Medische Keuring


1. Wet op de Medische Keuringen (WMK)   20 maart 2009
29 maart 2021  |  , , ,
Inhoud Wet Wijziging wetgeving medische keuringen Aanstellingskeuringen Leidraad Aanstellingskeuringen Klachtrecht aanstellingskeuringen Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Keuringsverbod ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
8 september 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... officiële persoonlijke papieren, zoals verblijfsvergunningen, visa en rijbewijzen; de kosten voor medische keuringen en vaccinaties voor het verblijf in het werkland; de dubbele ...

3. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... medewerkers te verwerken. Dit beleid was in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Medische gegevens zijn per definitie privacygevoelig en voor het verwerken daarvan gelden extra ...

4. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
20 december 2021  |  , , , , , , , ,
... Adviezen bedrijfsarts Zo heeft de bedrijfsarts op 8 december 2020 op grond van de ontvangen medische informatie een vast rooster geadviseerd voor de werkneemster en geadviseerd de ...

5. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... onderneming aanwezig zijn. De Arbodiensten houden ook spreekuur voor werknemers, voeren specifieke medische keuringen* uit en keuren periodiek oudere werknemers of werknemers die regelmatig aan ...

6. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... speciale isolerende of beschermende kleding voor (werk)kleding en uniformen; een verplichte medische keuring; een aanstellingskeuring; een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig ...

7. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
16 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... op hun werk. De artsen maken zich niet alleen zorgen over ZZP-ers die buiten de arbeidsgerichte medische zorg vallen. Ook het feit dat werknemers steeds langer moeten doorwerken heeft zijn ...

8. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... (het vroegere CPB) over de zorginstelling Stichting Abrona en hoe deze onjuist omgaat met de medische gegevens van zieke werknemers. Het rapport krijgt bij derden weinig bijval. In het ...

9. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... wordt uitgebreid met gemeentelijke tegemoetkomingen voor kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie of de persoonlijke situatie van de ouder (bijvoorbeeld ontvanger algemene ...

10. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
12 november 2020  |  , , , ,
... denk aan beroepen als docent, ingenieur, onderzoeker of arts. ZZP’er eigen arbeid: creatieve en medische beroepen Bij ZZP’ers die eigen arbeid aanbieden gaat het enerzijds om creatieve en ...

11. Geheimhouding en gedrag   5 januari 2011
15 april 2019  |  , , ,
Inhoud HR-kiosk Nederlandse wetten Gemeenten Werknemers laten vertrouwelijke documenten slingeren Medische gegevens in eigen beheer Persoonsgegevens in de GBA. (Gemeentelijke Basis Administratie) ...

12. Gelijke behandeling bij handicap of ziekte   22 januari 2011
29 januari 2021  |  , ,
... (CKA). Informeren naar de gezondheid door de werkgever is op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) verboden. De commissie roept werkgevers dan ook op om deze ...

13. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... Het is dus geen politieke keus om het openbare leven zoveel mogelijk door te laten gaan, maar een medische." Of premier Rutte dit vol kan houden? We zijn benieuwd. Magazijnmedewerker steekt draak ...

14. Leenstelsel studenten hoger onderwijs   1 juni 2014
29 november 2021  |  , , ,
... worden overschreden. Studenten die onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering vallen en door medische omstandigheden studievertraging oplopen, behouden het recht op een jaar extra ...

15. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... bij overwerk Geen bezoek voor verpleeghuisbewoners Martin van Rijn tijdelijk nieuwe minister voor Medische Zorg Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang terug Lading van 690.000 mondkapjes ...

16. Medicijnen   21 april 2020
30 augustus 2021  |  , ,
... snel en zorgvuldig zijn weg vinden naar de bevolking. Ouderen (60-plussers), mensen die tot een medische risicogroep behoren, zorgmedewerkers van deze groepen en zorgmedewerkers die in direct ...

17. Ondernemingsraad (rechten)   20 maart 2009
31 maart 2021  |  , , , , , ,
... het recht een klacht over een aanstellingskeuring in de dienen. Door een wijziging in de Wet op de medische keuringen (Wkm) kan elke or zich voortaan met een klacht tot de Commissie ...

18. Onderzoek kandidaten   8 maart 2018

... zij daarvoor nodig heeft, het aantal fouten en de lay-out in Word bepalen mede haar geschiktheid. Medische keuring De Wet Medische keuringen (WMK) verbiedt sollicitanten medisch te keuren, tenzij ...

19. Ontslag ambtenaren   15 september 2013
10 december 2019  |  , , , , , , , , ,
... ontslag noemen. Voorbeelden van dit soort ontslaggronden zijn: leeftijd (pensioen), reorganisatie, medische of andere ongeschiktheid, onverenigbaarheid van karakters en plichtsverzuim. Voor het ...

20. Ploegen- en onregelmatige diensten   20 maart 2009
18 oktober 2021  |  , , , , , , ,
... bepalingen uit het arbeidsrecht: de arbeidsovereenkomst waarin de dienst is vastgelegd; Wet op de medische keuringen; Arbeidsomstandighedenwet en; Arbeidstijdenwet; Wet op de ondernemingsraden¹. ...

21. Privacy   26 mei 2019
2 december 2021  |  ,
... de werkgever mag wel betalen maar niet meer sturen Werknemers, in tegenstelling tot wet, open over medische gegevens Het verstrekken van medische gegevens wijzigt per 1 januari 2022 Meer over ...

22. Problemen en kritiek   21 maart 2018
6 januari 2020  |  , ,
... het UWV In bezwaar en (hoger) beroep komt het regelmatig voor dat het UWV zich beroept op een medische rapportage van zijn eigen deskundige: de verzekeringsarts. Bij veel rechtzoekenden leidt ...

23. Proeftijd   22 januari 2011
20 januari 2020  |  , , , ,
... geen vragen stellen over het gebruik van medicijnen, fysieke beperkingen en bereidheid een medische keuring te ondergaan. Dat stelt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen ...

24. Quotumregeling   7 oktober 2014
17 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... of gevolgd hebben. Ook sturen zij de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) mee met de aanvraag. Een medische en arbeidsdeskundige beoordeling is dan niet nodig. Het formulier Aanvraag Beoordeling ...

25. Rechtspositie ambtenaren   15 september 2013
3 december 2020  |  , , , , , , , , , ,
... primair onderwijs, voortgezet onderwijs, universiteiten, onderzoeksinstellingen en universitaire medische centra (UMC’s). Met de invoering van de Wnra gaat voor alle openbare scholen en ...


Bekijk items: 1 tot 25 (78 totaal)