Raad Van State


1. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... (OVO) werken, vallen vanaf 1 januari 2018 onder het wettelijk minimumloon (WML). De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid besloten dat ...

2. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... en kan een eerste stap zijn op de arbeidsmarkt. Een kleine organisatie van de ABU en het Programmaraad (VNG, Divosa, UWV en Cedris) beoordeelt de plannen van de arbeidsmarktregio’s en ...

3. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... maatschappelijke dienstverlening door een aanbestedings-/subsidietraject Advies van de ondernemingsraad Beoordeling noodzaak verval van arbeidsplaatsen Verval arbeidsplaatsen in een internationale ...

4. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... aldus Brief Staatssecretaris van Financiën, 27 januari 2015, nr. DGB/2015-44. Hoge Raad 2016 Volgen deelkwalificatie voldoende voor recht op afdrachtvermindering onderwijs. De Hoge ...

5. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Arbowet Overige wetten Instemming ondernemingsraad? Europa Alcoholslot Alcohol reden voor ontslag? Leeftijdsgrens consumptie alcohol verhoogd naar 18 jaar Alcoholbeleid ...

6. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... land of gebied wonen waar Nederland geen sociale zekerheidsverdrag mee heeft gesloten. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en ...

7. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... valt daarom niet onder het gestelde in artikel 3:40. Verzekeringsadviseur AON (27 augustus 2019) raadt organisaties aan te investeren in beheersmaatregelen en risico’s in kaart te brengen. ...

8. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... en subsidiegegevens, gegevens over vergunningen en ontheffingen, zorgverzekeringsgegevens. De Raad van State oordeelt zeer kritisch over de aanpak van de ministers Asscher en Opstelten om ...

9. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... flexibel contract hebben dan autochtonen, zegt sociologe Monique Kremer van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 'De banengroei voor de crisis zat hem vooral in tijdelijke ...

10. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... formulieren die met sociale regelingen van doen hebben opstellen in Nederlands op niveau B1. De raad nam een motie daartoe eind vorig jaar aan zonder tegenstemmen. Maar liefst 95 procent van de ...

11. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... al zes maanden vóór het tijdstip van de constatering in dienst was bij de werkgever. * De Hoge Raad besliste dat de fictie van art. 30a Wet LB 1964 geen toereikende basis vormt om een ...

12. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd. Red.: Het overgrote deel van de werknemers zal door voornoemde wijze van ...

13. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... zich mee dat de passende arbeid als bedongen arbeid beschouwd wordt. Onlangs oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat dit het geval was bij een werkgever die de arbeidsduur (en het bijbehorende ...

14. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Geen wettelijke regel Pensioenbeding Uitspraak Hof van Justitie EU Uitspraak Hoge Raad Nieuw contract Wettelijke en andere bepalingen DoorwerkCAO Wijziging ontslagregels voor AOW-ers ...

15. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... aan de rechter. Juridisch loket Het Juridisch Loket is een stichting en wordt gefinancierd door de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Juridisch Loket ...

16. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... of regeling zich kwalificeert als een arbeidsvoorwaarde waar de werknemer recht op heeft. De Hoge Raad heeft op 22 juni 2018 in het arrest FNV/Pontmeijer een zestal gezichtspunten benoemd die van ...

17. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... een contract sluiten met een Arbodienst. Als de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad (OR) ermee instemt, kan de werkgever ook kiezen voor een maatwerkregeling. De werkgever ...

18. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Feiten en fabels over de second opinion Geef elke werkende toegang tot een arbeidsarts Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde jaarverslag 2016 Scan Veilig Gedrag Overzicht boetes Arbo-wet ...

19. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... zij uitgesloten zijn van de minimaal aanvaardbare leefpatronen in de lidstaat waarin zij leven' (Raad van de Europese Gemeenschappen, 1985). De armoede is relatief omdat zij gedefinieerd wordt ...

20. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... om vluchtelingen in dienst te nemen. Maar organisaties kunnen zeker helpen. De Sociaal Economische Raad (SER) publiceerde onlangs de website www.werkwijzervluchtelingen.nl die organisaties moet ...

21. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... * Namen mogen a.g.v. de Anonimiseringsrichtlijnen in een rechtszaak niet worden genoemd. De Hoge Raad achtte op 16 dec. 2016 het beroep niet ontvankelijkheid. Bijtelling privégebruik auto geen ...

22. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... telecomdata tegen corona kan alléén met wet Belangrijkste huisartsinformatie tijdelijk te raadplegen Keuzehulp privacy bij videobel-apps Privacy corona-apps niet aangetoond Zorgen om ...

23. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... onder meer Arbeidstijdenwet, Arbeidsrecht, Pensioen, Wetswijzigingen, Wetten ondernemingsraad en voor whitepapers bij Xpert; Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil appen op de ...

24. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
31 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... slapende dienstverbanden Goede voorbereiding bij een arbeidsconflict is belangrijk Uitspraken Hoge Raad over ontslag op basis van D-grond En weer poogt een werkgever het slapend dienstverband in ...

25. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... (schriftelijk) vertellen wat hiervan de consequenties zijn Afstemming in deze met de ondernemingsraad Medewerking verlenen als een persoon zich wil beklagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens ...


Bekijk items: 1 tot 25 (304 totaal)