Aanstellingskeuring


1. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... en –evaluatie (RI&E). Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) Aanstellingskeuring Toegang tot de bedrijfsarts Om ervoor te zorgen dat de kerndeskundigen op ...

2. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... of beschermende kleding voor (werk)kleding en uniformen; een verplichte medische keuring; een aanstellingskeuring; een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

4. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  , , ,
... en –evaluatie (RI&E). Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) Aanstellingskeuring Toegang tot de bedrijfsarts Om ervoor te zorgen dat de kerndeskundigen op ...

5. Gelijke behandeling bij handicap of ziekte   22 januari 2011
29 januari 2021  |  , ,
... een korte inventarisatie van online sollicitatieformulieren aldus de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). Informeren naar de gezondheid door de werkgever is op grond van de ...

6. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... echter niet te antwoorden op de vraag of hij gevaccineerd is. Het is wel mogelijk om dit bij een aanstellingskeuring te laten onderzoeken. De bedrijfsarts die de keuring uitvoert, kan echter ...

7. Ondernemingsraad (rechten)   20 maart 2009
31 maart 2021  |  , , , , , ,
... op informatie Beroepsrecht Uitbreiding bevoegdheden Geen enquêterecht Spreekrecht Klachtrecht aanstellingskeuringen Inzicht in de topsalarissen Inzetten mystery guest Fusiegedragsregels ...

8. Proeftijd   22 januari 2011
20 januari 2020  |  , , , ,
... en bereidheid een medische keuring te ondergaan. Dat stelt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) in een oordeel over een klacht. (Bron: HR Praktijk, 1 mei 2017) Red.: ...

9. Psychologisch onderzoek   26 september 2012
3 juni 2017  |  ,
... over de gezondheid van een sollicitant. Tot dat oordeel komt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) in haar oordeel over een psychologisch onderzoek. (Bron: ...

10. Rechtspositie ambtenaren   15 september 2013
3 december 2020  |  , , , , , , , , , ,
... is van een gebrek dat hem ongeschikt maakt voor de functie en waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt. Is het nog leuk om ambtenaar te zijn? ...

11. Situatieve arbeidsongeschiktheid   15 januari 2014
6 januari 2020  |  , ,
... door zijn opzet is veroorzaakt of het gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de ...

12. Thuiswerken en de fiscus   28 september 2020
16 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 22.2.4 voor meer informatie over (werk)kleding en uniformen. een verplichte medische keuring een aanstellingskeuring een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion of ...

13. Voorbeelden privacy   28 maart 2018
28 februari 2020  |  , , , , , , , ,
... krijgen. Tot slot kunnen een screening, assessment, psychologisch onderzoek of medische keuring (aanstellingskeuring) deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Vrijstellingsbesluit De ...

14. Vrije ruimte   23 februari 2011
6 oktober 2023  |  , , , , , ,
... of piloot; speciale isolerende of beschermende kleding; een verplichte medische keuring; een aanstellingskeuring; een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion ...

15. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , ,
... krijgen. Tot slot kunnen een screening, assessment, psychologisch onderzoek of medische keuring (aanstellingskeuring) deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. * Heeft een sollicitant de ...

16. Wet op de Medische Keuringen (WMK)   20 maart 2009
29 maart 2021  |  , , ,
Inhoud Wet Wijziging wetgeving medische keuringen Aanstellingskeuringen Leidraad Aanstellingskeuringen Klachtrecht aanstellingskeuringen Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Keuringsverbod ...

17. Website Aanstellingskeuringen   5 februari 2020
7 februari 2020  | SER  | Fred Barkhuis  | , , ,
De SER heeft een nieuwe website over Aanstellingskeuringen. Daar is informatie te vinden voor sollicitanten, bedrijfsartsen en werkgevers over hoe de Wet medische keuringen in elkaar zit.

18. Commissie aanstellingskeuringen valt voortaan onder de SER   2 juli 2012
2 juli 2012  | SER Magazine juli/augustus 2012  | Fred Barkhuis  | ,
Commissie klachtenbehandeling aanstellingskeuringen (CKA), wordt vanaf 1 oktober 2012 een SER-commissie, voorheen viel zij onder met ministerie SZW.

19. Bepalingen aanstellingskeuringen vaak niet nageleefd   2 augustus 2016
4 augustus 2016  | CKA  | Fred Barkhuis  | , ,
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) constateert in haar jaarverslag 2015 opnieuw dat de Wet op de medische keuringen (Wmk) en de bepalingen daarin met betrekking tot ...

20. Nieuwe Leidraad Aanstellingskeuringen 2020   6 augustus 2020
7 augustus 2020  | SER  | Fred Barkhuis  | ,
De vraag of degene die gekeurd wordt, in staat is de functie uit te oefenen staat in de herziene leidraad centraal, en niet meer of er medische belemmeringen zijn om de functie uit te kunnen ...

21. De rol van de bedrijfsarts   15 mei 2023
15 mei 2023  | 
... van verzuim en bij het zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Daarnaast verzorgen ze aanstellingskeuringen en preventief medisch onderzoek. Verder fungeren ze voor organisaties als ...

22. Gezondheidsvragen horen niet thuis in psychologisch onderzoek   9 maart 2017
10 maart 2017  | Aanstellingskeuringen.nl  | Fred Barkhuis  | , , ,
... over de gezondheid van een sollicitant. Tot dat oordeel komt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen ...

23. Gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren verboden   21 januari 2016
22 januari 2016  | CKA  | Fred Barkhuis  | , ,
Ja dat komt voor volgens de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA), mag uiteraard niet. Aan de andere kant is de wetgeving voor werkgevers moordend: twee jaar loon doorbetalen, ...

24. Mag de Arbodienst een verklaring afgeven dat medewerker is gekeurd   22 januari 2021
22 januari 2021  | , , , , ,
Vraag Mag een werkgever weten of een medewerker wel of niet gekeurd is en of hij geschikt is voor zijn werkzaamheden. Antwoord Welke gegevens mag de werkgever registreren (AP) en welke gegevens ...

25. Wet medische keuringen uitgebreid   17 november 2012
20 november 2012  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | 
... 1 oktober 2012 in de wet. En vanaf 12 oktober 2012 heeft nu ook de OR recht om een klacht over een aanstellingskeuring in te ...


25 items