Premiedifferentiatie


1. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... Alleen uitzendkrachten en zwangere vrouwen vallen nog onder deze wet (vangnetregeling); 1998: Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (PEMBA) doet zijn ...

2. Evaluatie, onderzoek en acties duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
24 januari 2019  |  ,
... een financiering van de WW die gezamenlijk door werknemers en werkgevers wordt opgebracht, en premiedifferentiatie. Relatie tijd en duurzame inzetbaarheid Stichting Time Design heeft in 2015 ...

3. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... in Balans van minister Koolmees: Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland zorgt de voorgestelde premiedifferentiatie WW ervoor dat de loonkosten van onder meer tijdelijke en oproepkrachten fors ...

4. Loon- en inkomstenbelasting   20 maart 2009
19 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... wet- en regelgeving. Veranderingen daarin - zoals de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en de premiedifferentiatie WW - maken het steeds belangrijker hoe verschillende soorten loon, ...

5. Loonsomheffing   25 januari 2012
26 juli 2020  |  , , , , , ,
... voor het in de hand houden van de kosten van werknemersverzekeringen. Op dit moment vindt er premiedifferentiatie plaats; de hoogte van premies voor werkgevers is mede afhankelijk van het ...

6. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... btw-tarief voor online sportlessen van sportscholen en dergelijke ondernemers Voor werkgevers Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd ...

7. Nieuwsbrief Loonheffingen 2020   12 januari 2020
10 februari 2020  | 
... Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel payrolling Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie WW De tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 is op 10 januari ...

8. Sociaal akkoord (april 2013)   12 april 2013
30 augustus 2015  |  , , ,
... een financiering van de WW die gezamenlijk door werknemers en werkgevers wordt opgebracht, en premiedifferentiatie. 32. De nieuwe calamiteitenregeling WW kent een eigen risicoperiode van 3 ...

9. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... werd bepaald door de sectorcode die aan een bedrijf is toegekend. Nu is besloten om de premiedifferentiatie te baseren op het arbeidscontract van de medewerker. Daarbij zal het ...

10. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... en een aantal re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar het UWV. De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, wordt verkort van tien jaar naar vijf jaar. Na de periode ...

11. Werkloosheidswet (WW)   20 maart 2009
21 december 2019  |  , ,
... een financiering van de WW die gezamenlijk door werknemers en werkgevers wordt opgebracht, en premiedifferentiatie. 32. De nieuwe calamiteitenregeling WW kent een eigen risicoperiode van 3 ...

12. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hoofdlijnen   28 september 2019
25 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Ketenregeling Oproepkrachten Payrollers en gelijke behandeling Pensioenregeling Premiedifferentiatie WW Toelichting bijzondere situaties voor hoge of lage WW-premie Hoe ...

13. Wetten en wetsvoorstellen ZW   13 juni 2013
24 december 2019  |  , ,
... variabele premies voor Ziektewet en WGA Werkgevers zijn een offensief begonnen tegen de aankomende premiedifferentiatie in de Ziektewet en de WGA. De invoering van de per werkgever individueel ...

14. Ziektewet (inleiding)   13 juni 2013
3 mei 2023  |  , , , , , , ,
... bij het UWV, draait de (voormalig) werkgever alsnog op voor de uitkeringslasten vanwege de premiedifferentiatie. Hoe kunt u dit voorkomen? Het risico van premiedifferentiatie (hoe meer ...

15. Acties tegen variabele premies Ziektewet en WGA   3 juli 2013
4 juli 2013  | SC Online & Loonzaken  | Fred Barkhuis  | 
Werkgevers zijn een offensief begonnen tegen de aankomende premiedifferentiatie in de Ziektewet en de WGA. De invoering kan leiden tot extreme premiestijgingen en selectie aan de poort. Daarnaast ...

16. Afschaffing Sectorale WW premie   8 november 2018
12 november 2018  | UWV, Flex Nieuws e.a.  | Fred Barkhuis  | , , ,
Onderdeel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het afschaffen van sectorale WW-premies door premiedifferentiatie naar het soort contract (vast of tijdelijk), ingangsdatum 2020.

17. De arbeidsmarkt in 2024: Wat staat ons te wachten?   20 december 2023
21 december 2023  | Angeline Brok  | , , , , , , , , ,
... brengt kleine wijzigingen in onder andere de regels voor WAZO-uitkeringen en ouderschapsverlof. WW-premiedifferentiatie bij overwerk: Er komen veranderingen in WW-premiedifferentiatie bij overwerk ...

18. Kritiek werkgevers- en werknemersorganisaties op wetsvoorstel WAB   15 april 2018
16 april 2018  | XpertHR Actueel  | Fred Barkhuis  | , , , , ,
Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland zorgt de voorgestelde premiedifferentiatie WW ervoor dat de loonkosten van onder meer tijdelijke en oproepkrachten fors duurder worden. AWVN twijfelt of de ...

19. Meer duidelijkheid over berekenen 30%-grens voor lage WW-premie   24 juli 2019
26 juli 2019  | AWVN  | Fred Barkhuis  | , , , ,
De Regeling Wfsv is recent gewijzigd in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen. De aanpassingen hebben betrekking op de berekening van de 30%-grens voor de ...

20. Ook in 2021 geen herziening WW-premie bij overwerk   8 juli 2021
9 juli 2021  | UWV  | Fred Barkhuis  | , ,
Door de coronacrisis werd dit onderdeel van de premiedifferentiatie WW vorig jaar tijdelijk aangepast. De aanpassing blijft ook dit jaar gelden. - Het gaat om de situatie waarin u alsnog de hoge ...


20 items