventie   11 april 2013
14 februari 2023  |  , , , , , , ,
... onbelast verstrekken? Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen vaak geen hulp Bijstandsgerechtigden met schulden baat bij integrale aanpak gemeenten Uitstel beschermingswet voor mensen ...

23. Vergeten pensioenen   3 mei 2010
6 februari 2024  |  , , , , , , , , , ,
... naar deelnemers met ‘vergeten pensioenen’ Stichting Federatief Pensioenfonds opgeheven Kan het recht op pensioen verjaren? Informatiebronnen Werknemers die bij verschillende werkgevers in ...

24. Voorbeelden privacy   28 maart 2018
28 februari 2020  |  , , , , , , , ,
... via social media. Voor werknemers heeft het CBP in 2014 een overzicht gemaakt van de privacyrechten inzake het plaatsen van camera's. Lees een tweetal vonnissen van de kantonrechter in ...

25. Wet op de Medische Keuringen (WMK)   20 maart 2009
29 maart 2021  |  , , ,
... Wijziging wetgeving medische keuringen Aanstellingskeuringen Leidraad Aanstellingskeuringen Klachtrecht aanstellingskeuringen Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Keuringsverbod bepaalde ...


Bekijk items: 1 tot 25 (34 totaal)