Dwangsom


1. Dwangsom   5 januari 2011
29 april 2017  |  , , , ,
Inhoud Beslistermijn Belastbaar loon Boetes en dwangsommen komen goeddeels toe aan de schatkist Beslistermijn Burgers hebben in bepaalde gevallen recht op een vergoeding (dwangsom*) als de ...

2. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Wbp. Wie geen geldige overeenkomst heeft riskeert nu een boete tot negenhonderdduizend euro of een dwangsom. Met de vervanging van de Wbp door de AVG heeft elke onderneming een jaar de tijd ...

3. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... in het tweede spoor. Zij vordert echter om in het eerste spoor te re-integreren op straffe van een dwangsom. Werkneemster: geen deugdelijke grond De werkgever weigert de werkneemster te laten ...

4. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... worden op de werkplek om daar de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren op straffe van een dwangsom. De werkgever had in dit geval aan de werknemer toegezegd dat zijn dienstverband na het ...

5. Autoriteit Financiële Markten (AFM)   22 mei 2019
14 januari 2021  |  ,
... Reacties herziene Code Stichting Financieel Paspoort zorgt voor financiële APK AFM legt dwangsom op aan cryptoplatform Zoomtrader Onrust bij ABN AMRO: klokkenluiders sturen brandbrief ...

6. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... werknemers die in dit systeem staan, zijn hiermee voldoende beveiligd. Het UWV hoeft daarom geen dwangsom te betalen. (Bron: AP, 4 jun. 2020) AP wijst supermarkten op regels gezichtsherkenning ...

7. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... criminaliteitsaanpak in de gemeenten Ermelo en Putten (feb. 2018). Daar wordt de last onder dwangsom* ingezet als middel om drugsdealers en inbrekers te ontmoedigen met als doel gevoelens ...

8. Concurrentiebeding   20 maart 2009
22 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... een uitspraak zijn; om de werking van het concurrentiebeding kracht bij te zetten bevat het een dwangsom, een boete die de werknemer moet betalen als de werknemer in strijd handelt met het ...

9. Cryptomunten   1 september 2017
1 maart 2021  |  ,
... aspecten van de cryptovaluta Bitcoinhype veroorzaakt goudkoorts onder cybercriminelen AFM legt dwangsom op aan cryptoplatform Zoomtrader België wil bitcoin zwaar belasten Bitcoin daalt 30% in ...

10. H-grond   15 april 2017
2 december 2021  |  , , , , , , , , , ,
... binnen twee dagen weer zijn werk te laten doen. Als stok achter de deur legt de kantonrechter een dwangsom op van vijfhonderd euro per dag, met een maximum van vijftigduizend euro. Zie het ...

11. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... boete; het aanzeggen van een proces-verbaal (strafrechtelijk); het aanzeggen van een last onder dwangsom. Bij grove nalatigheid kan de directie persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Boetes ...

12. Inspectie SZW (WML)   15 juni 2015
14 november 2017  |  ,
... Tevens zal de werkgever verplicht worden die onderbetaling ongedaan te maken, op straffe van een dwangsom. De werkgever wordt in de gelegenheid gesteld om alle onderbetalingen die niet in het ...

13. Nieuwsbrief Loonheffingen 2020   12 januari 2020
10 februari 2020  | 
... aanvraagmomenten van een S&O-verklaring Vergoeden van strafbeschikking of bestuursrechtelijke dwangsom Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ) Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari ...

14. Non-actiefstelling   10 maart 2010
21 februari 2024  |  , , , , , ,
... Valt de werkgever op deze punten iets te verwijten, dan kan de rechter op straffe van een dwangsom eisen dat de werknemer zijn werkzaamheden hervat. Komt het later tot een ontbinding, dan ...

15. Ondernemingsraad (faciliteiten en ontslagbescherming)   20 maart 2009
12 juli 2019  |  , ,
... een rechter in Leeuwarden woensdag bepaald. Weigert Brinkman dat, dan krijgt het een last onder dwangsom die kan oplopen tot maximaal 10.000 euro. De drie werden om uiteenlopende redenen ...

16. Ondernemingsraad (instelling en samenstelling)   20 maart 2009
28 maart 2020  |  , , ,
... gebod af te dwingen kan worden verzocht de ondernemer te veroordelen tot betaling van een dwangsom voor het geval hij – ondanks een gebod – in gebreke blijft met de nakoming van het ...

17. Overig fiscaal nieuws   26 mei 2014
6 mei 2017  |  , ,
... Jeroen Dijsselbloem (PvdA) bekendgemaakt. Verder maakte Dijsselbloem bekend dat boetes en dwangsommen die worden opgelegd niet langer ten goede komen aan de sector zelf. Vanaf 2,5 miljoen ...

18. Overtreding en boete   28 maart 2018
16 juni 2021  |  , ,
... in de fout bij verzamelen gegevens Big Data het probleem Innovatiefonds krijgt last onder dwangsom Eerste half jaar 2018 AVG levert al 7000 klachten AFM legt boete op van € 50.000 ...

19. Problemen en kritiek   21 maart 2018
6 januari 2020  |  , ,
... 2019 meerfactorauthenticatie gereed In de door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde last onder dwangsom staat dat het UWV andere oplossingen heeft onderzocht, maar tot de conclusie is gekomen ...

20. Roken   3 oktober 2009
10 september 2021  |  , ,
... (RSJ) ligt, staat drinkende of rokende zwangere vrouwen uithuisplaatsing van de baby, een dwangsom of de gevangenis te wachten. Nederlandse jongeren kunnen te gemakkelijk sigaretten en ...

21. Schijnconstructies (WML)   15 juni 2015
11 november 2021  |  , , ,
... dat de werknemer meer mogelijkheden heeft om achterstallig loon te claimen; controle, boete of dwangsom en 'naming and shaming' door de Inspectie SZW controleert of werkgevers zich aan de ...

22. Staking   20 maart 2009
29 juni 2021  |  , , ,
... van belang: een staking onrechtmatig is, zal de vakbond (meestal per dag staken) een aanzienlijk dwangsom moeten betalen. De Hoge Raad heeft in 1986 een tweetal criteria geïntroduceerd aan de ...

23. Vacatures (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
1 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... te treden of om hen werkzaamheden te laten verrichten. Gebeurt het toch dan kan bedrijf B een dwangsom van maximaal € 1.000.000 tegemoet zien. Of werknemers gebonden zijn aan een ...

24. Ziektewet (inleiding)   13 juni 2013
3 mei 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud Wie komt in aanmerking? Cijfers Minimum inkomen Duur Wachtdagen Ook uitkering over weekenddagen Vakantietoeslag Belastingplan 2014 (september 2013) Foutmarge van gemiddeld 35% in ...

25. AFM legt dwangsom op aan cryptoplatform Zoomtrader   19 februari 2018
21 februari 2018  | RTL Nieuws  | Fred Barkhuis  | , ,
De AFM verdenkt het bedrijf ervan zonder vergunning risicovolle beleggingsproducten aan te bieden. Dat mag niet zonder de juiste vergunning van de AFM of een andere Europese toezichthouder voor het ...


Bekijk items: 1 tot 25 (32 totaal)