Arbodienst


26. Kosten   20 november 2018
20 november 2018  |  , , , , ,
... de bedrijven heeft een schriftelijk alcohol- en drugsbeleid, zegt Gerard Frijstein in NRC, hoofd arbodiensten bij het AMC. In de horeca, waar de voortdurende beschikbaarheid van alcohol een ...

27. Kosten   26 mei 2019
8 maart 2023  |  ,
... in de WGA belandt. Werkgevers beseffen dit onvoldoende, zo blijkt uit navraag bij een aantal arbodienstverleners. Dit terwijl met tijdige en adequate acties de kosten kunnen worden beheerst. ...

28. Kosten verlofdag   20 maart 2009
5 juni 2017  |  , ,
... 2%) € 3.000 x 5 : 100 = € 150 Organisatie draadloze telefonie € 3.000 : 165 x 8 = € 145 Arbodienst € 3.000 : 173 x 8 = € 138 ICT-bedrijf (salaris per 4 weken) € 2.760 (3.000 x ...

29. Mediation   17 december 2013
9 november 2018  |  , , ,
Inhoud Inleiding Oorsprong term mediation Gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation Arbodiensten Belastingdienst Mediation geen panacee voor conflicten met Belastingdienst Cijfers Wetsontwerpen ...

30. Ondernemingsraad (instelling en samenstelling)   20 maart 2009
28 maart 2020  |  , , ,
... bevoegdheden heeft, zoals het inwinnen van informatie over Arbozaken bij instanties als de Arbodienst. De Arbocommissie onderhoudt daarnaast contacten met de Inspectie SZW*. De ...

31. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
... niet ziek Zeker de helft van de werknemers die zich ziek melden, heeft geen medische klachten. Arbodienst Zorg van de Zaak concludeert dit uit de dossiers van hun bedrijfsartsen (maart 2016). ...

32. Ouderschapsverlof   20 maart 2009
23 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... De werkgever betaalt (goeddeels) zijn salaris door. De werkgever voert gesprekken met de arbodienst en bedrijfsarts, wat het nodige geld kost. Het dienstverband wordt om medische redenen ...

33. Overtreding en boete   28 maart 2018
16 juni 2021  |  , ,
... veilig bij UWV De AP constateert meerdere problemen met de verwerking van de data. Werkgevers en arbodiensten kunnen via het online werkgeversportaal van het UWV ziekteverzuimgegevens van ...

34. P&O internet sites   22 november 2010
20 maart 2021  |  , , , ,
... en bedrijfsleven) Beroepsziekten.nl (zie Vakbeweging FNV) Boaborea.nl (branche-organisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, outplacement en loopbaanadviesbureaus, re-integratiebedrijven ...

35. Preventiemedewerker   3 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... als aanvullende taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners. Red.: En dan zijn er nog de bedrijfsarts, de bedrijfshulpverlener (BHV), ...

36. Privacy   26 mei 2019
2 december 2021  |  ,
... de inzage in de medische gegevens. In het geval van de ZW kan dat ook de bedrijfsarts of arbodienst van een eigenrisicodrager zijn. De werknemer dient als belanghebbende uiteraard ook ...

37. Problemen en kritiek   21 maart 2018
6 januari 2020  |  , ,
... veilig bij UWV De AP constateert meerdere problemen met de verwerking van de data. Werkgevers en arbodiensten kunnen via het online werkgeversportaal van het UWV ziekteverzuimgegevens van ...

38. Risico-inventarisatie en Plan van aanpak   3 oktober 2009
11 juni 2021  |  , , ,
... overzichten van de ongevallen en het ziekteverzuim; bijstand die door bedrijfshulpverleners en de Arbodienst zal worden verleend. Week van de RI&E Week 24 - van 13 t/m 18 juni 2016 is gekozen ...

39. Salarisadministrateur   29 april 2014
24 april 2020  |  , , , , , , ,
... personeelsmutaties heeft u te maken met verschillende partijen. Denk aan de Belastingdienst, UWV, arbodiensten, pensioenfondsen, uitvoerders van de WIA-hiaat, WIA-excedent- en ...

40. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... sinds 1 juli 2017 van kracht is. Voor huidige contracten geldt een overgangsperiode. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Nieuwe eisen ...

41. Vertrouwenspersoon en klachtencommissie   15 november 2010
26 juni 2023  |  , , , , , , , ,
... Ondernemingsraad Waarom een vertrouwenspersoon? Certificaat Opleiding Klachten melden bij Arbodienst Bedrijfsarts niet toegankelijk Landelijke vereniging GroenLinks wil vertrouwenspersoon ...

42. Verzuimbeleid   3 oktober 2009
21 mei 2018  |  , , ,
... Europese Hof van Justitie. Werkgevers zijn dus niet meer verplicht zich te laten bijstaan door de Arbodiensten. Met de zogeheten 'liberaliseringswet' krijgen werkgevers alternatieven voor het ...

43. Vitaliteitsmanagement   17 november 2010
2 mei 2019  |  , ,
... en signaleert ook andere problemen die het werken belemmeren. De brancheorganisatie voor Arbodiensten, loopbaanadviseurs en re-integratiebedrijven als Boaborea pleiten voor het opnemen ...

44. Voorbeelden privacy   28 maart 2018
28 februari 2020  |  , , , , , , , ,
... niet? Wanneer mag een werkgever in de mailbox van een medewerker kijken? Checklist basiscontract arbodienstverlener aangepast aan AVG Brochure AWVN 'Privacy versus transparantie' aangepast KvK ...

45. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , ,
... (de oorzaken van het ziekteverzuim vallen onder het medisch geheim en worden bij de Arbodienst bewaard). * De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft (zie ...

46. Wet op de Medische Keuringen (WMK)   20 maart 2009
29 maart 2021  |  , , ,
... gedaan, schriftelijk vast te leggen; de keuringen die uitmonden in een advies, mogen alleen door Arbodiensten worden uitgevoerd; de potentiële werknemer kan dit advies bij de Arbodienst ...

47. Wet verbetering poortwachter (WVP)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , ,
... zieke werknemer sneller te doen geschieden, moet de werkgever na zes weken advies inwinnen bij de Arbodienst om te komen tot herstel en werkhervatting. verzuimdossier: Als er sprake is van een ...

48. Wet WIA (inleiding)   9 maart 2010
8 maart 2023  |  , , , ,
... per post naar ons toe. Hij gebruikt hiervoor de kopieën van de formulieren die hij van u en uw arbodienst heeft gekregen. Vraagt uw werknemer de uitkering te laat aan? Dan moet u misschien een ...

49. Wetten en jurisprudentie   26 mei 2019
27 mei 2019  |  ,
... eerste dag aan zijn werkgever. De werkgever meldt uiterlijk de 7e dag het verzuim aan de betrokken Arbodienst. Blijft de werknemer voor langere tijd ziek, dat meldt de werkgever dit in de 42e week ...

50. Wetten en wetsvoorstellen ZW   13 juni 2013
24 december 2019  |  , ,
... maakt het hen kopschuw in hun personeelsbeleid. Dat blijkt uit een enquête van Frank Cox (Rienks Arbodienst) in samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland, en een aantal brancheorganisaties. ...


Bekijk items: 26 tot 50 (102 totaal)