Gerechtvaardigd Doel


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... op het eigendomsrecht oplevert, dan is deze inbreuk volgens Hof Den Bosch (30 november 2016) gerechtvaardigd. Evaluatie 30%-regeling door Dialogic Enkele bevindingen Dialogic, juni 2017 ...

2. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... grondslagen waar de werkgever in zo’n geval een beroep op zou kunnen doen: toestemming en het gerechtvaardigd belang. Zakelijke mail inzien mag, privémail niet Het is niet verstandig of ...

3. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Toneelspelen is wel een dienstbetrekking Wanneer is er sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst? Gerechtvaardigd vertrouwen in toezegging van verlenging Werkgevers willen scholing en ...

4. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... een aantal vereisten. Zo moet de bepaling in de arbeidsovereenkomst objectief en redelijk worden gerechtvaardigd door een legitieme doelstelling van werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid en ...

5. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... de mogelijkheid dat de lidstaat beperkingen op het hebben van meerdere banen toestaat, mits deze gerechtvaardigd kunnen worden op grond van een objectieve reden. De richtlijn leidt daarnaast tot ...

6. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... komen. Verder mag de camera geen geluidsopnamen maken. Dit is voor het doel namelijk niet nodig. Gerechtvaardigd belang De werkgever moet een gerechtvaardigd belang hebben voor het ...

7. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... Private partijen moeten een belangenafweging maken en kunnen aantonen dat het vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel dient, noodzakelijk is om dat doel te bereiken en voldoet aan de eisen van ...

8. Belasting   6 april 2018
5 december 2020  |  ,
... verschil in bijtellingspercentages ongelijke behandeling opleverde, maar oordeelde dat het toch gerechtvaardigd was omdat het als reden een verschil in CO2-uitstoot had. Die reden is er met de ...

9. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... back’) en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd. Terugvorderen bonussen wordt dan mogelijk. De regeling geldt voor bestuurders ...

10. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... bestuurders te ver gegaan qua beloning van hun eigen topinkomens. Daarom acht de VCP het gerechtvaardigd dat de overheid excessen aanpakt, maar het voornemen van de regering om alle ...

11. Crisisheffing   29 oktober 2013
28 april 2017  |  , , ,
... komen tot de invoering van de crisisheffing. De keuze om te heffen over het jaarloon van 2012 is gerechtvaardigd omdat de aansluiting bij dit loon van 2012 het risico op invoerings- en ...

12. Crowdfunding   7 juli 2015
6 april 2021  |  , , ,
... op het platform beschikbaar zijn. Een platform moet aan de AFM kunnen uitleggen waarom zij het gerechtvaardigd vindt dat een investeerder meer dan de geadviseerde 10% investeert in ...

13. Financieel   15 februari 2020
24 augustus 2021  |  , , ,
... voor de aftrek van scholingsuitgaven in de Wet inkomstenbelasting is volgens het Europese Hof gerechtvaardigd en dus niet in strijd met het EU-recht. Een 30-plusser heeft doorgaans al de ...

14. Gelijke behandeling leeftijd   22 januari 2011
9 april 2019  |  , ,
... regeling tegen de wet indruiste. Uitzonderingen Het maken van onderscheid op grond van leeftijd is gerechtvaardigd als er objectieve rechtvaardigingsgronden kunnen worden aangevoerd zoals: er is ...

15. Gelijke beloning mannen vrouwen   22 januari 2011
14 november 2022  |  , , , , ,
... van onderscheid geldt niet ten aanzien van indirect onderscheid indien dat onderscheid objectief gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel ...

16. Goed werkgeverschap   15 april 2019
25 augustus 2023  |  , ,
... aan de contractbeëindiging en de uitbetaling van de transitievergoeding, tenzij u een ‘gerechtvaardigd belang’ heeft bij het in stand laten van de arbeidsovereenkomst. Hoge Raad, 8 ...

17. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
15 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... technische voorzieningen blijven van boekjaar tot boekjaar ongewijzigd, tenzij wijzigingen daarin gerechtvaardigd zijn als gevolg van een verandering van de juridische, demografische of ...

18. Nevenwerkzaamheden   21 februari 2010
17 augustus 2019  |  ,
... de tijdstippen waarop hij werkt bij die werkgever, is nietig, behalve als dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden. Dit staat in de EU-richtlijn transparante en ...

19. Premiebasissysteem (beschikbaar premiestelsel)   20 maart 2009
25 december 2019  |  , , ,
... van de leeftijd. Het bedrijf vraagt het College om te beoordelen of dit onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Nee dus, zegt het College, omdat hier sprake is van verboden onderscheid op ...

20. Reis- en verblijfkosten   20 januari 2011
25 maart 2021  |  , , ,
... sprake van een bewuste standpuntbepaling. Daarom kan, ook volgens de rechter, geen sprake zijn van gerechtvaardigd vertrouwen. (Bron: Accountantsgilde, mei 2017) Onbelaste vergoeding vaste ...

21. Sociale media (inleiding)   24 maart 2011
21 november 2019  |  , , , ,
... meestal aangewezen zijn op de grondslag van de noodzaak van de behartiging van hun gerechtvaardigd belang. Volgens deze opinie is het bij deze grondslag van groot belang dat ...

22. Studiekosten   20 maart 2009
26 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... voor de aftrek van scholingsuitgaven in de Wet inkomstenbelasting is volgens het Europese Hof gerechtvaardigd en dus niet in strijd met het EU-recht. Een 30-plusser heeft doorgaans al de ...

23. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
29 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een transitievergoeding. Als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij het in stand houden van de arbeidsovereenkomst, is er soms reden ...

24. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... de reeds bestaande transitievergoeding). Rechters krijgen de mogelijkheid te bepalen dat ontslag gerechtvaardigd is op basis van de cumulatie van omstandigheden genoemd in de verschillende ...

25. Voorbeelden privacy   28 maart 2018
28 februari 2020  |  , , , , , , , ,
... op de hoogte is of zou kunnen zijn dat de mail gecontroleerd kan worden, de werkgever een gerechtvaardigd doel heeft om mails te controleren en er is voldaan aan de proportionaliteiteis. ...


Bekijk items: 1 tot 25 (35 totaal)