Roken


1. Roken   3 oktober 2009
10 september 2021  |  , ,
Inhoud Tabakswet Aparte rookruimten Roken in leaseauto's en vrachtwagens Boete van het bedrijf Rookverbod per 1 januari 2015? E-sigaret op het werk verbieden? Cursus stoppen met roken mag vaker ...

2. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... belang van de zittende aandeelhouders zal bij uitgifte van nieuwe aandelen verwateren. Normaal gesproken hebben zittende aandeelhouders een voorkeursrecht als er nieuwe aandelen worden uitgegeven. ...

3. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... waarin de aanspraak wordt vrijgesteld en de uitkering tot het loon wordt gerekend, wordt wel gesproken van de ‘omkeerregel’. De meeste aanspraken vallen onder de omkeerregel, zie subrubriek ...

4. Aanwezigheidsdienst   12 juli 2010
10 maart 2017  |  , ,
... Aanwezigheidsdiensten moeten in een collectieve regeling voor arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken. Regels Werkt een werknemer niet regelmatig in een aanwezigheidsdienst, dan zijn de regels ...

5. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... uitzendbureaus. Dat hebben het UWV en de branchevereniging van uitzendorganisaties, de ABU, afgesproken na een succesvolle proef in Den Bosch. Vanaf september 2010 moeten werkzoekenden een ...

6. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... normen voldaan die we met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben afgesproken. We zijn binnen ons budget gebleven en betaalden aan 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden een ...

7. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... bier minder alcohol Alcoholtest bij risicovolle beroepen toch mogelijk? Alcohol als het nieuwe roken? En wat kregen nuchtere automobilisten toen ze werden aangehouden? 41 procent volwassenen ...

8. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... mee. Niet banen, maar taken verdwijnen door robotisering De laatste tijd wordt er veel gesproken over het verdwijnen van banen als gevolg van automatisering en robotisering. Volgens ...

9. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... lid zijn van de betrokken vakbond. Het resultaat van de onderhandelingen moet met hen worden besproken en goedgekeurd. Meer dan eens keuren de leden (achterban) het resultaat van de ...

10. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... januari 2012 ook doorvertaald naar de uitkeringshoogte (excl. AOW). In het regeerakkoord is afgesproken dat deze afbouw in de jaren 2014 t/m 2017 wordt getemporiseerd, zodat per jaar 2,5 ...

11. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
18 november 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... kunnen genieten. Dit en nog meer treft u aan in het artikel 'Over een luxeprobleem gesproken' van de site overduurzameinzetbaarheid.nl. Het artikel eindigt met de bekende woorden ...

12. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... opgenomen te worden. Aansprakelijkheid De wet bepaalt dat de verantwoordelijke kan worden aangesproken als iemand schade lijdt doordat de AVG niet wordt nageleefd. Dit geldt zelfs als de schade ...

13. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... en in een instelling zitten, krijgen € 1.700 meer per jaar dan in het regeerakkoord was afgesproken. En voor WAO'ers in een instelling wordt de uitkering € 950 ruimer. De tegemoetkoming ...

14. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... en is dit op de juiste wijze gebeurd? Volgens de kantonrechter in Rotterdam is op de loonstroken niet voldoende duidelijk gespecificeerd waaruit het loon was samengesteld. De werkneemster ...

15. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
... in je nek hoest. (Bron: Omroep Brabant, 12 apr. 2020) Anderhalve meter solex toer Normaal gesproken hebben wij dagelijks groepen over de vloer. Is er vertier, plezier en gezelligheid. Nu even ...

16. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... komt bij een onderneming hoeft de werkgever de handtekening op het identiteitsbewijs normaal gesproken niet te vergelijken met die op de opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Dat heeft het ...

17. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... te vragen. Pensioen opbouwen wordt niet verplicht voor ZZP’ers. In het pensioenakkoord is afgesproken dat een goede oplossing gevonden moet worden voor mensen met een zwaar beroep die te maken ...

18. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... een loonaanvullingsregeling ontwerpen die hier voor zorgt. In het regeerakkoord is afgesproken om loonkostensubsidie in de Participatiewet te vervangen door loondispensatie. Van Ark ...

19. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... voor eenzelfde functie wordt betaald dan in de cao of salarisstructuur van de werkgever is afgesproken? Is er een eenzijdig wijzigingsbeding afgesproken? Kan de werkgever aantonen, dat de ...

20. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... aan een strenge keuring onderworpen. Periode 2005 - 2020 2005: De markt van Arbodiensten is opengebroken, organisaties mogen onder voorwaarden hun Arboverplichtingen voortaan zelf organiseren. ...

21. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... dat de werknemer uitoefent; hij is gedurende 104 weken arbeidsongeschikt geweest. Normaal gesproken start de WIA-uitkering als de werknemer 2 jaar ziek is. Als duidelijk is dat de werknemer ...

22. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
20 december 2021  |  , , , , , , , ,
... werkgevers loondoorbetalingsverplichting bij ziekte In het begrotingsakkoord voor 2014 is afgesproken dat er een onderzoek komt naar de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers bij ziekte. In ...

23. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... en werknemersorganisaties de intentie - er is geen wettelijke verplichting (zie 7:601a BW) - afgesproken dat over de twee ziektejaren samen in totaal niet meer dan 170% van het loon wordt ...

24. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
22 februari 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... vaag. Verschil tussen loon en aanneemsom, commissie etc. Bij loon of salaris wordt tegen een afgesproken uur- week- of maandloon werkzaamheden verricht. In principe is het loon niet afhankelijk ...

25. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... overeenkomsten: de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hier is geen bepaalde tijdsduur afgesproken, al geldt het bereiken van de pensioenleeftijd als regel als einddatum van de overeenkomst; ...


Bekijk items: 1 tot 25 (742 totaal)