Autoriteit Personeelsgegevens


1. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Rapport Autoriteit Persoonsgegevens over Abrona Beleidsregels 'De zieke werknemer' Evaluatie meldplicht datalekken na 1 jaar 5500 datalekmeldingen: waar gaat het mis? Campagne 'Privacy gaat ...

2. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... in na onderzoek AP Energiebedrijf Uniper (tot 1 januari 2016 E.ON) heeft na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn alcohol- en drugscontrolebeleid voor medewerkers ...

3. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... wetgeving omtrent persoonsgegevens, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vervangen. De AP (Autoriteit Persoonsgegevens) heeft de 10 meest belangrijke stappen in kaart gebracht: ...

4. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... is dat nu privacy schenden of niet? Kortom, talloze grijze gebieden, we zijn benieuwd waar de Autoriteit Persoonsgegevens de grenzen legt. Inhoud privacyverklaring Onderstaand worden ...

5. Datalekken   31 maart 2018
26 januari 2021  |  ,
... ingegaan. Organisaties die een ernstig datalek hebben, moeten dit sindsdien melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en soms ook aan de mensen van wie de gelekte gegevens zijn. In ...

6. P&O internet sites   22 november 2010
20 maart 2021  |  , , , ,
... kennisplatform over gezond en veilig werken) Atria.nl (kennisinstituut voor vrouwenemancipatie) Autoriteitpersoonsgegevens.nl (privacy wetgeving) AWVN.nl (advies, informatie, CAO's, netwerk ...

7. Personeelsdossier   10 december 2013
21 augustus 2018  |  , , , , , , ,
... en creëert uniforme HR-omgeving Billijke vergoeding vanwege onvoldoende dossieropbouw Autoriteit Persoonsgegevens publiceert beleidsregels ‘De zieke werknemer’ Jurisprudentie ...

8. Voorbeelden privacy   28 maart 2018
28 februari 2020  |  , , , , , , , ,
... rijtje. Gezondheidsgegevens verkregen via wearables verboden Bedrijven hebben na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het verwerken van gezondheidsgegevens van werknemers via ...

9. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , ,
Inhoud Doel wet Personeelsdossier Bijzondere gegevens Bewaartermijn Autoriteit Persoonsgegevens Sollicitatiecode NVP Personeelsgegevens verstrekken aan derden Salarisadministratiekantoren en ...

10. Autoriteit Persoonsgegevens / Jaarverslag 2017   29 april 2018
2 mei 2018  | Autoriteit Persoonsgegevens  | Fred Barkhuis  | ,
''Er is nu veel meer aandacht in de samenleving voor het onderwerp privacy. Aandacht voor de nieuwe privacywetgeving, incidenten rond Facebook, medische dossiers en cameratoezicht in sauna’s ...

11. Autoriteit Persoonsgegevens start controles verwerkingsregister   29 juli 2018
31 juli 2018  | Xpert  | Fred Barkhuis  | , , ,
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat onderzoeken of organisaties een verwerkingsregister bijhouden. Het gaat in eerste instantie om een willekeurige steekproef van dertig grote organisaties uit ...

12. Onrust bij Autoriteit Persoonsgegevens   1 juni 2018
4 juni 2018  | RTV Utrecht  | Fred Barkhuis  | , ,
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft te maken met interne onrust en een uittocht van medewerkers. De autoritaire bestuursstijl van de voormalige burgemeester van Utrecht Aleid Wolfsen zou hier aan ...

13. Jaarverslag 2018 Autoriteit Persoonsgegevens   5 april 2019
8 april 2019  | Autortiteit Personeelsgegevens  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Onder meer: Sinds de AVG neemt de AP elke privacyklacht in behandeling. In 2018 heeft de AP ruim 11.000 klachten ontvangen. De klachten gingen vooral over een schending van privacyrechten, zoals ...

14. Belastingdienst in de fout   8 juli 2018
11 juli 2018  | Accountancyvanmorgen  | Fred Barkhuis  | , , ,
... het BTW-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens ...

15. Beleidsregels ‘De zieke werknemer’ zorgen voor onrust   13 december 2016
14 december 2016  | Autoriteit Persoonsgegevens en Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven  | Fred Barkhuis  | , ,
Vooral de uitspraak van de Autoriteit Personeelsgegevens dat een werkgever niet mag vragen naar functionele arbeidsbeperkingen en arbeidsmogelijkheden roept veel discussie op. Kunnen werkgever en ...

16. Boete vanwege kosten bij inzage persoonsgegevens   9 juli 2020
10 juli 2020  | AP  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) mag geen geld vragen aan mensen die digitaal hun persoonsgegevens willen inzien. Gevolg, een boete van 830.000 euro. BKR is in beroep gegaan bij de rechter.

17. Boete voor tennisbond wegens verkoop van persoonsgegevens   6 maart 2020
10 maart 2020  | AP  | Fred Barkhuis  | , , ,
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt tennisbond KNLTB een boete op van 525.000 euro voor het verkopen van persoonsgegevens. De KNLTB heeft in 2018 onrechtmatig tegen betaling persoonsgegevens ...

18. Doorgeslagen privacyregels   22 november 2018
23 november 2018  | VNO-NCW & AP  | Fred Barkhuis  | , , ,
... bevat van verdovende middelen. "Dit komt de veiligheid in onze productielijn niet ten goede." De Autoriteit Personeelsgegevens (AP) is het hiermee ...

19. Facebook overtreedt Nederlandse privacywetgeving   18 juni 2017
20 juni 2017  | RTL Z  | Fred Barkhuis  | , ,
Facebook houdt zich niet aan de Nederlandse privacywetgeving, dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Die onderzocht de verwerking van de gegevens van 9,6 miljoen gebruikers en trekt ...

20. Geen automatische melding verwerken persoonsgegevens   7 november 2017
8 november 2017  | Autoriteit Persoonsgegevens  | Fred Barkhuis  | , ,
Met ingang van 6 november 2017 hoeven organisaties in de praktijk geen melding meer te doen als zij persoonsgegevens verwerken.

21. Grondslag om personeelsgegevens te verwerken   30 maart 2019
2 april 2019  | Overheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
Volgens de regels van de AVG moeten organisaties een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. Cookiewalls op websites voldoen niet hieraan.

22. Kamer van Koophandel overtreedt mogelijk de wet met datadelen   18 april 2018
20 april 2018  | MT  | Fred Barkhuis  | , , ,
De Kamer van Koophandel overtreedt mogelijk de wet door adverteerders inzage te bieden in het handelsregister. De KvK is voor 40 tot 50% van haar inkomsten afhankelijk van het verkopen van gegevens ...

23. Kunnen Europese Privacywaakhonden blaffen?   16 april 2018
18 april 2018  | Europa Nu  | Fred Barkhuis  | , ,
Dat de waakhonden het kunnen is zeker, maar gaan ze ook werkelijk blaffen? Daar is een spreekwoord voor 'Tussen doen en zeggen lange mijlen leggen''.

24. Nadere uitleg richtlijn ‘De zieke werknemer’   24 augustus 2018
27 augustus 2018  | AWVN  | Fred Barkhuis  | , , , ,
... gepubliceerd waarin uitleg wordt gegeven over de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Veel woorden, maar geen tegemoetkoming naar de ...

25. Ook sollicitaties vallen onder de nieuwe privacywet   2 april 2018
3 april 2018  | Autoriteit Persoonsgegevens  | Fred Barkhuis  | , ,
De Autoriteit vermeldt welke vragen wel en welke niet (meer) mogen worden gesteld. Strikte naleving is vereist.


Bekijk items: 1 tot 25 (33 totaal)