Arbodienst


1. Administratie   12 maart 2018

... financiën, ICT, huishoudelijke dienst en de beveiligingsdienst. Externe berichtgeving aan: UWV, arbodienst, Belastingdienst, Kamer van Koophandel (alleen voor procuratiehouders i.c. werknemers ...

2. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... de bedrijven heeft een schriftelijk alcohol- en drugsbeleid, zegt Gerard Frijstein in NRC, hoofd arbodiensten bij het AMC. In de horeca, waar de voortdurende beschikbaarheid van alcohol een ...

3. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... 50 jaar worden opnieuw aan een strenge keuring onderworpen. Periode 2005 - 2020 2005: De markt van Arbodiensten is opengebroken, organisaties mogen onder voorwaarden hun Arboverplichtingen ...

4. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... 70 procent van het salaris Burn-out: werkgever mag loonsanctie derde ziektejaar verhalen op arbodienst MKB Nederland omarmt loondoorbetalingsplan Verbond Midden- en kleinbedrijf ontlasten ...

5. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... een UWV die de re-integratiebegeleiding overneemt. Maar uit onderzoek van HR Navigator blijkt dat arbodienstverleners grote negatieve gevolgen voorspellen: werkgevers zullen minder inzetten op ...

6. Arbo Platform Nederland   3 oktober 2009
17 april 2017  |  , ,
... voor het Arbo Platform Nederland. Hierin gaan overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, Arbodiensten en -onderzoeksinstellingen samenwerken op het gebied van arbeidsomstandigheden. Ook ...

7. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... Arbobeleid te organiseren Wettelijke verplichtingen werkgever Wettelijke verplichtingen werknemer Arbodiensten Procedure risico inventarisatie; evaluatie (RI&E) Minder strenge RI&E-regels ...

8. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... RSS-feed Arbocatalogi beschikbaar op het Arboportaal Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven Arboconvenant belastbaar of onbelaste voorzieningen? Verplichting ...

9. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... VG voor opdrachtgevers beschikbaar Ministers hebben een te drukke baan Overstappen naar een andere Arbodienst Arbo-wetsvoorstellen 2016 Werkgevers zijn bang voor misbruik second opinion Werkgever ...

10. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
... wijzigingen Arbowet 2007 het arbeidsomstandighedenspreekuur vervalt als verplichte taak van de Arbodienst. De werkgever moet met de OR/medewerkers overleggen over de invulling hiervan. ...

11. Asbest   17 september 2019
27 januari 2021  |  ,
... is de Staat daarvoor aansprakelijk? Nieuwe eisen certificering Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven Tata Steel gaat beter om met asbestslachtoffers Uitbreiding ...

12. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... van het online werkgeversportaal heeft verbeterd. Het UWV heeft ervoor gezorgd dat werkgevers en arbodiensten alleen nog via eHerkenning kunnen inloggen in het portaal. De gezondheidsgegevens ...

13. Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)   4 oktober 2009
23 november 2015  |  , ,
... verbeteren van arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. BMW kan worden ondergebracht bij een Arbodienst, (grote) organisaties hebben vaak eigen BMW-dienst. NB: Organisaties zijn bij ...

14. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  , , ,
Inhoud Overzicht boetes Arbo-wet Geen basiscontract arbodienstverlening? Direct een boete Boetes 2019 Overzicht boetes Arbo-wet De Arbo-boetes zijn als volgt gerangschikt: De omschrijving van de ...

15. Burn-out   3 oktober 2009
27 april 2024  |  , ,
... stadium actie te ondernemen tegen een burn-out. Volgens bedrijfsarts Rob Hoedeman van HR- en arbodienstverlener 365 zijn er drie fases te onderscheiden: In de eerste fase is er nog geen ...

16. Certificering   5 januari 2018
26 februari 2019  |  , ,
... de arbeidsomstandighedenregelgeving vereist zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en asbestverwijdering. De nieuwe voorschriften houden in ...

17. Cijfers landelijk en bedrijven   26 mei 2019
13 december 2023  |  , , ,
... hoog en loopt nog verder op Het ziekteverzuim in Nederland stijgt in een moordend tempo. Arbodiensten melden stijgingen van 30 tot ruim 50 procent. Omikron, griep, thuiswerken en ...

18. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... hij vermoedt dat deze besmet is met het coronavirus, door te sturen naar de bedrijfsarts of arbodienst Informatie VNO-NCW over het Coronavirus voor ondernemers Op de site van VNO-NCW worden ...

19. Eigenrisicodrager ZW   13 juni 2013
14 april 2018  |  , , ,
... eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet. Krijgt de werkgever u, medewerker, bedrijfsarts of de arbodienst te maken met agressief gedrag of een ernstige misdraging van een (ex-)werknemer? Dan ...

20. Employee Benefits (indeling)   20 maart 2009
28 juli 2017  |  , , ,
... - eigen risico in tijd - eigen risico in geld voorkomen van verzuim preventiedienst door Arbodienst begeleiden van verzuim verzuimbegeleiding door Arbodienst re-integratie inzet en ...

21. Ergonomie   3 oktober 2009
27 februari 2021  |  , ,
... te schakelen, kunt u de hele werkomgeving van uw organisatie eens onder de loep nemen. Niet elke arbodienst beschikt echter over een ergonoom. Waar kunt u dan terecht om een geschikte ergonoom ...

22. Evaluatie, onderzoek en acties duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
24 januari 2019  |  ,
... ontwikkelingen in Arboland De afgelopen drie maanden vond voor de zevende keer het onderzoek onder arbodienstverleners in Nederland plaats. Hieronder een aantal belangrijke ontwikkelingen: Er is ...

23. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... met het coronavirus. Je mag de werknemer wel vragen om zich te laten controleren op corona bij de arbodienst of de bedrijfsarts. Vermoedt deze dat de werknemer het coronavirus heeft, dan zal de ...

24. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. Van alle risico’s ...

25. Kantoorinrichting   30 september 2016
20 april 2021  |  , ,
... gekomen om de norm te herzien. NEN 1824 is van belang voor onder andere werkgevers, werknemers, arbodiensten, fabrikanten en importeurs van kantoormeubilair, architecten en ...


Bekijk items: 1 tot 25 (102 totaal)