Loonkostenvoordeel


1. Loonkostenvoordeel (tabellen)   1 september 2017
9 januari 2024  |  , , , , , , , ,
Loonkostenvoordeel 2024 Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari 2026 afgeschaft. Dat gebeurt stapsgewijs. Het LKV oudere werknemer ...

2. WTL, een financieel aantrekkelijk Loonkostenvoordeel   28 februari 2016
14 maart 2016  |  ,
... van de WTL worden alle huidige premiekortingen afgeschaft en vervangen door een zogenaamd loonkostenvoordeel. Vereenvoudiging van de toepassing Een voorwaarde voor deze nieuwe regelingen ...

3. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... voor u kunnen zijn als u een nieuwe werknemer aanneemt. De mogelijke financiële voordelen zijn: Loonkostenvoordeel (LKV) Lage-inkomensvoordeel (LIV) Loonkostensubsidie (LKB) Uitvoeringsregels ...

4. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... en de ouderenkorting gaan omhoog. De verhogingen gelden voor circa 80% van de gepensioneerden. Loonkostenvoordeel Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen de 100% en 120% ...

5. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... compenseren. Van de drie maatregelen is het LIV reeds per 1 januari 2017 in werking getreden; het loonkostenvoordeel (LKV) en jeugd-LIV treden per 1 januari 2018 in werking. Werkgevers kunnen ...

6. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... werkgevers is nog niet van de baan. In de begroting SZW is budget voor de maatregel gereserveerd. Loonkostenvoordeel Als een organisatie in aanmerking wil komen voor een loonkostenvoordeel (LKV) ...

7. Loonsomheffing   25 januari 2012
26 juli 2020  |  , , , , , ,
Inhoud Brief Verkenning loonsomheffing Samenvatting Gegevensset loonaangifte wijzigt vanwege loonkostenvoordeel Geen uitstel loonkostenvoordeel (LKV) Informatie en berekeningen UWV over ...

8. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   2 juni 2016
11 september 2018  |  , , ,
... Verlaging maximale opbouwpercentage pensioen van 1,875% naar 1,75% of naar 1,65% Afschaffen loonkostenvoordeel (LKV) Zorg Huisarts onder eigen risico Eigen bijdrage van 5 euro per consult ...

9. Nieuwsbrief Loonheffingen 2018   21 juli 2017
2 januari 2018  |  ,
... en de 3e voorwaarde aangepast. Bij 1.1 is de 1e ‘let op’ (over wanneer het recht op een loonkostenvoordeel begint te lopen) en de laatste ‘let op’ (over overname van een ...

10. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en premiekortingen oudere werknemer door (1) het Loonkostenvoordeel (LKV). Daarnaast bestaat de Wtl uit (2) het Lage-inkomensvoordeel (LIV) en (3) ...

11. Premiekorting   6 januari 2016
15 juli 2018  |  , ,
... verwachting) Verruiming tijdelijke premiekorting voor jongeren per 1 juli 2015 Premiekorting wordt loonkostenvoordeel Belastingplan 2016 Regelhulp Premiekortingen en LIV Nieuwe uurloongrenzen en ...

12. Quotumregeling   7 oktober 2014
17 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... en dat de werkgever aanspraak kan maken op de financiële voordelen van de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel zolang iemand geregistreerd is voor de banenafspraak en de zgn. uitlooptermijn ...

13. Salarisadministrateur   29 april 2014
24 april 2020  |  , , , , , , ,
... salarisadministratie en financiële administratie Werkdruk salarisadministrateur fors gestegen Loonkostenvoordeel vereist aanpassing in salarisadministratie Vijf risico’s van slechts één ...

14. Sociale zekerheid (inleiding)   20 maart 2009
10 mei 2024  |  , , , , , , , , , ,
... niet alleen de werknemer." Om die doorgeschoten flexibilisering te keren stelt Limmen voor dat het loonkostenvoordeel van flexwerk voor werkgevers verdwijnt. Dat kan door de loonkosten van vaste ...

15. Sollicitatie   31 maart 2017
14 januari 2021  |  , , , , ,
... aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Denk aan loonkostenvoordeel, de no-riskpolis, lage inkomensvoordeel, jobcoaching, loonkostensubsidie of ...

16. Stage   2 april 2014
6 november 2023  |  , , , , , , , , ,
... Commissie pleit voor stagevergoeding Problemen bij het vinden van stageplek kent meer oorzaken Loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs Waar vind je een stageplaats? Wanneer heeft een stagiair ...

17. Subsidieregelingen   6 januari 2016
3 juni 2024  |  , , , ,
... intern onbesproken, blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson. Hierdoor lopen werkgevers loonkostenvoordeel mis. De overheid verstrekt tal van korting- en subsidieregelingen om ...

18. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... 30. Inhoudsverbod minimumloon vanaf 2017 31. Inspectie SZW 32. Kindregelingen 33. Koopkracht 34. Loonkostenvoordeel 35. Midden- en kleinbedrijf 36. Minimum loon 37. Ondernemingsraad 38. ...

19. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... Gedragscode bedrijven Inhoudsverbod minimumloon vanaf 2017 Inspectie SZW Kindregelingen Koopkracht Loonkostenvoordeel Midden- en kleinbedrijf Minimum loon Ondernemingsraad Onderzoek Opleidingen ...

20. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... Loondomein (WTL) worden alle huidige premiekortingen afgeschaft en vervangen door een zogenaamd loonkostenvoordeel. Zie HR-kiosk. Werkbonus vervalt Vanaf 1 januari 2015 is de (door)werkbonus ...

21. Veranderingen 2024   5 mei 2023
5 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... aangeschaft. En ook dat de scholing niet werd ingezet voor beroepen waar nu juist schaarste in is. Loonkostenvoordeel (LKV) ouderen geschrapt Het loonkostenvoordeel(LKV) voor ouderen wordt per ...

22. Veranderingen 2024   20 september 2023
7 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... aangeschaft. En ook dat de scholing niet werd ingezet voor beroepen waar nu juist schaarste in is. Loonkostenvoordeel (LKV) ouderen geschrapt Het loonkostenvoordeel(LKV) voor ouderen wordt per ...

23. Werkgeverslasten   6 januari 2017
9 januari 2019  | 
... niet meer altijd maximaal drie jaar toepassen Als uw organisatie in aanmerking wil komen voor een loonkostenvoordeel (LKV) voor een werknemer uit de doelgroep banenafspraak en ...

24. Werkloosheidswet (WW)   20 maart 2009
21 december 2019  |  , ,
... in 2018 ingevoerd. Tenslotte wordt in de Wtl het lage-inkomensvoordeel LIV ingevoerd. Dat is een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers met een relatief laag loon in dienst hebben. De ...

25. Wet tegemoetkomingen loondomein   6 januari 2016
3 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... WTL Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) tijdelijk aangepast Definitieve beschikking Wtl 2020 Loonkostenvoordeel voor jongeren; hoe gaat dat er uitzien? Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel ...


Bekijk items: 1 tot 25 (44 totaal)