Mijn tegoed uit de Levensloopregeling moet uitbetaald worden, maar de werkgever bestaat niet meer    Mag de Arbodienst een verklaring afgeven dat medewerker is gekeurd 

Is werkgever verplicht parttimer te compenseren wanneer feestdag op een vrije dag valt

Vraagbaak  |  8 januari 2021  |  Trefwoorden: Feestdag, Compensatie, Parttimer, Commissie Gelijke Behandeling

Vraag

Is de werkgever verplicht om een parttime medewerker te compenseren in vrije tijd, wanneer een feestdag op een dag valt dat de medewerker niet werkt.

Antwoord

Onze mening is: Net zoals er geen compensatie is, wanneer een feestdag in een weekend valt, is er ook geen compensatie wanneer de feestdag valt op een parttime/vrije dag of op een dag dat er ouderschapsverlof is. Behalve wanneer dit uitdrukkelijk in een cao of bedrijfsregeling staat. Zie ook

Maar wat blijkt: Uit het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling valt op te maken dat parttime werknemers (naar rato van hun dienstverband) in beginsel recht hebben op evenveel feestdagen als de fulltime werknemers. Slechts wanneer dit objectief gerechtvaardigd is, mag een werkgever onderscheid maken op grond van arbeidsduur. Nu daarvan in deze casus geen sprake is, zal de werkgever aan de parttime werknemer een compensatie moeten geven wanneer een erkende feestdag op een vrije parttime dag van de betreffende werknemer valt. Hoewel het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling niet bindend is, blijkt in de praktijk dat het oordeel van de commissie in circa 75% van de gevallen wordt gevolgd.

De vraag is dus of de werkgever een niet bindend advies gaat volgen, waarvan de uitspraak niet rechtstreeks of expliciet uit de wet volgt.


 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mijn tegoed uit de Levensloopregeling moet uitbetaald worden, maar de werkgever bestaat niet meer    Mag de Arbodienst een verklaring afgeven dat medewerker is gekeurd