Is werkgever verplicht parttimer te compenseren wanneer feestdag op een vrije dag valt    Heeft een pensioengerechtigde ook recht op seniorenverlof 

Mag de Arbodienst een verklaring afgeven dat medewerker is gekeurd

Vraagbaak  |  22 januari 2021  |  Trefwoorden: Keuring, Medische keuring, Aanstellingskeuring, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Arbodienst, Goedkeurende verklaring

Vraag

Mag een werkgever weten of een medewerker wel of niet gekeurd is en of hij geschikt is voor zijn werkzaamheden.

Antwoord

Welke gegevens mag de werkgever registreren (AP) en welke gegevens mogen door de bedrijfsarts of arbodienst aan de werkgever worden gecommuniceerd en derhalve ook door de werkgever mogen worden verwerkt (geregistreerd)?:

  • De werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel of niet meer in staat is (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werknemer nog kan verrichten), beoordeeld en teruggekoppeld door de arbodienst/bedrijfsarts;
  • De verwachte duur van het verzuim c.q. ongeschiktheid
  • De mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werknemer nog kan verrichten) door de arbodienst/bedrijfsarts beoordeeld en teruggekoppeld;
  • De eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die de werkgever in het kader van de re-integratie moet treffen.

Bovenvermelde informatie gaat zelfs verder dan de vraag of de werknemer wel gekeurd is voor zijn functie en of deze goedgekeurd is.
Het lijkt ons dat er geen enkel probleem is dat de Arbodienst een verklaring (document) afgeeft, dat niet alleen de werknemer gekeurd is, maar ook goedgekeurd is voor het uitoefenen van zijn functie/beroep..
Dat bij een eventuele afkeuring niet in detail verteld mag worden wat het gebrek is, kunnen wij in het kader van de richtlijnen van de AVG wel begrijpen.
Het lijkt ons dat u bij de keuring duidelijk moet opgeven wat de functie/beroep inhoudt en welke eventuele eisen daaraan gesteld kunnen worden.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Is werkgever verplicht parttimer te compenseren wanneer feestdag op een vrije dag valt    Heeft een pensioengerechtigde ook recht op seniorenverlof