Autoriteit Persoonsgegevens


1. Autoriteit Financiële Markten (AFM)   22 mei 2019
14 januari 2021  |  ,
... publiceert rapport over het Pension Benefit Statement AFM legt boete op van € 50.000 Inleiding Autoriteit* Financiële Markten (AFM) is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële ...

2. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Rapport Autoriteit Persoonsgegevens over Abrona Beleidsregels 'De zieke werknemer' Evaluatie meldplicht datalekken na 1 jaar 5500 datalekmeldingen: waar gaat het mis? Campagne 'Privacy gaat ...

3. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... in na onderzoek AP Energiebedrijf Uniper (tot 1 januari 2016 E.ON) heeft na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn alcohol- en drugscontrolebeleid voor medewerkers ...

4. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... wetgeving omtrent persoonsgegevens, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vervangen. De AP (Autoriteit Persoonsgegevens) heeft de 10 meest belangrijke stappen in kaart gebracht: ...

5. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... toegang hebben tot de informatiesystemen, zijn verplicht te werken conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017. Arbodiensten die op 31 december 2018 ...

6. Asbest   17 september 2019
27 januari 2021  |  ,
... viel op dat de Inspectie niet de naam van het bedrijf noemde dat in overtreding was. Daar kan de Autoriteit Persoonsgegevens nog iets van leren. Validatie- en Innovatiepunt (VIP) geopend Op 2 ...

7. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... privacywetgeving. Facebook houdt zich niet aan de Nederlandse privacywetgeving, dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Die onderzocht de verwerking van de gegevens van 9,6 miljoen ...

8. Bedrijfsfraude   11 april 2017
29 januari 2019  |  ,
... bij het screenen van personen voor werkgevers de wet overtreden, blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De autoriteit had geconstateerd dat Hoffmann de Wet bescherming ...

9. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... is dat nu privacy schenden of niet? Kortom, talloze grijze gebieden, we zijn benieuwd waar de Autoriteit Persoonsgegevens de grenzen legt. Inhoud privacyverklaring Onderstaand worden ...

10. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... van LKV's en minimumjeugdloonvoordeel over 2018 vindt in 2019 plaats. Privacy Het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van verwerking van persoonsgegevens, ...

11. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 1442 respondenten. (Bron: Brisk, 11 jun. 2018) Red.: Wij denken dat de gevraagde openbaarheid de Autoriteit Persoonsgegevens niet welgevallig zal zijn. Studenten ambiëren weer een hoger salaris ...

12. Beroepscode NVP   3 juli 2012
4 maart 2020  |  , , , , , , , ,
... van de klacht kan dit bij: College voor de Rechten van de Mens, Commissie Gelijke Behandeling of Autoriteit Persoonsgegevens. Of de rechter, zie hieronder. Schadevergoeding na onzorgvuldige ...

13. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... die extra werk te doen krijgen door de zoals de Douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). (Bron en meer: IEX profs, dec. 2018 en anderen) Britten mogen nog 15 maanden ...

14. Burgerservicenummer (BSN)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... het BTW-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Belastingdienst moet de geconstateerde overtredingen zo snel ...

15. Datalekken   31 maart 2018
26 januari 2021  |  ,
... ingegaan. Organisaties die een ernstig datalek hebben, moeten dit sindsdien melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en soms ook aan de mensen van wie de gelekte gegevens zijn. In ...

16. Diversen   1 juli 2018
24 oktober 2020  |  , ,
... van de wettekst lopen echter uiteen. Een recente uitspraak van Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, lijkt nu toch de weg vrij te maken voor een brede uitzondering. De ...

17. Drugs   20 mei 2015
4 september 2020  |  ,
... in na onderzoek AP Energiebedrijf Uniper (tot 1 januari 2016 E.ON) heeft na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn alcohol- en drugscontrolebeleid voor medewerkers ...

18. e-HRM   22 november 2010
24 april 2024  |  , , , , , ,
... wijzigen om het delen van telecomdata in de strijd tegen corona mogelijk te maken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het voorstel tot wetswijziging beoordeeld en zal haar ...

19. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... 'Europese waarden: een gevaar voor de Unie?' Landverslag Nederland 2018 Oprichting Europese Arbeidsautoriteit Kans kleiner dat overheid bank moet redden EU wil snellere hervorming Nederlands ...

20. Europa   28 maart 2018
23 januari 2021  |  ,
... en overheden die persoonsgegevens verwerken. De meldplicht verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens Meer informatie kan de 'Autoriteit Persoonsgegevens' u leveren. ...

21. Europese besluiten   18 maart 2020
28 juli 2021  |  ,
... leningen uit het verleden, worden vanwege de coronacrisis wellicht tegemoet gekomen door Europese autoriteiten. Die extra maatregelen komen bovenop andere gunstigere regelingen voor banken zoals ...

22. Familiebedrijf   7 oktober 2016
8 april 2021  |  ,
... beter worden afgestemd op de registers van andere lidstaten, om de samenwerking tussen de autoriteiten van de verschillende lidstaten te vergroten. UBO-registers van trusts zullen alleen ...

23. Fraude   5 oktober 2012
20 augustus 2020  |  , ,
... onderzoeksbureaus’ van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Deze is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Jurisprudentie: uitspraken kantonrechters d.d. 7 dec. 2007 en 13 ...

24. Gedragscode   24 maart 2011
30 april 2019  |  , ,
... op verschillende punten de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) overtreden zo concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in 2016. Het bureau voerde onder meer screenings uit op basis ...

25. Identiteitsbewijs   21 juni 2016
5 september 2019  |  , ,
... identiteitsbewijs (geen kopie). (Bron: I-Doe) ZZP-ers Deze informatie staat op de site van het de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens). Het juist beoordelen ...


Bekijk items: 1 tot 25 (171 totaal)