Waar kan ik in het Burgerlijk Wetboek (BW) de arbo-wet vinden?

Vraagbaak  |  do 4 jan 2018  |  Trefwoorden: , , ,

Vraag

Onder het kopje Alcohol staat o.a. iets over de Arbowet, waarin werkgever en werknemer verantwoordelijk zijn voor het welzijn.. etc.  Hier staan artikelnummers bij genoemd, maar dit is onvoldoende info om het terug te kunnen zoeken. In welk boek van BW staat dit? En Artikel 5: RI&E, waar kan ik deze vinden? (welk boek in het BW)
Volgens mijn info heeft de werkgever wel toestemming nodig van OR wil hij een beleid instellen voor middelengebruik. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord

De wet zelf staat uiteraard in het BW, en de volledige tekst   http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2017-07-01
In meerdere rubrieken staat dat de OR instemming moet geven voor elke maatregel m.b.t. de Arbowet. Per 1 juli jl. is er een aantal aanvullingen op de wet gekomen:

De nieuwe minimale verplichtingen (OR!)  zijn:
  • regeling voor toegang tot de bedrijfsarts
  • regeling voor overleg met de OR en de preventiemedewerker
  • het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts
  • bezoek van de bedrijfsarts aan elke werkplek
  • klachtenprocedure voor werknemers m.b.t. bedrijfsarts of arbodienst
  • kunnen opsporen en melden beroepsziekten door de bedrijfsarts
  • het kunnen adviseren door de bedrijfsarts over preventie
De checklist is te vinden op internet en telt liefst 15 kantjes. Overgangsperiode van 1 jaar, coulanceperiode
Succes met je studie. En . . .  je mag HR-kiosk, de gratis vraagbaak voor Arbeidswetgeving bij je medestudenten promoten.