Vgm Checklist


1. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Nederland Eerste Arbodienst speciaal voor vrouwen SER onderzoekt effecten arbeidsrelaties op Arbo VGM Checklist voor Aannemers Kampen voorloper met ‘omgekeerde’ verordening sociaal domein ...

2. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Volks- en werknemersverzekeringen Premies Begrippen dagloon en maximumdagloon Sectoraansluiting Berekening premies sociale verzekeringen Afdracht Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ...

3. Veiligheid in de Bouw   2 januari 2019
7 januari 2019  | Edubook  | Andries Bongers  | , , ,
... te beheersen en toe te kunnen passen in praktijk. Daarom zijn tegenwoordig veel bouwbedrijven VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) Checklist Aannemers (VCA) gecertificeerd. Jongeren en ...


3 items